مرکل: دلیلی برای پایان تحریم های روسیه نمی بینم

[ad_1]

مرکل: دلیلی برای پایان تحریم های روسیه نمی بینم

رئيس آغوش اعظم آلمان با در مظان اتهام کردن روسیه به مقصد براي تلاطم آفرینی، مدافعه حل تحریم ها علیه این کشور را به سوي اجرای بي قيد و کمال پیمان سازش «مینسک» موکول کرد.

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری مهرباني، «آنگلا مرکل» رئيس آغوش اعظم آلمان باب گفتگو مصاحبت با «آر ان دی» با لحنی مباين از سایر دولتمردان این کشور از فنا بود دلایل کافی برای برطرف كردن دفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه روايت مسند و مبتدا نقل غريو و قول: مسکو به مقصد براي تمامی تعهدات نفس درون ازاء پیمان آرامش «مینسک» پایبند نبوده است.

مرکل درون عین آينده روسیه را به سوي دلیل اتصال مانند جزیره «کریمه» به طرف خاک خويشتن بوسيله سوگند به تلاطم آفرینی و حمایت از جریان های جدایی طلبانه نيمروز و باختر اوکراین در معرض اتهام کرد.

وی درون این فرس حرف: اروپا باید به مقصد براي نكول نظريات بنیادی خويش واکنش آرم دهد.

مرکل همچنین از همراهی خويشتن با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه برای واداشتن روسیه و اوکراین بوسيله سوگند به پیروی از پیمان مینسک علیرغم عموماً مشکلات كلام قول.

وی تو این توسن حرف: كردار به طرف پیمان مینسک معیار تعیین کننده مدخل سرپوش تقدير تحریم ها بوده و هست.

اتحادیه اروپا تاخت ماه پیش (ژوئن) تصمیم گرفت که تحریم های مالی و نظامی علیه روسیه را تا ماه ژانویه سن میلادی آینده تمدید کند.

اظهارات ماهر تازيانه مرکل علیه روسیه تو حالی ایراد شد که «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آلمان و بسیاری دیگر از سوسیال دموکرات ها مدخل سرپوش لحنی آشتی جویانه از لزوم مدافعه حل تدریجی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه بيان می گویند.

مرکل: دلیلی برای پایان تحریم های روسیه نمی بینم

[ad_2]

مرکل: دلیلی برای پایان تحریم های روسیه نمی بینم