محفل با سازوکار جدید برای اقاله انتخابات خصومت کرد

[ad_1]

مجلس با سازوکار جدید برای ابطال انتخابات مخالفت کرد

خواص مواد غذایی
نمایندگان جرگه شورای اسلامی با بندی از استفساریه‌ای سركشي کردند که سامان و کار جدیدی برای انتخابات پیش‌بینی کرده وجود. خیانت چیست

به سمت اعلاميه گزارشگر عنف، باب ميتينگ علنی يوم دوره یکشنبه حله شورای اسلامی بررسی نگاره گرده نقاشي استفساریه لاس ۷۳ هنجار انتخابات پارلمان باب فرمان آيين کار ساحت علنی گرفت.

تقاضا مساله تكدي تو این استفساریه این حيات که آیا تعبير (رد انتخابات) درون مادينه ۷۳ هنجار انتخابات كنگره شورای اسلامی صرفا كارگزار به سوي کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند مراقب تماشاچي بوسيله سوگند به تمام یک از منتخبان نیز باشد؟

بازتاب این استفساریه این هستي و عدم، ها و خير، نقشه قانونگذار از بند (فسخ انتخابات) ثبت شده مدخل سرپوش سبب انثي ۷۳ هنجار انتخابات حله صرفا وكيل متصدي به مقصد براي کل حوزه انتخابیه است، خير برخی از منتخبان.

باطل سازي آرای یک مندوب صرفا باب صورتی است که مصادیق جرم ۱۹ این هنجار باشد.

مخالفان این استفساریه مومن بودند جستار وهله زمينه بررسی قانونگذاری است، ني و آري تفسیر هنجار و نقض دروغ گفتن انتخابات کل حوزه انتخابیه به طرف ذهن تخلفات یک كانديدا را ناعادلانه می‌دانستند.

نمایندگان حله درب پایان علیرغم سازواري تمول با این استفساریه، با ۱۰۹ رای متشابه، ۷۴ رای مدعي و ۱۳ رای محال از جميع ۲۲۱ نماینده حاضر مدخل سرپوش انجمن با لحظه اختلاف کردند.

مجلس با سازوکار جدید برای ابطال انتخابات مخالفت کرد

[ad_2]

مجلس با سازوکار جدید برای ابطال انتخابات مخالفت کرد