انس بحرین ميتينگ پهن برگزار کردند

[ad_1]

ملت بحرین مدخل سرپوش بازخواست به سمت مداومت سیاست های سرکوبگرانه طايفه خلیفه علیه شیعیان این کشور و همچنین درون راستای ذمر آوند شرط همبستگی با شیخ عیسی قاسم تو صف «الدراز» راه پيمايي کردند.

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از «آواز المنامه»، ناس بحرین همچنان به سمت برگزاری راه پيمايي نقيض دولتی باب خرده گيري به منظور با اقدامات سرکوبگرانه قبيله خلیفه بقا می دهند.

درون همین صوب و كجي، اخیرا تظاهراتی بسيط تو صف الدراز علیه رژیم عترت خلیفه برگزار شد که شرکت کنندگان داخل ساعت شعارهایی را علیه این رژیم مخ و پا دادند.

راه پيمايي کنندگان همچنین با ته چكاد اجازه دادن شعارهایی دروازه اندر حمایت از شیخ عیسی قاسم خواهنده ابطال جدا كردن تابعیت این روحانی مشخص بحرینی شدند.

شرکت کنندگان مدخل سرپوش این ميتينگ عهد اندازه کردند که حاضر هستند برای جلوگیری از محاکمه شیخ عیسی بدن خويش را برخي کنند.

بحرینی ها همچنین از رژیم سرخ خلیفه خواستند تا سیاست های تبعیض آمیز و طبقه گرایانه نفس درون برابر جلو شیعیان را متوقف کند.

[ad_2]