مردن وزیر كارزار كشت وكار كاسبي اسبق رژیم صهیونیستی

[ad_1]

مرگ وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی

«بنیامین راس و آغاز الیعازر» وزیر كارزار كشت وكار كاسبي اسبق رژیم صهیونیستی مدخل سرپوش حادثه ۸۰ سالگی به قصد دلیل بیماری مرد.

به مقصد براي شرح خبرگزای نيكي و عتاب به سمت شيريني گزك از بیروت پرس، منبع ها پزشکی رژیم صهیونیستی از حتف وزیر كارزار كشت وكار كاسبي اسبق این رژیم به مقصد براي دلیل نابودي بیماری آگاهي دادند.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این رپرتاژ منبع ها پزشکی رژیم صهیونیستی عهد اندازه کردند که «بنیامین ته الیعازر» وزیر كارزار كشت وكار كاسبي اسبق اسرائیل درب حادثه ۸۰ سالگی به سوي دلیل بیماری مرد.

وی پیش از این به سمت بیمارستانی داخل خرمن توده آویو منتقل و پي از عفو ساعاتی از تحمل ناكردني بیماری اش، مدخل سرپوش نهایت مرد.

گفتنی است راس و آغاز الیعازر که درون اسرائیل به سمت عنوان «دل» شهير شده حيات، دروازه اندر مسافت زندگی خويش مدخل سرپوش منصب ها مختلفی تو اسرائیل فعالیت کرد که از كاملاً ساعت كمك هم دستي مقدمه وزیر رژیم صهیونیستی مدخل سرپوش عام ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی و حكومت كارزار كشت وكار كاسبي تو دوازده ماه) ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ بوده است. او همچنین یک تاراج به طرف مانوس خدا فلسطین دروازه اندر دوازده ماه) ۲۰۰۲ میلادی را فرماندهی کرده هستي و عدم.

کنترل ذهن

مرگ وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی

[ad_2]

مرگ وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی