ماه و خور گرفتگی باب محورهای مشرق رضوی و فیروزکوه

[ad_1]

لادگر نيكويي و سيئه صدق عهد اندازه پلیس راهور ناجا، تو برخی محورها باب استان مشرق رضوی و راه فیروزکوه قمر گرفتگی خبر شده است.

به قصد اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب، برحسب رپرتاژ پلیس راهور ناجا، محورهای نیشابور – شهادتگاه و درگز – شهادتگاه باب استان مشرق رضوی و قلمرو کارسالار  درب مركز اساس فیروزکوه دارای قمر گرفتگی هستند.

پاخيره زن نيكي همین اعلاميه، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی قرار ثبات و ترافیکی ساري متمتع هستند.

[ad_2]