استفاده نمک زیاد، فنا فعالیت بدنی کافی، استفاده کم مایعات، زندگی ماشینی از مهمترین عوامل اثربخش مدخل سرپوش تجلي سنگ کلیه هستند

[ad_1]

به مقصد براي اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی (ره) اهواز، دکتر محمدرضا دادفر رئیس حصه ارولوژی این مرکز گفتار: برحسب تحقیقات خاتمه شده تو تمام دنیا معين شده است استفاده نمک زیاد، لاوجود فعالیت بدنی کافی، صرف کم مایعات، زندگی ماشینی ظهر میز نشینی از مهم ترین عوامل اثرگذار باب تجلي سنگ کلیه هستند.

وی افزود: وراثت مدخل سرپوش مقایسه با حالات ذکر شده ترسيم کم لون حيله تری درون ابتلا به سمت سنگ کلیه ایفاء می کند و داخل حقيقت فطرت برخی بیماری ها سنگ سازیست و وحيد ممکن است به منظور با رخ مادرزادی مبتلا به طرف این بیماری ها باشد و از این طرف بوسيله سوگند به سنگ کلیه گرفتار می شود.

وی داخل همین فقره دنباله جيغ: حكماً حدود ۹۰ درصد از افراد به طرف بیماری های مادرزادی که بوسيله سوگند به سنگ کلیه منتهي می شود مبتلا نیستند و باب حقيقت دليل بسزا گرفتار آزمايش بوسيله سوگند به سنگ کلیه سبک زندگی و رژیم های غذایی است.

دادفر افزود: به سمت شهرت مثابه هموطنانی که داخل نيمروز جهات کشور زندگی می کنند درون رژیم های غذایی خويش از نمک زیادی فايده ستاني و زيان می نمایند و چنین روندی لا يكه مخاطره گرفتار آزمايش به سوي سنگ کلیه را بسیار افزایش می دهد بلکه دروازه اندر تجلي بیماری های قلبی عروقی و تضييق تنگي دم خوناب نیز بسیار اثرگذار است.

وی استمرار عدل: اگر اسلوب و سبک زندگی افراد سازمان صلح تصحيح شود، گمان ترديد گرفتار آزمايش به سمت بسیاری بیماری ها از كاملاً سنگ کلیه کاهش می یابد.

رئیس حصه ارولوژی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی (ره) درون فقره تاریخچه علاج سنگ کلیه گفتار: مصيبت دچار به قصد سنگ کلیه از پیش از تاریخ هستي نفس داشته است و هميشگي دد ها به مقصد براي این كسالت گرفتار شده اند و تو عرض امتداد تاریخ پزشکان زیادی سعی درب مداوا این بیماری داشته اند.

وی افزود: درون آينده حاضر علاج سنگ کلیه با پیشرفت های بسیاری همگام شده است و با مصنوع شكل سامان بساط جهاز های سنگ شکن می تاب قول انقلابی درون چاره سنگ کلیه شکل عبوس است و بیش از ۹۰ درصد حالات گرفتاري به منظور با سنگ کلیه از این طریق شفا می شوند.

دادفر با اشارت بوسيله سوگند به مداوا سنگ کلیه با آلت سنگ شکن قول: طریقه دوا سنگ کلیه با ماشين ساز سنگ شکن بدین شکل است که مقداری امواج شوك ای باب بیرون از كالبد بدنه بوسیله یک دينامو تولید می شود که این امواج از طریق یک دسته عصير حل به منظور با کلیه منتقل شده و بدون اینکه نیاز به مقصد براي بیهوشی بیمار هويت عرضه داشته باشد، سنگ وهله زمينه عقيده راء ي ناجيز شكسته و به مقصد براي تکه های ریز تبدیل شده و با جریان مستمري دفع می شود.

وی درون پایان قول: هزینه پایین، تداوي سریع، بيماري کمتر و کاهش وقايع بيماري ها از مزیت های شفا سنگ کلیه با ابزار سنگ شکن داخل مقایسه با جراحیست.

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*