مازندران جاه دوم زیرساخت‌های مخابراتی کشور/ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی مدخل سرپوش مازندران

[ad_1]

مازندران رتبه دوم زیرساخت‌های مخابراتی کشور/ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی در مازندران

به طرف بيانيه خبرگزاری تسنیم از ساری  به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی استانداری مازندران، ربیع دهقان مهاردار پيشقراول امروز درون کارگروه آب و عسل
گسترش اقبال الکترونیک مازندران، بسط ثروت الکترونیک را از پروگرام‌های محوری اقبال تدبیر و امید باب سبب تسهیل و بطي ء بخشی به مقصد براي نمايش خدمت ها به سوي بشر، تکریم كنيز بازآيي و بي گزند سازی ديسيپلين آراستگي اداری برشمرد و اظهار داشت: تمول الکترونیک باید پیشگیری از مشکلات زوجین
دروازه اندر تمامی بنياد‌ها و اسباب‎های اجرایی نهادینه شود و مدخل سرپوش راستای چابک سازی اداری و کاهش هزینه‌ها، فعاليت ها ثروت بصورت الکترونیک به سوي انسان نمايش شود.

وی با گوشه علامت راي به طرف اینکه مازندران به سمت نگرش ديدگاه برخورداری از زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری‌های الکترونیک مدخل سرپوش درجه دوم کشور فراغت دارد، افزود: باید از این ظرفیت درب عمران اقبال الکترونیک بوسيله سوگند به نوع ملايم سود شود و سامان بساط جهاز‌های اجرایی باید با بي قيد استطاعت ذات مدخل سرپوش جانب اجرای این قضيه خطیر و مهم دروازه اندر استان مشي افسار بردارند.

رئیس کارگروه وسعت بسط دادن بخت الکترونیک مازندران، اجرای مدل انگار دستگاه نظام یکپارچه نشانی ایرانیان را طرحی نوین داخل حيث انگيزه فرمان بري بندگي رسانی به قصد عوام توصیف کرد و گفتار: باید از سنت‌های سنتی نشان دادن فعاليت ها به قصد بشر به مقصد براي مدل انگار‌های نوین روی آورد و به سوي شيوه اجرای این نگاره گرده نقاشي درب استان تندي بخشید.

اجرای نقش آمایش و فرستادن سينه ها و ادخال کارت اتراق برای وابستگان تابعين خارجی

مدیرکل امور پيروان و مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفتار: نگاره گرده نقاشي آمایش وهله توقفگاه ۱۱ به منظور با ميل تمدید کارت سكنا برای وابستگان تابعين خارجی مقیم استان باب زمان حال و ماضي اجرا است.

فرزند بنده‌علی کریم آقازاده بیان داشت: منزل درابتدا این مدل انگار داخل روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مردادماه باب مكان تنسيق کل وابستگان تابعين و مهاجرین خارجی استانداری دروازه اندر آينده عاقبت است.

وی افزود: كل پيروان خارجی مالك ثروتمند کارت آمایش وهله توقفگاه ۱۰ اعم از افغانستانی، پاکستانی، عراقی و بنگلادشی می بایست به مقصد براي نيت تمدید کارت و درج داده ها و ويژگيها هویتی نفس و خانواده قدر مدخل سرپوش این ۳ زمان بازگشت کنند.

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی درب مازندران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی، آرایش تابستانه
تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی مدخل سرپوش مازندران برگزار می‌شود.

 این نمایشگاه که همزمان با نمایشگاه تخصصی غذای قبراق و ناسالم بي عيب و ارگانیک باب استان برگزار می‌شود؛ از یکم تا ۵ شهریور اجرا می‌شود.

قبل از عمل جراحی
تمايل‌مندان به طرف بازدید از این نمایشگاه می‌توانند دروازه اندر تاریخ‌های یکم و دوم شهریور از گاهنما ۱۰ بامداد تا ۲۲ و تو تاریخ‌های ۳، ۴ و ۵ شهریور از وقت ۱۷ الی ۲۲ به طرف مقام دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی مازندران صحيح تو استوار‌شهر، آلوده خدك تلار بازگشت کنند.

انتهای پیام/

مازندران رتبه دوم زیرساخت‌های مخابراتی کشور/ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی در مازندران

[ad_2]

مازندران رتبه دوم زیرساخت‌های مخابراتی کشور/ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی در مازندران