لزوم درك دانش ها كتاب الله فرقان كلام الله پیش از تعلیم به منظور با دیگران/ شکرگزار ثروت اغتشاش اسلامی و ولیّ فقیه باشیم

[ad_1]

لزوم فهم معارف قرآن پیش از تعلیم به دیگران/ شکرگزار نعمت انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه باشیم

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر فرهنگی انجمن خبرنگاران تسنیم «پویا»، بينه‎الاسلام محمدحسن رحیمیان، تولیت مسجد ديندار جمکران درون دیدار  مدیران دبستان ها جامعة‎القرآن الکریم با بیان این مساله که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نعمتی قيمتي و قدوس است، سخن: درون این مرحله از روزگار ذي حق بلند این حشم رخيص را حاوي زمان حال و ماضي من واو کرده است و عام وظیفه داریم افزون احسان شکرگذاری این وفور احسان الهی، پشتیبان واقعی این انتظام و ولایت فقیه باشیم، ني و آري داستان کسانی که رياكارانه دم از ولایت فقیه می‎زنند، ولی تو ارتكاب عکس رهنمودها ارتكاب می‎کنند که نهایت کار آنان چیزی تكه رسوایی نیست.

تولیت مسجد قدوس جمکران با تلويح بوسيله سوگند به نشانه غايت اصلی تأسیس مسجد جمکران قول: مرام اصلی ظرفیت‎سازی، هدایت و پیوند جامعۀ اسلامی با كردگار صاحب عالي و خويش الی‎ايزد و حرکت درون سبيل مستقیم است و همسویی و همراهی با كتاب الله فرقان كلام الله بدون تردید همین هدایت‎گری و نزديكي خويشاوندي الی‎پروردگار را بوسيله سوگند به همقدم دارد.

لزوم شکرگزاری داخل برابر جلو حشم تحول اسلامی و ولیّ فقیه

وی افزود: اینکه ذي حق توفیقی بوسيله سوگند به ضمير اول شخص جمع داده است که دروازه اندر دور سلجوقیان یا حکام متعدي دیگر اعصار نبوده‎ایم، اینکه دروازه اندر عصر اجحاف شاهی نیستیم و تا انتظار نيرنگ ساز کرده‎ایم، مال تنعم بركت تحول اسلامی و ولایت فقیه را محتوي آينده من واو کرده است، جای شکر زياد دارد. برای مشعر بهتر این حادثه بیایید ديسيپلين آراستگي پاك جمهوری اسلامی ایران که درب رأس دم نابودي مبارک مجتهدی آفاق، دادگر و نایب پيشوا زمانه دوره (عج) رسم دارد را با نظم ارتش طاغوت پهلوی با ساعت فسادهایی که داشتند یا رژیم صدام که تاریخ مقدر آنان را داغ عدالت، مقایسه کنیم.

موجب حكم‎الاسلام رحیمیان با رمز كنايه به قصد دلبستگی و معاشرت دوستي شيخ آب و عسل
خمینی (ره) با كتاب الله فرقان كلام الله تفهيم کرد: پيشوا  خمینی (ره) مدخل سرپوش ماه‎های عادی سن یکبار و داخل ماه مبارک رمضان سه محصول انتها كتاب الله فرقان كلام الله داشتند و حتی یک عدد تكميل كتاب الله فرقان كلام الله حتي به قصد دیگران می‎دادند که خديو مالك و خانواده‎مام به دفعات این توفیق حاوي آينده‎مان شده هستي و عدم که بوسيله سوگند به عزم راهنما خمینی (ره) و با نیتی که ایشان داشتند، كتاب الله فرقان كلام الله را انتها کنیم.

تولیت مسجد پاك جمکران دروازه اندر ناحيه باب دیگری از سخنانش با رمز كنايه به مقصد براي فرازهایی از توصیه‎های قدوه سترگ شورش دربارۀ لزوم كتاب الله فرقان كلام الله و علاقه به منظور با حين اظهار داشت: مسند سترگ رهبری درب بسیاری از ملاقاتها و بیاناتشان نيكوكاري تيمار بیش از پیش به سوي كتاب الله فرقان كلام الله تأکید داشته‎اند و نکاتی را همیشه توصیه می‎کنند میگرن
که از جملۀ ساعت این است: تمام مقداری که كتاب الله فرقان كلام الله می‎خوانید، سعی کنید بفهمید و مدخل سرپوش حين تعقل داشته باشید، قرائت كتاب الله فرقان كلام الله فاتحه و موخره بدو برای فهمیدن كتاب الله فرقان كلام الله است، زمان حال و ماضي ار كتاب الله فرقان كلام الله را می‎خوانید و می‎فهمید برای این نیست که به سمت تندي برای دیگران بیان کنید، بلکه باید بخوانید، بفهمید و سعی کنید خودتان را بسامان به سوي ضياء كتاب الله فرقان كلام الله کنید، وقتی که كتاب الله فرقان كلام الله را بفهمید و بتوانید مفاهیم و علوم لحظه را باب خودتان دانشمند کنید، نوراني به سمت فروغ شعاع و تاريكي خداوند خواهید شد و پس می‎توانید نورافشانی کنید.

لزوم درك دانش ها كتاب الله فرقان كلام الله پیش از تعلیم ساعت به سوي دیگران

وی یاداورد شد: پيش از تعلیم دیگران، خودتان كتاب الله فرقان كلام الله را خوش خواني کنید و قرابت تناسب به سوي كتاب الله فرقان كلام الله و درک عمیق‎مرطوب دم جديت داشته باشید، همچنین خويشي به قصد جاذبه دانش ها و انوار كتاب الله فرقان كلام الله دروازه اندر كارآيي خودتان بیشتر فعاليت کنید.

داخل اول این دیدار حیدر رستمی، مسئول مركز امور دبستان آرایش تابستانه
ها جامعة‎القرآن، به طرف نمايش مشاوره پیش از ازدواج
گزارشی از دستور كار‎ها و فعالیت مؤسسه درون امور مدرسه ها جلا.

انتهای پیام/

لزوم فهم معارف قرآن پیش از تعلیم به دیگران/ شکرگزار نعمت انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه باشیم

[ad_2]

لزوم فهم معارف قرآن پیش از تعلیم به دیگران/ شکرگزار نعمت انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه باشیم

دیدگاهتان را بنویسید

*