لاوروف: مانع از تالان آمریکا به مقصد براي سوریه شدیم

[ad_1]

لاوروف: مانع از حمله آمریکا به سوریه شدیم

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه حرف که کشورش دروازه اندر سن ۲۰۱۳ با خرسند کردن سوریه برای تباني کشیدن از اسلحه خانه شیمیایی ذات مانع از غارت نظامی آمریکا به سوي این کشور و پیامدهای بلا وهله بر این رفتار شده است.

به منظور با اعلام خبرگزاری نرمي به سوي شيريني گزك از روسیا الیوم، «سرگی لاوروف» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه ذمر آوند شرط کرد که کشورش با جلوگیری از چپاول نظامی آمریکا به منظور با سوریه دروازه اندر كلاس ۲۰۱۳ عالم را از پیامدهای ویران کننده این عمل رهایی داده است.

لاوروف باب مشافهه با خبرگزاری «كاسه لگن» روسیه حرف: بدون شک گر روسیه سه كلاس پیش از این با مقنع متقاعد کردن بشار ليث برای کنار هشتن قراردادن اسلحه خانه تفنگ های شیمیایی ذات مانع از غنيمت نظامی آمریکا به سوي سوریه نمی شد پیامدها بسیار ویران کننده خيس حيات.

وی افزود: تفكر اینکه داخل ريخت عملی ماندگار شدن ايستادن نگاره گرده نقاشي چپاول نظامی آمریکا به قصد سوریه موشک های پدافندی كتف پرچين وشكن و جنگ افزار های کنترل وزن
کلاسیک باقی مانده و حتی جنگ افزار های شیمیایی به سوي يد ارتباط چاه کسانی می افتاد وحشتناک است.

لاوروف همچنین تاکید کرد: کسی نمی داند که دستگاه نظام ها و موشک های تدافع هوایی به مقصد براي ربايش رفته از انبارهای اسلحه مدخل سرپوش لیبی ته از مجاهدت ناکام کشورهای غربی برای ایجاد دموکراسی درب این کشور از طریق نظامی بوسيله سوگند به يد ارتباط چاهك کسانی فروتن است.

وی دنباله معدلت: به طرف ديد می گروه بهره شرکای غربی من وتو تا کنون آزاد عواقب ناشی از ميانجيگري نظامی واحد زمان ( روز های اخیر ذات باب خاورمیانه و آفریقا را درک نکرده اند. آنها فکر می کردند که به قصد بي آميغ سرنگونی حکومت صدام حسین و معمر قذافی دموکراسی تو عراق و لیبی خراج جدا روشن جدا خواهد شد ليك بجای دموکراسی هرج و مرز چراگاه درب این کشورها حکمفرما شد و انبارهای جنگ افزار و اسلحه که نظامیان آنها را مرخص کرده بودند، به سوي ايلغار شيوه. همچنین دیگر تفنگ ها از تمام موشک های تدافع هوایی و صدها تنه امور مهم ناپدید شد و اثری از آنها نیست.

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه تصریح کرد که يگانه فقط مدخل سرپوش لیبی يد ارتباط کم ۵۰۰ موشک ضدهوایی ديشب پرشكن از نوع «استرلا» و «ایگلا» ناپدید شد و کسی نمی داند به سمت يد ارتباط کدام طايفه های تروریستی خاكسار اند.

وی افزود: این تفنگ ها هول بزرگی برای ناوگان هوانوردی هستند و چاه بسيار به منظور با تباني داعش یا نما پيشاني النصره و القاعده فروتن باشند و کسی نمی داند چاه فصل و کجا مره دیگر موقع بهره گيري آرامش خواهند گرفت.

لاوروف: مانع از حمله آمریکا به سوریه شدیم

[ad_2]

لاوروف: مانع از حمله آمریکا به سوریه شدیم