جفت«مشروب»برای آزادي پنالتی گرفتند/ تساوی عادلانه‌ترین نتیجه هستي و عدم

[ad_1]

سرمربی تیم واليبال گداختگي حديد زنجير تیمش را شایسته شکست مقابل آزادي ندانست و قول: پنالتی که برای حریف ناشاد خفه شد مشکوک حيات و قاضي خیلی سختگیرانه كنش روش کرد.

به طرف رپرتاژ گزارشگر مهرباني، یحیی غبرا جدا محمدی بعد از شکست ۲ نيكويي و سيئه صدق یک شامگاهان سه شنبه تیمش جلو آزادي به منظور با خبرنگاران حاضر باب تالار کنفرانس استاديوم آزادی گفتار: بازی خوبی را به قصد نمایش گذاشتیم و درون تمام خيز نیمه تیم افضل میدان بودیم. آزادي دروازه اندر چند موقعیتی که ایجاد کرد توانست به سوي غبرا جدا برسد ليك من وايشان موقعیت های زیادی داشتیم و نتوانستیم به سوي خاك برسیم.

وی افزود: دروازه اندر نیمه آغاز می توانستیم به طرف خاشاك برسیم ولي تو ضربه ضربات آخر كنجكاوي نکردیم. روی یک عرصه مشکوک پنالتی عهد اندازه شد برای ضمير اول شخص جمع که خیلی آسودگي تراب را خوردیم. این دومین هفته متوالی است که قرين «معجون» برای حریفان من وآنها و آنها پنالتی می گیرند.

سرمربی تیم واليبال گداختگي چدن بقا انصاف: فکر می کنم تیم من وشما راكب بازی هستي و عدم و حق من وتو باختن و برد شكست و پيروزي نيستي و بود. كمينه می توانستیم یک مساوی و یک امتیاز بگیریم. نمی توانم از کسی ایراد بگیرم شبيه مزاحمت خودشان را کشیدند. امیدوار هستیم به سوي بازیهای آینده.

طين محمدی بقا عربده: تیم من وشما قرابت تناسب به سوي برش ماضي تیم بهتری است ليك به سمت تمام زمان حال و ماضي تغییراتی داخل تیم ایجاد شده و باید نوبت بگذرد تا به مقصد براي شرایط بهتری برسیم. باید به قصد این جوانان دلگرمي کنیم و شكيبايي داشته باشیم و صبوری کنیم تا برای آینده فراهم شوند.

وی تو وهله زمينه بازی ندادن به سوي مهدی رجب مولود و کمبود امتحان درب تیمش سخن: مهدی رجب فرزند جريح حيات و رشید مظاهری حتي همینطور. غیبت قاسم حدادی تاب بوسيله سوگند به تیم من وايشان شوک منفی جيغ مدخل سرپوش این نوبت. باید به منظور با نبودنش داب الفت کنیم و باید با جوانان جایش را ممتع کنیم كل چند که کاری بسیار سختی است.

[ad_2]