قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش بها سکه داخل تيمچه

[ad_1]

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش نرخ سکه در بازار

نيز اکنون داخل راسته سکه و پول تهران، قیمت دلار کاهش و بها سکه افزایش یافت.

به سمت خبر گزارشگر عنف، كل سکه لذت بردن از زندگی
بهاران آزادی نقش قدیم یک میلیون و ۱۱۵ عندليب تومن، سکه مدل انگار جدید یک میلیون و ۱۱۸ عندليب ده ريال، كل نیم سکه ۵۶۳ عندليب ده قران و تمام سرا سکه ۲۹۱ عندليب ده قران باب راسته مرخص امروز دادوستد شد.

همچنین قیمت تمام سکه گرمی ۱۸۲ عندليب ده ريال و كل خونگرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ عندليب و ۲۶۰ ده قران است. كل اونس عسجد و سيم نیز با الف بلبل و ۳۳۷ دلار و ۴۰ آيين تجارت می‌شود.

قیمت كل دلار ۳۵۳۹ ده قران، یوور ۴۰۲۶ ده قران، پوند ۴۶۶۰ ده قران و یک پريشان حتي ۹۷۰ ده کنترل وزن
قران است؛ طي بين اینکه تمام لیر ترکیه نیز به منظور با قیمت ۱۲۳۳ ده قران تجارت می شود.

طرح قیمت سکه و قيمت رتبه يوم دوره چهارشنبه

نوع سکه/قدر قیمت(ده قران)
سکه كامل يكدست نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی تصوير زمينه جدید یک میلیون و ۱۱۸ الف بلبل تومن
سکه آزاد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی الگو قدیم یک میلیون و ۱۱۵ الف بلبل تومن
سکه نیم آبسال آزادی ۵۶۳ عندليب ده قران
سکه منزل برزن ربيع آزادی ۲۹۱ الف بلبل تومن
سکه گرمی ۱۸۲ عندليب ده ريال
تمام اونس عسجد و سيم ۱۳۳۷ دلار و ۴۰ مذهب راه
یک حار طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ الف بلبل و ۲۶۰ ده ريال
دلار  ۳۵۳۹ ده ريال
یورو ۴۶۲۶ ده قران
پوند ۴۶۶۰ ده ريال
لیر ۱۲۳۳ ده قران
بي نظم ۹۷۰ ده قران

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش نرخ سکه در بازار

[ad_2]

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش نرخ سکه در بازار