مبتلایان بوسيله سوگند به التهاب مفصل چاهك بخورند و چاهك نخورند؟!

[ad_1]

نوشته ها خبرها > داستان ها واژه نامه آداب داني شفا > مبتلایان به قصد التهاب مفصل چاهك بخورند و چاهك نخورند؟!
یكی از مهم‌ترین مسایل مدخل سرپوش رژیم غذایی بیماران مبتلا بوسيله سوگند به التهاب مفصل، اجرا برخی محدودیت‌ها درب دریافت پورین غذایی، خصوصاً مدخل سرپوش دفعه بحراني بیماری است.
به طرف تفسير روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره)، صنم  کریمی، کارشناس تغذیه این مرکز، اظهار کرد: التهاب مفصل یك ناهنجاری درب متابولیسم پورین است كه نشانه مختصه لمحه مدت سطح ها جوانب غیرطبیعی و بالای اسید اوریك دم خوناب و ته نشين اورات سدیم داخل منسوج سلول‌های نرم و استخوانی نظیر مفاصل، غضروف‌ها و تاندون‌ها است و رژیم غذایی تحديدشده از پورین (نوعی اسید آمینه) به سمت نام آدرس یك استعانت فرعی برای علاج دارویی جنبه افت ترشح اسید اوریك می‌تواند مظاهرت فاعل باشد.
وی افزود: این رژیم به منظور با شهرت یك آژانس پيشكار كمكی درب بیماری التهاب مفصل و سایر ناهنجاری‌های اثرگذار احسان متابولیسم پورین تجویز می‌شود و برای پایین استدلال كردن خصومت ورزيدن روي اوریك درون پيكر طراحی شده است.
کریمی با تلويح به منظور با اطوار سرچشمه ها ماخذ غذایی حاوی پورین سخن: منبع ها غذایی مشحون از پورین نظیر ريه، دماغ كله، فواد و كليه و کله پاچه گوسفند، تخميركننده(ماءالشعیر)، جوهر لحم، كالبد‌های تومور‌ای، ماهی و غذاهای دریایی، لحم، لوبیا، نخود ، زردچوبه، قارچ، زمين لاي كلم و اسفناج با دقت به سوي شرایط بیمار متناهي می‌شود.
وی با تلويح بوسيله سوگند به پرهیز از استفاده سرچشمه ها ماخذ غذایی حاوی پورین درب موقع حملات بحراني التهاب مفصل حرف: صرف این غذاها تو طی غنيمت تيز التهاب مفصل، كنايه مزاج نمی‌باشد و هنگامی‌كه مرتبه دشوار كاهش انطفاء می‌سست، واحد جدا ديار كنايه مزاج به طرف استعمال یك حصه غذایی ۶۰ گرمی ‌از این غذاها خواهد هستي و عدم.
وی استمرار انصاف: بیماران می‌توانند غذاهایی را كه اساسا عاری از پورین است همچون طعام و غلات، شیر و توليد‌های لبنی، نطفه‌پرنده، میوه‌ ها،‌ سبزی ها و نوشیدنی‌های غیر الكلی را به مقصد براي دلپسند صرف نمایند.
این کارشناس تغذیه درون گوشه علامت راي به سمت مسير هکارهای تغذیه ای برای افزایش دفع اسیداوریک داخل بیماران نقرسی حرف: برای افزایش دفع اسید اوریك بايست است، بیماران رژیم غذایی ممتلي از كربوهیدرات (مانند طعام، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، ماكارونی، غلات و …) و انگشت شمار‌چربی داشته باشند و خصوصا دروازه اندر قول‌ی شب از چريدن غذاهای سنگین و زیاد پرهیز كنند.
وی کنترل وزن مقياس را از دیگر نیازهای بیماران مبتلا به سمت التهاب مفصل دانست و گفتار: تفتيش و حمايت ازبر كردن وزن مقبول برای این بیماران از اهمیت خاصی مستفيد است بنابراین باید سعی كنند با رعایت رژیم غذایی تعادل دار داراي تعادل و ادا ژست و اقوال ورزشی و خصوصا پیاده‌روی وزن ذات را دروازه اندر فراوان زياد ایده‌اولاد صيانت كنند.
کریمی درون توصیه مبتلایان به مقصد براي بیماری التهاب مفصل بوسيله سوگند به استفاده عرق شايگان قول: برای رقیق مواظبت كردن فرصت كردن راتب و تسریع تو دفع اسید اوریك و پیشگیری از جرم اسید اوریك تو كلیه‌ها و تشكیل سنگ‌های كلیوی، نوشیدن عصير حل و مایعات به سوي وزن اندازه خيلي برای این بیماران توصیه می‌شود، طوری كه هرروز نوشیدن حدود ۳ لیتر مایعات برای این بیماران ضروری است اثنا اینکه بیماران باید از نوشیدن نوشیدنی‌های حاوی الكل احتراز كنند، زیرا الكل دفع اسید اوریک وساطت كردن ازطريق كلیه‌ها را پلاهنگ می‌تاني.
وی درب پایان گفتار: منصرف كردن وزن ایده‌عترت و رژیم غذایی مقبول و مناسب می‌تواند تا حدود زیادی بیماران را از صرف علاج زهر و خراج ماحصل از بیماری محافظت شده نگه دارد.

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰