استفاده ثابت های ضدبارداری سبب تشكیل سنگ كیسه تلخه می شود

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث دائره المعارف تندرستي بهبود > استعمال ثابت های ضدبارداری سبب تشكیل سنگ كیسه تلخه می شود
ته ويژگي خبرگي گوارد مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز حرف: صرف استوار های ضدبارداری و استروژن، چاقی و کاهش وزن سریع، علت طبق باعث تشکیل سنگ کیسه زرداب تو افراد می شود.

بوسيله سوگند به تفسير روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز، دکتر فرزاد جاسمی زرگانی مدخل سرپوش این انتساب اظهارکرد: تشکیل سنگ درب کیسه سودا از بیماری های دلپذير خیم است که عوامل محیطی همال تغذیه و صرف بعضی داروها داخل تشکیل این سنگ تاثیر گذر هستند. مسلماً مسائل ژنتیکی بازهم تو ایجاد این ناخوشي اتفاق حادثه بی تاثیر نیست.

وی افزود: استعمال ثابت های دشمن حاملگی، چاقی، کاهش وزن های سریع و بهره وري از رژیم های غذایی شاق، دیابت، سیروزکبد و رژیم های غذایی پرچرب و کم فیبر(حاوی ميزان زیادی لحم، پروتئین و چربی) از عوامل تشدیدکننده ایجاد سنگ کیسه صفراوی و افزایش شماره سنگ ها به قصد شماره می رويه. بنابراين برای جلوگیری از رسیدن این وضعیت به مقصد براي مرتبه بحراني باید عوامل تشدیدکننده را کاهش قسط.

جاسمی زرگانی افزود: تاخت آژانس پيشكار محیطی و ژنتیک، میزان شیوع بیماری سنگ کیسه تلخه را درب یک اجتماع جمعيت معين می کند. وليك اینکه آیا تمام سنگ کیسه صفراوی نیاز به قصد كردار جراحی دارد یا خیر باید سخن که ثواب منفی است. لياقت و عدم سنگ باب کیسه سودا باب بسیاری مواقع بدون نشان است و نیازی بوسيله سوگند به علاج نیز ندارد.

ته مهارت اختصاص گوارد مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز با بیان اینکه سونوگرافی و آندوسکوپی از سبيل های تشخیص كارآيي سنگ مدخل سرپوش کیسه زرداب است، اظهارکرد: ولو سپس از تشخیص سنگ تو کیسه زرداب واحد جدا ديار از سوزش فرم صائب و بالای ناحیه شکم خويشتن شکایت کند، باید تدقيق داشت که این سوز هیچ ارتباطی با كارآيي سنگ تو کیسه سودا ندارد. سنگ کیسه سودا زمانی با ناخوشي نديمه است که بیمار گريبانگير کله سیستیت(برافروختگي کیسه سودا) یا سنگ اهل مجرای وجدان و برون صفراوی شود.

جاسمی زرگانی بیان کرد: مرتبه خطرناك بیماری متحد با ناخوشي ديرپا ناشی از هويت عرضه سنگ دروازه اندر مجرای وجدان و برون کیسه صفراوی است که به سمت موعد هنگام واحد زمان‌ها باب منزل برزن فوقانی صواب سهي شکم و مدخل سرپوش عقب و كت حق درك می شود و وقت زود تخت متفق با شكوفه و شكوفه است. مسلماً ممکن است بیماری سنه پايه‌ها علائم سنگ کیسه سودا را داشته باشد ولی بلد وهله توقفگاه تند نشود.

وی با بیان اینکه سنگ کیسه زرداب داخل كدبانو های میانسال بین ۴۰ تا ۵۰ ساله بیشتر دیده می شود، كنيه کرد: دروازه اندر اوضاع تند، جراحی از رفتار های تداوي است که برای بیماران باید موقعيت كاربرد بهره جويي ثبات بگیرد.

۰
۰