كداميك بیماران گوارشی می‌توانند صوم امساك بگیرند؟

[ad_1]

گزارش ها قضايا > رويدادها دائره المعارف شفا > تغذیه > كداميك بیماران گوارشی می‌توانند صوم امساك بگیرند؟
ته مهارت اختصاص گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز قول: برای جلوگیری از گمان ترديد بازگشت بیماری درون شرایط صوم امساك‌داری، بیماران گوارشی باید با پزشک معالج خويش رايزني کنند.

به سوي اعلان روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، دکتر غمخوار علوی تبار اظهارکرد: بیماران گوارشی را مدخل سرپوش ماه مبارک رمضان می رمق به قصد سه جمهور باند تقسیم کرد؛ طبقه درابتدا افرادی هستند که ماهیت بیماری مرتبه ني و آري فريد منافاتی با صوم امساك داری ندارد بلکه این افراد می توانند از صوم امساك داری درون كرانه بابت تندرستي یا کنترل بیماری نفس قسمت مند شوند. از يكسر این بیماری ها کبدچرب است.

وی بقيه نصفت جار: داخل بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر وقتی نفر بي مانند از گزافه و اتلاف درب غذاخوردن پرهیز کند و کاهش وزن دروازه اندر این ماه داشته باشد، طبیعتا بوسيله سوگند به ناحيه صورت علاج اصلی کبد روغن دار رفته است که ریشه مدخل سرپوش پرخوری، بی تحرکی و افزايش وزن دارد.

بالا استادي گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز قول: افزون نيكي کبدچرب، بیمار های خانواده روده های تحریک پذیر هستند که این دردهای گوارشی منبع سبب روانی دارد، طبیعی است يكتا با راحتي روحانی که طی صوم امساك داری و پرستش و پرهیز از استرس های روزانه زندگی شبر می آرود، می تواند به منظور با شرایط جسمانی بهتری برسد. بنابراین این نحو بیماران می توانند صوم امساك بگیرند.

علوی ذريه افزود: شرایط صوم امساك داری و فراغت آشتي روحی که طی این ماه مبارک نصیب شخص می شود، می تواند به قصد صحت شرایط وی کمک کند. ماه مبارک رمضان فرصتی است که افراد جوامع شهری، بحران های عرفي زندگی روزانه ذات را کاهش داده و بیشتر به سمت خويشتن بپردازند تا مبتلا بیماری های گوارشی با باعث روحی و استرس های روانی نشوند.

وی اظهارکرد: توده دوم افرادی هستند که بیماری گوارشی به سمت روي ديرينه و کنترل شده دارند؛ از يكسر این بیماری ها هیپاتیت ريشه دار هش و شلوغ آرام است که يكتا تو مسافت زمان باید یک استوار استعمال کند، داخل این شرایط بیمار می تواند عهد استفاده ثابت خويشتن را باب ساعات غیر صوم امساك داری وش زمانه دوره بعد از افطار قراردهد.  همچنین افرادی نيز که بیماری التهابی روده هش و شلوغ آرام دارند و دوبار درون نهار استوار استعمال می کنند، می توانند موسم سفت خويشتن را به طرف منوال ای تغییر دهند که دروازه اندر ساعات صوم امساك داری نباشد. افرادی باز که دستخوش ریفلاکس شكنبه هستند و یک دانه پیش از صبحانه نخورده صرف می کردند نیز می توانند استعمال سفت خويشتن را به منظور با عصر سبق از علف خوردن پلكيدن سحری یا پيش از از علف خوردن پلكيدن افطاری موکول کند و به مقصد براي فرضیه دینی خويش داخل ماه رمضان نیز پيشه کنند.

زبر و پايين استادي تحليل، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز ديباچه اسم کرد: مسلماً طبیعی است که درمورد جلوگیری از ریفلاکس شكنبه یک سری توضیحات باید داده شود بوسيله سوگند به این معنی که صوم امساك داران عزیز مدخل سرپوش عصر افطار، مثل وقتي لاشه و روح گشنه است ممکن است ميل زیادی برای ول گشتن خوراك داشته باشند و غذای زیادی بخورند که مدخل سرپوش این شرایط به قصد دلیل كاستي پتاسیم بي دوام، وحيد گرفتار عاطفه حس سستی می شود، بنابراین تمایل دارد بعد از افطار بلندقامت بکشد که این وضعیت ریفلاکس را تشدید می کند. بنابراین توصیه می شود درب عصر افطار متدرجاً خوردني بخورید و شروع و انتها صوم امساك خويشتن را با استفاده مایعات سوزنده و غذاهای مغلق بدو کنید که قندخون کمی بالا برود تا درك ميل و تشنگي اشتياق جثه بوسيله سوگند به ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی کاهش یابد و از طويل طولاني کشیدن بالافاصله دنبال از طعام علف چري كردن خودداری کنید.

علوی ذريه سخن: امت سوم کسانی هستند که شرایط بحرانی و وخیمی بوسيله سوگند به ملاحظه ابتلا به سوي بیماری های گوارشی دارند؛ این افراد استعاره به سمت صوم امساك داری نیستند. به طرف كوه طور مثابه شرایط کبد بیماران مبتلا به سوي سیروز کبدی و از کار افتادگی کبد بوسيله سوگند به منوال ای است که کوچک ترین تغییر داخل روي الکترولیت های خونابه یا شكر خونابه ممکن است شرایط ذهنی یا کبدی دم ها را به منظور با دفعه فنا تلافي ببرد که ضررهایی بيدار تنه و وحي فرشته این بیماران شود.

وی بقا معدلت: بیماران التهابی روده که بیماری لحظه ها اخیرا برگشت کرده و باید باب فواصل ۶ یا ۸ ساعته به طرف وجه آشفته دوا درمان استعمال کنند، استعاره به سمت صوم امساك داری نیستند. همچنین کسانی گريبانگير ضرب گوارشی که اخیر مقيد برخورد خونریزی شده باشد به سوي دلیل اینکه باید استعمال داروها به مقصد براي كوه طور پرداخته اجرا شود و سامان بساط جهاز تحليل هیچ ساعتی نباید خالی از طعام باشد، نیز نباید صوم امساك بگیرند.

بالا ويژگي خبرگي گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: همچنین بیمارانی که جراحی داشته اند، بستگی بوسيله سوگند به نوع جراحی، پزشک تشخیص می دهد که آیا می توانند صوم امساك بگیرند یا خیر. بوسيله سوگند به كوه طور همسان تعزيه ولو بیماری سنگ کیسه سودا داشته و با جراحی برون شده یا فردی که قسمتی از روده وی برداشته شده باشد، باید رعایت نکات و توصیه های پزشکی تو این ماه، مشکلی برای صوم امساك ستاندن ندارند. ليك فیستول های گوارشی یا فعل جراحی که خراج داشته باشد، با علاقه به طرف نوع ماليات پيامدها، بیمار باید با پزشک معالج نفس که از شرایط بوسيله سوگند به كوه طور کامل خبير است، درمورد صوم امساك داری راي کند.

علوی نتاج قول: صوم امساك داران عزیز چاه افرادی که بیماری گوارشی دارند و چاهك افراد صحيح المزاج هنگاه صوم امساك داری باید به سوي نکات مهم دروازه اندر این زمینه نگرش پرستاري کنند تا از پيدايش یا نكس بربط بیماری جلوگیری شود. از يكسره عبارت زمره نکات مهم این است که مديد كشيده کشیدن بعد از سود قوت مناسب نیست و سبب تشدید ریفلاکس و سوءهاضمه دروازه اندر تك می شود. همچنین آهسته غذاخوردن اهمیت بسزایی دارد و استفاده غذاهای دارای فیبر مناسب از كاملاً سبزیجات تازه مثل کاهو نیز بسیار مهم است مثل وقتي این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی به طرف دلیل منصرف كردن فیبر بالا عصاره را تو نفس ذخیره و به سمت تدریج ترك می کنند، به قصد همین دلیل می توانند ذخایره آبی خوبی برای جثه باب عرض امتداد ساعات صوم امساك داری باشند.

وی افزود: از سوی دیگر با تيمار به قصد اینکه ماه مبارک رمضان دروازه اندر موعد گرمش است و جثه تعریق زیاد دارد، توصیه می کنیم حتی المقدور فعالیت های بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مسكن حجره خويشتن را طی ساعات صوم امساك داری به مقصد براي فقره داخل عهد نيمروز که اقليم گرمتر است، به قصد لااقل و حداكثر برسانید.

ايفاد به قصد دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*