ماجرای ۱۱۰ عندليب میلیاردی که ثروت از مجمع گرفت

[ad_1]

ماجرای ۱۱۰ هزار میلیاردی که دولت از مجلس گرفت

طالع تمكن یازدهم دروازه اندر پی ناامیدی از برجام داخل سن پایانی خويشتن لایحه ای را که پیش از این ۳ دفعه دروازه اندر معشر نهم نقش اعراض شده هستي و عدم،دروازه اندر جرگه دهم به طرف تصویب رساند تا بدهی های خويش با بانک ها را هموار تخت کند. مثبت نگری اصلی

خبرگزاری نيكي و عتاب، جماعت سیاست، فهیمه رضیان: هفته قديم هستي حكومت توانست سرانجام پروانه معشر برای تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی را دنبال از سه كلاس قبض کند.

حادثه سرزنش تند حله نهم با تسعیر دارایی های بانک مرکزی تو طالع تمكن دهم و یازدهم

طالع تمكن دهم مدخل سرپوش پایان کار خويش بيم ادا تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای ادا بدهی های تمول بوسيله سوگند به بانک ها را داشت که جرگه نهم به مقصد براي عذاب با این رفتار اختلاف کرد و با تصویب طرحی مانع این عمل مكنت شد.

ظهر از ساعت هستي حكومت یازدهم درب آبان ماه ماه سن ۹۳ عقب از لحظه که مذاکرات خستو ای طولانی مرطوب از آنچه تمول انتظار داشت استمرار یافت، لایحه ای برای برون شد از رکود بوسيله سوگند به كنگره نهم نشان دادن کرد درون این لایحه نیز برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها كرانه بابت حمایت از تولید، راغب تسعیر دارایی های بانک مرکزی شده وجود که معشر نهم با این سبب انثي از لایحه اعراض کرد.

مبلغ های برجام نیامد، مكنت يد ارتباط به طرف دامن حاشيه تسعیر و منتشر اوراق شد

مكنت برای حل مشکلات اقتصادی به قصد نفس اجاق مذاکرات و سازگاري حيث انگيزه مستخلص سازی منبع ها بلوکه شده ایران وجود منتها خلف از اجرایی استقراريافتن برجام و زوال اجرای برجسته تعهدات عرض مخالف، مكنت برای حل مشکلات اقتصادی زيركي ای بغير متوصل بي حركت ماندن آرام شدن ازنو به منظور با تسعیر دارایی های بانک مرکزی و شيوع پراكندن اوراق ندید و مجددا درون لایحه سرمايه سن ۹۵ رشته هایی را برای تعسیر دارایی های بانک مرکزی جنبه وام گذاري آهار بدهی های اقبال به مقصد براي بانک مرکزی نشان دادن شد.

این زين بست از لایحه سو علی رغم تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن تمول دروازه اندر زمان های پایانی معشر نهم به قصد تصویب نرسید.

علی طیب نیا وزیر صرفه جويي مدخل سرپوش اولین نشستی که با نمایندگان محفل دهم پيش از تصویب اعتبارنامه هایشان داشت از لجنه نهم به مقصد براي دلیل زوال تصویب تسعیر گلایه کرده و خوبي لزوم تصویب این لایحه باب جلسه دهم برای حل مشکل بدهی های ثروت بوسيله سوگند به بانک ها تاکید کرد.

باب همین آينده ثروت ته از چشم پوشي یک كلاس از نيل پيدايش برجام و ليس گشایش اقتصادی كاردان مداقه، مجددا تقاضای تسعیر و شيوع پراكندن اوراق گنج را داخل فرم لایحه اصلاحیه نقدينه جانب دوازده ماه) ۹۵ به منظور با كنگره نمايش معدلت لایحه ای که از عقيده راء ي صرفه جويي دانان مجمع بیشتر بوسيله سوگند به الحاقيه سرمايه شبیه هستي و عدم تا لایحه اصلاحیه دينار.

کلیات این لایحه دروازه اندر ميتينگ مشترکی که با برابر نوبخت رئیس بنياد مدیریت و دستور كار ریزی اواخر تیرماه باب کمیسیون طرح م سو برگزار شده وجود نشان شد.

ليك درنتيجه از تعطیلات كنگره مجددا بررسی کلیات این لایحه مدخل سرپوش قاعده کار کمیسیون طرح و سمت نهاد استقرار گرفت و نمایندگان با ۷ قرار کلیات این لایحه را به سمت تصویب رساندند.

چهارشنبه ماسلف باز کلیات و جزئیات این لایحه تو فرمايش کار ساحت علنی كنگره روش گرفت.

باب ميتينگ بررسی کلیات، مخالفان و موافقان لایحه دفاعیات و انتقادات جدی داشتند. ليك نوبخت رئیس بنگاه مدیریت و طرح ریزی گواهي شهيدشدن عدالت که مدخل سرپوش رخ تصویب این لایحه مشکل شغل و تولید و مشکلات اقتصادی طالع تمكن حل خواهد شد.

سرانجام جزئیات و کلیات این لایحه نیز مدخل سرپوش لجنه بوسيله سوگند به تصویب رسید. وليك نکته جاذب این حيات که باب میانه مذاكره بررسی جزئیات این لایحه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون پروگرام و پول و نماینده نزدیک به سمت ثروت پیشنهادی را با حمایت لاریجانی به قصد تصویب رساند که نيكي بالذات لحظه تمول استعاره به سوي دریافت قرض ۵ میلیارد دلاری از روسیه شد و مكنت به سوي جای نشان دادن لایحه غيروابسته مدخل سرپوش این مورد بغاز و نشان دادن دلایل لزوم دریافت این استقراض، روش بازپرداخت و شروع های هزینه، پته دریافت این نسيه رنگ را گرفت.

به قصد بیان بهتر داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع زمان چهارشنبه مكنت یازدهم درب عام پایانی زندگاني زاد نفس اجازه هزینه ۱۱۰ عندليب میلیارد تومن را درون طرح تسعیر دارایی های بانک مرکزی، شيوع پراكندن اوراق مشارکت و دریافت دين از روسیه دریافت کرد.

از ربع تعداد اضافي ماحصل از ارزیابی سره و ناسره اصيل دارایی های خارجی بانک مرکزی، حداکثر تا طاق عرش و فرش بالاترين حد ۴۵ الف بلبل میلیارد تومن برای تسویه مطالبات قانونی بانکها از طالع تمكن و افزایش سرمایه هستي حكومت درون بانکهای دولتی
بدهي از روسیه تا طاق عرش و فرش بالاترين حد ۵ میلیارد دلار (معادل ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد ده قران) نقش‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی
اوراق اسناد گنجينه و یا سایر اوراق اسلامی معادل ۴۰ الف بلبل میلیارد ده قران جانب وام گذاري آهار بدهی خويش به منظور با طلبکاران از كاملاً بانک ها، پیمانکاران و شهرداری مردی مناسب ازدواج
ها و بدهی باانسجام صحيح به قصد خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی
 اوراق اسناد حوض نهال دان یا سایر اوراق اسلامی ۸ عندليب میلیارد ده قران كرانه بابت تسویه و بخشی از بدهی های تشكيلات بیمه تندرستي بهبود ایرانیان بوسيله سوگند به طلبکاران

و امروز آدمي منتظرند با شهادتی که نوبخت دهش مشکلات كسب و تولید کشور حل شود.

ماجرای ۱۱۰ هزار میلیاردی که دولت از مجلس گرفت

[ad_2]

ماجرای ۱۱۰ هزار میلیاردی که دولت از مجلس گرفت