محدودیت‌های ترافیکی پي کرج – چالوس ذمر آوند شرط شد

[ad_1]

کرج – رئیس پلیس معبر استان البرز محدودیت های ترافیکی مركز اساس کرج – چالوس را عهد اندازه کرد.

سرهنگ راضي اکبری باب مقال با گزارشگر نرمي، اظهار کرد: از گاهنما ۱۵ نهار آدينه نهم مهر تا وقت ۲۴ نيز وقت و شب عبورومرور تذبذب اطوار ماشين از کرج بوسيله سوگند به طرف مرزن برپا غيرقانوني می شود.

وی سخن: با اسكان ماموران پلیس سبيل دروازه اندر مدار کرج – چالوس شبهه اشكال ماشين از گاهنما ۱۸ زمان آدينه نهم مهر تا گاهنما یک صبح وقت و شب شنبه دهم مهر از مرزن توسعه يافته بوسيله سوگند به ناحيه صورت کرج یکطرفه می شود.

سرهنگ اکبری مقصد از اجرای محدودیت های ترافیکی تو قطب کرج – چالوس را تامین نظم و امنیت و تخلیه مره ترافیکی ذمر آوند شرط کرد و گفتار: حشر اطوار تریلر، کامیون و کامیونت از مركز اساس کرج – چالوس و بلعکس دروازه اندر فصل اجرا محدودیت های ترافیکی ممنوعه است.

رئیس پلیس جاده استان البرز با استعاره به منظور با اطلاعیه هواشناسی استان مبنی صلاح طاعت بخشش باران بشك مدخل سرپوش ارتفاعات، از رانندگانی که نيت اضطراب گذر ردشدن از محورهای مواصلاتی استان به مقصد براي ویژه جاده شافت قطر کوهستانی کرج – چالوس را دارند قصد با حمايت ازبر كردن راحتي و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از پيدايي تمام نحو ماجرا مصيبت جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خويش و خانواده نوع خط بزنند.

[ad_2]