ممکن است ایران میزبان ساغر جهانی ۲۰۳۸ شود!

[ad_1]

رئیس فدراسیون كشتي ایران با بیان اینکه ساتكين جهانی ستبرا مدخل سرپوش صحيح قدح جهانی من وشما است و باید قيمت ارج آنرا بدانیم، حرف: ممکن است ایران میزبان ساغر جهانی ۲۰۳۸ شود و تبار بعدی بوسيله سوگند به این رویا هستي پذيري ببخشد!

به سمت رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، علی کفاشیان که هشت سنه پايه ریاست فدراسیون كشتي ایران را احسان تقبل داشت، یکی از طرفداران برگزاری صراحي جهانی ۲۰۲۲ درب ضخامت است و از این تورنمنت، به قصد ديباچه اسم یکی از بخت‌های مهتر رهبر ممتاز ایران یاد می‌کند.

کفاشیان تاکید دارد اولین کاری که ایران می‌تواند برای کمک به منظور با ضخامت باب این رقبتها انتها بدهد، اوج گيري به طرف ساغر جهانی ۲۰۲۲ است.

نایب رئیس فدراسیون كشتي همچنین به طرف منظره برگزاری ساتكين جهانی حكم و ذمر آوند شرط کرده است ممکن است ایران بتواند میزبانی ۲۰۵۰ صراحي جهانی را بگیرد!

مشروح گفتگوی علی کفاشیان دروازه اندر زیر می‌آید:

* آقای کفاشیان! فکر می کنید كلفتي خطه بتواند از تقبل برگزاری ساغر جهانی باب سن ۲۰۲۲ خوبي بیاید؟

– کفاشیان: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو شکی ندارم که برادران و خواهران من وآنها و آنها دروازه اندر ضخامت می‌توانند به مقصد براي خوبی صراحي جهانی را برگزار کنند. خويشتن حتی به قصد خواهران قطری تلويح کردم به چه دليل که می‌دانم جمعیت خردسال آنها از دخت و پسر بوسيله سوگند به سختی فعاليت می‌کنند تا صلاح طاعت بخشش خرامش های متعددی که گروه خردسال پهنا دارد، سلطه کند. به طرف ديباچه اسم یک سازمان خردسال، تغییرات آنها با سرعتی غیر كارآزموده اعتقاد وجه می گیرد. ممکن است درب مسافت این مسیر حتي یکی تاخت سهو رخ بگیرد ولی آنها خويشتن را برای یک نازخرامي تكبر برجسته بسيجيده می کنند؛ انتقادات را می شنوند و تغییرات مثبت را اجرا می کنند. برگزاری قدح جهانی داخل سرزمين برای من وتو بازهم یک وقت درنگ طلایی است. لا وحيد برای ستبرا، بلکه برای خاورمیانه و برای يكسره خالص مجرد و مقيد کشورهای مسلمان و کسانی که اهتمام می کنند عذار واقعی اسلام را نشانه بدهند.

* شما قبلا درب گفتگو مصاحبت ای ديباچه اسم کردید که ایران می تواند به قصد پهنا داخل برگزاری ساتكين جهانی کمک کند. چگونه چنین چیزی امکان دارد؟

– اولین و مهمترین موضوعی که می توانیم به منظور با ستبرا کمک کنیم، اوج گيري من وآنها و آنها به سمت ساتكين جهانی به سوي میزبانی این کشور است. تماشاگران من وشما تعلق‌مندترین تماشاگران به طرف واليبال داخل کل دنیا هستند! من وايشان باب سن ۲۰۰۰ درون بي حس آنجلس دروازه اندر یک دیدار تدارکاتی به قصد رزمگاه آمریکا رفتیم ولی استاديوم دروازه اندر تسخیر تماشاگران ایران حيات. درون قدح ملتهای آسیا باب استرالیا، ایران دومین تیم پرطرفدار با ۲۵ عندليب جانبدار بعد از کشور میزبان هستي و عدم. می توانید ایران را دروازه اندر ستبرا زعم کنید؟ من وتو استاديوم ها را جعودت می‌کنیم و به مقصد براي این تورنمنت ذوق و زمان حال و ماضي می‌دهیم. من وآنها و آنها و ضخامت مشترکات زیادی داریم و برای همین این یک اقبال مهتر رهبر ممتاز برای ایران باز هست.

* چاهك زمانی می‌توانیم ببینیم که ایران میزبان ساغر جهانی شده است؟

– بوسيله سوگند به این زودی‌ها خير. من واو معطوف شده‌ایم که چین بستگي دارد کشور آسیایی بعدی برای میزبانی داخل پياله جهانی باشد. آنها اقدامات مستعد توجهی برای ستاندن میزبانی درون سن ۲۰۳۰ عاقبت داده‌اند. درب حقیقت این بازهم مدار دوره از ضمير است به استثنا اینکه چینی‌ها با اعضای یوفا و کشور انگلستان که خواهان میزبانی است، آشتي کنند. درب دانشپايه طول عمر ۲۰۳۰ ساغر جهانی یا بعد از ۱۲ سن دوری، مجددا به سمت اروپا احسان می‌گردد و یا به مقصد براي تناسب صد سالگی قدح جهانی به منظور با سيما مشترک باب آرژانتین و اروگوئه برگزار خواهد شد. دروازه اندر صورتی که ساتكين جهانی ۲۰۳۰ درون آمریکای لاتین برگزار شود، موسم بعدی این آزمايش ها درب دانشپايه طول عمر ۲۰۳۴ گسيخته بريدن به مقصد براي یقین بعد از ۱۶ سن به قصد اروپا بازخواهد سياحت. به مقصد براي این ترتیب چین می‌تواند برای کسب میزبانی درون واحد زمان ( روز ۲۰۳۸ امیدوار باشد.

* با این تفاسیر تکلیف میزبانی ایران چاهك می‌شود؟
– ممکن است من وآنها و آنها با همکاران چینی خويش برای به قصد تباني استدلال كردن خصومت ورزيدن میزبانی قدح جهانی مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۲۰۳۸ توقع کنیم. چنانچه آنها شما را باب این هم چشمي هم چشمي كردن شکست بدهند، دودمان بعدی من وآنها و آنها می‌توانند این رویا را تو كلاس ۲۰۵۰ یا فراتر از حين واقعيت يابي ببخشند! ولي تو زمان حال و ماضي حاضر من وايشان درك خوبی از برگزاری ساتكين جهانی ۲۰۲۲ تو سرزمين داریم. توده تيمچه شما (خاورمیانه) و همچنین مسلمانان دنیا باید بها این بخت را برای پيشرفت نزاع و دوستی تو تمام دنيا بدانیم. ساتكين جهانی كلفتي خطه، پياله جهانی ضمير اول شخص جمع است.

[ad_2]