مبتلایان به طرف دیابت بارداری چاه بخورند؟

[ad_1]

یک کارشناس تغذیه و رژیم درمانی سخن: دیابت بارداری نوعی از دیابت است که مادران دروازه اندر عصر بارداری به قصد حين گرفتار می شوند و رعایت رژیم غذایی ویژه برای این افراد بسیار ضروری است.
بوسيله سوگند به اعلاميه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره)، نگین رمضانی، با بیان اینکه مبتلایان به سمت دیابت بارداری باید تو پروگرام غذایی خويشتن از کلیه امت های ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تمتع کنند اظهار داشت: مبتلایان به مقصد براي دیابت بارداری حتماً قوت را مدخل سرپوش جرم کم و بوسيله سوگند به دفعات بیشتر  ( 5 نويد بشارت دروازه اندر زمان) میل کنند و داخل هیچ مژده هاي بیش از فراوان زياد طعام نخورند. همچنین باب پروگرام غذایی نفس از عامه جمهور باند هاي غذایی به سوي شکل متعدد و هم سنگ استعمال کنند و استفاده غذاهاي روغن دار و سرخ کرده را کاهش دهند.
وی با حكم به سوي هرآينگي اجبار کاهش استعمال نمک و قندهای شاق بي آلايش برای این افراد دنباله فرياد: افرادی که به طرف دیابت بارداری مبتلا هستند باید صرف نمک و قندهاي سهل (همال شكر ،شکر و نقل و آجيل شیرین) را کاهش دهند و روزمره از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی فیبردار نظير حبوبات، سبزي، میوه و نغن خوراك هاي سبوس دار همال سنگک که داخل کاهش قندخون اثربخش است استعمال کنند.
وی دروازه اندر بقا به مقصد براي مادران غش دار مبتلا به سمت دیابت بارداری توصیه کرد: ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی با نمایه گلیسمی پایین (نغن خوراك بربري، غذا رزق تافتون، سنگک ،چغندر، لپه، عدسی، لوبیاقرمز، لوبیا چیتی و ماش) را جایگزین ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی با نمایه گلیسمی بالا (لواش ماشینی، باقلا بدون لايه، هویج، سیب زمینی و پوره سیب زمینی) نمایند.
رمضانی افزود: بوسيله سوگند به مادام های غش دار مبتلا به مقصد براي دیابت بارداری با BMI بالاتر از ۲۶ توصیه می شود مدخل سرپوش درازي ضلع بزرگ تر ديرش حاملگي وزن گیري تا حدود ۹ کیلوگرم داشته باشند.
وی مدخل سرپوش پایان گفتار: مخدره زن هایی که به سوي دیابت بارداری مبتلا می شوند باید از استفاده میان قول هاي متعدد امساك کنند و بعد از نويد بشارت هاي غذایی کمی پیاده صورت داشته باشند و همچنین شكر دم خوناب ذات را به سمت شکل هفتگی کنترل کنند.

ايفاد بوسيله سوگند به دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰