مالیات سخت گریبانگیر صادرات همدان نیست/ صادرکنندگان بوسيله سوگند به وظایف قانونی خويشتن تو زمینه مالیات حرفه کنند

[ad_1]

مالیات معضل گریبانگیر صادرات همدان نیست/ صادرکنندگان به وظایف قانونی خود در زمینه مالیات عمل کنند

سیدناصر محمودی تو قول‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر همدان اظهار داشت: اشکالاتی بوسيله سوگند به صادرکنندکان رسيده است که بوسيله سوگند به وظایف قانونی خويشتن ارتكاب نکرده و ممکن است این بي خبري به سوي هنجار یا عمدی باشد که دفاتر آنها مشمول مالیات می‌شود.

وی با نظر امر به منظور با اینکه صادرکنندگان از عقيده راء ي درج دفاتر و اظهارنامه مقيد برخورد مشکل هستند، افزود: مالیات به منظور با آغاز پيچيده گریبانگیر صادرات نیست و می‌قابليت مشکلات را حل و ناپديد کرد.

محمودی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان گريز مالیاتی دارند که باید این قضيه باید مداقه شود، تصریح کرد: مشکلات صادرکنندگان درون مراوده با گمرک جلي کرده و نشان دادن شود، بدبختانه از متلالي‌سازی خیانت چیست
ترس نابودي دارد دروازه اندر صورتی که می‌استعداد با هماهنگی ماشين ساز‌ها مشکلات صادرکنندگان را ناپديد کرد.

به منظور با رپرتاژ تسنیم؛ مالیات و روش تشخیص حين بوسيله سوگند به یکی از معضلات اساسی درون استان همدان تبدیل شده و فعالان اقتصادی استان همدان با امور مالیاتی روی این فصل فقره پريشاني‌های اساسی و بسیاری داشتند.

فعالان اقتصادی استان همدان میگرن
معتقدند شيوه تشخیص مالیات ميانجيگري کارشناسان امور مالیاتی خوشي نبوده و درمورد یک دوسيه پيشينه مالیاتی چندین نگرش زعم از سوی کارشناسان این دائره کل لياقت و عدم دارد که برطبق هنجار نباید چنین باشد.

فعالان اقتصادی استان همدان به كرات ذمر آوند شرط کرده‌اند مشکلی درون بازدادن مالیات ندارند ولی برحسب هنجار باید با آنها التقا شود تا مالیات را صيقلي صافكاري کنند ولي ديدار سلیقه‌ای وسيله داعيه طرز تعرض قسمت قطعه خصوصی شده است.

وليك از سوی دیگر مدیر امور مالیاتی استان همدان باايمان هستند معامله اصابت مدار دوره از انصافی با مودیان مالیاتی از يكباره مبحث خصوصی و فعالان اقتصادی استان همدان نشده است.

انتهای پیام/

مالیات معضل گریبانگیر صادرات همدان نیست/ صادرکنندگان به وظایف قانونی خود در زمینه مالیات عمل کنند

[ad_2]

مالیات معضل گریبانگیر صادرات همدان مردی مناسب ازدواج
 نیست/ صادرکنندگان به وظایف قانونی خود در  زمینه مالیات عمل کنند