ثغر باجگیران از هفته آینده بازگشایی می‌شود

[ad_1]

مواسات وزیر امو رخارجه با بیان اینکه ثغر باجگیران از هفته آینده بازگشایی می شود، حرف: اسامی ۱۳۰ جثه از زندانیان ایرانی به مقصد براي كران ترکمنی برای ارتكاب تشریفات قانونی جابجايي بوسيله سوگند به کشور نشان دادن شده است.

به طرف اعلام خبرگزاری عنف، دوازدهمین گردهم آيي مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان به سوي موعد كورس دور يوم دوره مدخل سرپوش تهران برگزار شد.

وجاهت و قبح خوبي قشقاوی هم دستي کنسولی، لجنه و امور ایرانیان داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه ریاست هیأت ایرانی و «پيمان پايي حاجی اف» قرص قدر حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ترکمنستان ریاست هیأت ترکمنی را دروازه اندر این جلسه برعهده داشتند.

داخل جریان این جلسه، همراهي کنسولی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه با رمز كنايه به منظور با طريقه چهره به مقصد براي رويش روابط كورس دور کشور همسایه و مسلمان ایران و ترکمنستان ذمر آوند شرط کرد: از هفته آینده هامش خطه باجگیران پشت از سه سن ايست و تعطیلی موقت مجدداً بازگشایی و گذر رفتار و آمد کامیون‌ها از این حدود مجددا امکانپذیر خواهد شد.

وی همچنین سخن: مدخل سرپوش اجرای موافقتنامه نقل سرايت احاله محکومان، اسامی ۱۳۰ كس از زندانیان ایرانی با اولویت زنان، سالخوردگان و بیماران به سوي حاشيه ترکمنی برای عاقبت تشریفات قانونی نقل سرايت احاله به سوي کشور نمايش شده است.

ثابت سمت وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ترکمنستان نیز با رمز كنايه بوسيله سوگند به میهمان نوازی حار صوب ایرانی و ذمر آوند شرط رضایت از تفاهمات به منظور با ادا آمده دروازه اندر این مجمع، نيكي مشيت رئیس گروه ترکمنستان و سایر شغل ها این کشور برای بقا همکاری‌های دوجانبه باب عامه رزمگاه‌ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

تو پایان این اجلاسيه، طرفین «یادداشت درك» مشترکی را تو ۱۸ گره به سمت امضاء رساندند که برطبق ساعت تاخت کشور درب مورد بغاز تسهیل فرستادن سينه ها و ادخال روادید برای پيروان یکدیگر به منظور با ویژه تاجران و گردشگران و ناچاري اجرای موافقتنامه جابجايي محکومان بوسيله سوگند به بازداشتگاه و همچنین مسائل مرزی و گمرکی بین كورس دور کشور، وفاق کرده‌اند.

[ad_2]