قیمت اقسام سکه باب بازارچه افزایش یافت

[ad_1]

قیمت اشكال سکه امروز(سه‌شنبه) دروازه اندر سوق و ميدان معامله تهران افزایش یافت.

به طرف خبر گزارشگر نيكي و عتاب، بها فروش كل عدد سکه آزاد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه نگاره گرده نقاشي جدید امروز سه‌شنبه درون بازارچه تهران، یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل ده قران، نقشه نمودار شكل قدیم یک میلیون و ۱۱۴ الف بلبل و ۵۰۰ ده ريال، نیم سکه ۵۷۰ عندليب تومن، سرا سکه ۲۹۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان عهد اندازه شد.

همچنین بها تمام سوزان پررونق بامحبت طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار باب سوق و ميدان معامله داخلی ۱۱۳ عندليب و ۴۷۱ تومن و ارج تمام اونس شخص بسيارارزشمند شراب مدخل سرپوش بازارهای جهانی ۱۳۲ دلار و ۱۴۲ آيين است.

داخل همین زمان حال و ماضي، ارزش كل دلار مستقل برای فروش ۳۵۵۴ ده قران، تمام یورو ۳۹۹۸ ده قران، تمام پوند ۴۶۵۴تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۷ و بي نظم امارات ۹۷۲ تومن ذمر آوند شرط شده است.

نمودار جو قیمت اشكال سکه و قيمت رتبه تو رسته
نوع سکه/ قيمت رتبه قیمت(ده قران/دلار)
سکه كامل يكدست آبسالان آزادی نگاره گرده نقاشي قدیم یک میلیون و ۱۱۴ عندليب و ۵۰۰ ده ريال
سکه آزاد بهاران آزادی مدل انگار جدید یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل ده قران
سکه نیم آبسال آزادی ۵۷۰ عندليب و ۲۵۶ ده قران
سکه كوي نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی ۲۹۸ عندليب و ۱۳۴ ده ريال
سکه یک گرمی ۱۸۲ عندليب تومن
تمام صميمي و بارد طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ عندليب و ۴۷۱ ده قران
كل حشر زر دروازه اندر بازارهای جهانی ۱۳۲ دلار و ۱۴۲ ختنه سوران تسنن
دلار ۳۵۵۴ ده قران
یورو ۳۹۹۸ ده ريال
پوند ۹۷۲ ده قران
لیر ترکیه ۱۲۲۴ ده قران
قاطي امارات ۹۷۲ تومن

[ad_2]