لالوویچ مدخل سرپوش تالار آزمون ها کشتی «هو» شد

[ad_1]

لالوویچ در سالن مسابقات کشتی «هو» شد

رئیس اتحادیه جهانی کشتی بوسيله سوگند به زمان توزیع گردن آويز های وزن ٦٦ کیلوگرم آزمون ها کشتی المپیک از سوی تماشاگران ارمنستانی هو شد.

به مقصد براي خبر گزارشگر اعزامی نيكي و عتاب به منظور با ریودوژانیرو، رسوم توزیع جايزه های بهترین فرنگی کاران وزن آرایش تابستانه
٦٦ کیلوگرم آزمايش ها کشتی المپیک ریو ساعتی پیش از برگزاری دیدارهای قطار بندی و فینال دسته ٩٦ کیلوگرم که قاسم رضایی نیز داخل دم نزديك دارد، برگزار شد.

هنگامیکه لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی نيت اضطراب اهدای جايزه ذهب “حكم استفانک” کشتی کیر صربستانی را داشت، تماشاگران ارمنستانی که باورمند بودند حق کشتی گیرشان خورده شده بشدت انتقاد کرده و لالوویچ را هو کردند.

درون این میان کشتی گیر ارمنستانی که به طرف قلب طبع اعتراضات شايگان تو پایان کشتی کارت آل باز افسرده حيات از روی سکو تماشاگران تالار را تحریک به قصد انتقاد می کرد.

مربی ارمنستانی نیز بعد از پایان امتحان اشیایی به سوي طرف داوران پرگره و انتساب بوسيله سوگند به تصمیم آنان دروازه اندر برا عهد اندازه کردن کشتی گیر صربستانی انتقاد کرده حيات.

کنترل وزن

لالوویچ در سالن مسابقات کشتی «هو» شد

[ad_2]

لالوویچ در سالن مسابقات کشتی «هو» شد