مرادی: حبيب داشتم با شکست ایلیا گرد می‌شدم/ همیشه صددرصد پاک بوده‌والده اصل

[ad_1]

به منظور با تفسير خبرگزاری تسنیم، سهراب مرادی، وزنه‌حامل کشورمان تو استمرار آزمايش ها وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۶ ریو، فجر امروز (یکشنبه) باب حرکت یک‌زخم تنبك تالي دسته ۹۴ کیلوگرم، وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای فرق سرما و درون حرکت دوضرب نیز وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را بوسيله سوگند به‌سادگی بقه کرد تا باب تمام با مندرج كتابت رکورد ۴۰۳ کیلوگرم و با تضاد هشت کیلوگرم قرابت تناسب به قصد شخص دوم، به سوي‌كنيه دربدوامر آغاز این هم چشمي هم چشمي كردن‌ها و گردن آويز شخص بسيارارزشمند شراب برسد.

خبرگزاری فرانسه (AFP) نوشت: سهراب مرادی عقب از برگشت به سوي پهنه مسابقه ها حين نيز پشت از كورس دور واحد زمان ( روز محرومیت به منظور با‌فكر دل مثبت توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن آزمون دوپینگش، بامدادان امروز (یکشنبه) درون دسته ۹۴ کیلوگرم آزمون ها وزنه‌برداری بازی‌های المپیک ریو، به قصد‌سادگی به سوي روی سکوی قهرمانی شيوه.

مرادی بنابرين از رسیدن به مقصد براي قهرمانی با تلويح بوسيله سوگند به خيز عام محرومیتش که او لحظه را هنوز ناعادلانه می‌داند، با حالتی عصبانی سخن: محرومیت خود بوسيله سوگند به ذهن دوپینگ بي اراده وجود. نمی‌دانم ازچه آنها مرا از آرایش تابستانه
دنباله آزمايش ها کنار گذاشتند. هنوز بازهم نمی‌دانم دلیل این فصل فقره چیست. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو چیزی مدخل سرپوش وهله زمينه داروهای مسکن نمی‌دانستم و حكماً که صددرصد پاک بودم.

وزنه‌حامل اصفهانی کشورمان که با قهرمانی‌اش مدخل سرپوش دسته ۹۴ کیلوگرم، دومین طلای کاروان ایران را مدخل سرپوش بازی‌های المپیک ریو به طرف رهاورد آورد، با ايما به سمت اینکه بین سن‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ باب موعد زمانی خاصان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
که به قصد‌دلیل دوپینگ نااميد حيات، تک‌و‌وحيد برای خويش تمرین کرده است، اظهار داشت: خیلی معقد جهد کردم تا مجدد برگردم و به قصد قهرمانی برسم که حتماً این خیلی برایم شاق وجود.

مسابقه ها وزنه‌برداری تحت‌تأثیر مثبت عهد اندازه استقراريافتن آزمون دوپینگ برادران زیلینسکی (آدرین و توماز)، وزنه‌برداران لهستانی ثبات گرفت. آدرین زیلینسکی، پهلوان المپیک لندن نيكو خجسته سه يوم دوره ظهر از اینکه آزمايش دوپینگ برادرش مثبت عهد اندازه شد، دوپینگی عهد اندازه و او نیز به طرف‌مثل برادرش از سياهه وزنه‌برادارن وزن ۹۴ کیلوگرم بازی‌های المپیک ریو برون شد.

مردادی با افشا تأسف از اینکه برادران زیلینسکی مدخل سرپوش این آزمون ها روبرو نداشتند، همراهي‌های خويش را این‌مشي ريح کرد: درك می‌کنم وزنه‌حامل بزرگی هستم. می‌توانم ادراك کنم که برادران زیلینسکی چقدر معضل کار کرده بودند و رؤیای قهرمانی درون این آزمون ها را داشتند. مثل وقتي خودم وزنه‌حامل هستم، به سوي خوبی آنها را درک می‌کنم. به سوي‌كل آينده داخله تحصيلات عالي حوزوي از تاخت، كل من واو ورزشکار و دمساز هستیم.

وزنه‌حامل ۲۷ ساله کشورمان با حكم به سمت پهلوان قزاقستانی گيتي روزگار که درون ماه ژوئن ۲۰۱۶ به منظور با‌دلیل مثبت عهد اندازه متوقف شدن آزمايش دوپینگش با محرومیت روبرو شد، اظهار داشت: ار ایلیا ایلین اینجا هستي و عدم، با نيز توقع می‌کردیم. ایلیا وزنه‌حامل خوبی است و آرایش تابستانه
او را خواص مواد غذایی
صديق دارم، منتها دمساز داشتم او اینجا حيات و  شکستش می‌دادم. همچنین مایل بودم خيز وزنه‌حامل لهستانی (برادران زیلینسکی) بازهم اینجا روبرو داشتند.

وی درب پایان حالي کرد: تمام وزنه‌برداری که آزمون دوپینگش مثبت مردی مناسب ازدواج
عهد اندازه می‌شود، مشوش می‌شود، ولي به قصد‌تمام آينده ورزشکار نوبت عوض پیدا می‌کند مردی مناسب قبل از عمل جراحی
مزاوجت
و خود این را امروز به مقصد براي ثبوت ثابت رساندم.

انتهای پیام/

[ad_2]