ماشین سازی ۱۱ زمين لاي زد/سپاهان از رادع حریف مشهدی چشم پوشي

[ad_1]

تیم های لیگ برتری ماشین سازی تبریز و سپاهان اصفهان دیدارهای خويش دروازه اندر دفعه یک سی و دوم رقابتهای ساغر حذفی واليبال ایران را با پیروزی بدايت کردند.

به قصد اعلاميه گزارشگر مهرباني، تیم ماشین سازی تبریز درون زمین ائتلاف لردگان با نتیجه ۱۱ احسان ۲ به طرف برتری رسید.

برای ماشین سازی تو این دیدار سامان نریمان آفاق (۵ خاشاك)، سهراب ادیب (تاخت لجن)، پیام صادقیان، حبیب گردانی، امین قاسمی نسب و سعید مهری گلزنی کردند.

سپاهان با چهار لجن دروازه اندر زمین غذای سبز شهادتگاه از بند مسدود این تیم اغماض. برای سپاهان ممدوح قائدی رحمتی، ستون تكيه گاه میرجوان (كورس دور لجن) و فر الدین علی محمدی خاشاك زدند.

زاگرس یاسوج با یک تراب برابر آهن یزد جسم به طرف شکست انصاف و آینده سازان برق جدید شیراز با یک تراب از رادع میهمان ذات فجرسپاسی چشم پوشي.

این رقابتها امروز با چهار دیدار زیر پیگیری می شود:
* بادران تهران – پاراگ تهران
* پیکان – هف سمنان
* شهرداری بوشهر – گداز چدن 
* نفت تهران – برگ ريزان تنگ شهر 

[ad_2]