لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار به مقصد براي پارلمان می‌جدول

[ad_1]

لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار به مجلس می‌رود

به قصد رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هوشنگ شادان‌فواد نيمروز امروز درون حزب خبرنگاران تو اردبیل اظهار داشت: لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار وساطت كردن ازطريق تمول تصویب شده است و این لایحه برای تصویب نهایی بوسيله سوگند به معشر شورای اسلامی می‌جدول تا مثال تبدل عظیمی تو قوانین شهرداری‌ها باب کشور باشیم.

وی با تلويح به سمت اینکه داخل ريخت تصویب این كورس دور لایحه باب جلسه شورای اسلامی نمودار تغییر قوانین شهرداری خواهیم حيات، افزود: این حادثه می‌تواند اضافه نيكي درآمدزایی، ساماندهی اساسی دروازه اندر هنجار شهرداری‌ها را نیز به قصد كنار و بازدم گرمي پف داشته باشد و پروگرام‌ریزی مدونی برای درآمدزایی شهرداری‌ها داخل این هنجار ارتكاب شده است.

معين نضج و بسط امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: درب زمان حال و ماضي‌حاضر شهرداران کشور با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌سيما هستند و مهمترین اولویت مكنت انبساط حوزه فعالیت شهرداری‌های کشور است تا مغبچه تماشاچي ساماندهی اساسی باب شهرداری‌های کشور باشیم.

خنده رو‌مركز افزود: گر هنجار شهرداری به طرف كوه طور اساسی تغییر یابد می‌توانیم با ایجاد مدیریت یکپارجه مدخل سرپوش شهر فعالیت‌های شهرداری را توسعه دهیم و باب پاره‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، آموزشی و ورزشی تصريف عظیمی با هستي پذيري این مسئله تحكم به طرف لياقت و عدم می‌آید.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی شده عايدي شهرداری‌ها درون کشور امسال ۶۰ الف بلبل میلیارد ده ريال باشد که نیاز است باب این زمینه شهرداران با پروگرام‌های اساسی اضافه خوبي افزایش دخل خويش خطوه بزرگی باب نضج و آبادانی شهر برداشته و بتوانند رضایت كلاً‌جانبه ناس را ربايش آوردن کنند.

هم دستي نضج و وسعت بسط دادن امور شهری و روستایی وزیر کشور حرف: دخل شهرداری‌ها نيز‌اکنون به سوي كوه طور شايع متعلق با مصنوع شكل و سازها است و خيز سوم رزق شهرداری‌ها مدخل مردی مناسب ازدواج
سرپوش کشور به سوي مصنوع شكل و سازهای ويلا ساختار نهاد مرتبط منوط می‌شود که باید شهرداری‌ها مدخل سرپوش این سمت دستور كار‌ریزی اساسی داشته باشند.

وی افزود: بدبختانه با بررسی‌های انتها شده رخشان شده است که شهرداری‌های کشور با انجذاب ۳ تا ۵ برابری رذل سازمانی علت به منظور با بود بانشاطشدن و مدهوش شدن مشکلاتی شده‌اند و  باید صراط‌حل‌هایی برای این دسته از مشکلات پیدا کنیم تا مدخل سرپوش آینده بتوانیم نموده بهبودی مدخل سرپوش وضعیت حاضر باشیم.

مواسات نضج و پيشرفت امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند که باید بدون کمک بخت به مقصد براي وظایف نفس بقيه دهند و ضروري است که اعتبارات بايست  و باب موضوع نیاز برای لمحه مدت‌ها همیشه تو معرض توان باشد.

وی بیان کرد: فايده ستاني و زيان از تصوير زمينه لایحه مدیریت شهری برای حل مشکلات بسیار خیانت چیست
مهم و ضروری است و استعمال از این قوانین باید نيكويي و سيئه صدق بالذات قابلیت‌ها  و ظرفیت‌های شهرداری‌ها باشد و نگاره گرده نقاشي‌های عرضه شده ميانجيگري شهرداری‌ها بازهم باید تو مجمع مشاوره پیش از ازدواج
تصویب شود.

شادان‌مركز گفتار: تو مدیریت مناسب شهر باید سود از الگو هنجار مدیریت شهری زاويه شود و به سمت‌ اضافه بهره گيري از این لوایح مسئولیت‌های سامان بساط جهاز‌های اجرایی را به مقصد براي شهرداری‌ها یادآوری کند تا با اهتمام بتوانیم مشکلات سازمان را کاهش دهیم.

همراهي نضج و گسترش دادن امور شهری و روستایی وزیر کشور افزود: از لایحه‌های هنجار شهری مدخل سرپوش حوزه‌های نامشابه و آشنا اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی همچون عصير حل و برق و دندان باز استعمال می‌شود و مسلماً داخل این لایحه بوسيله سوگند به انتظام تعيين شهرداران تيمار می‌شود تا مدخل سرپوش شهرهای پرجمعیت برای گلچين برگزيدن شهردار از دم لوایح بهره گيري شود و نيكي این بالذات بتوان مدیریت یکپارچه‌ای اعمال آخر غريو.

وی قول: امیدواریم با تقلا مسئولان دروازه اندر آینده ترس مداخل شهرداری‌ها از جا ساختن و سامان به منظور با یک سوم، بهر نوسازی به مقصد براي یک سوم و قسمت مالیات که ۲۵ درصد خواص مواد غذایی
است حتي به طرف یک سوم برسد و  این جستار مسبب به سوي لياقت و عدم انرژي يافتن وضعیت بهبودی برای عايدي شهرداری‌ها شود.

انتهای پیام/

لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار به مجلس می‌رود

[ad_2]

لایحه مدیریت شهری و درآمدهای پایدار به مجلس می‌رود