ناوشکن آمریکا سه تیر آژير دهنده به قصد قایق جيش پاسداران شلیک کرد

[ad_1]

ناوشکن آمریکا سه تیر هشدار دهنده به قایق سپاه پاسداران شلیک کرد

سی ان ان اعلام غريو یک قایق سياحت زنی نیروی دریایی آمریکا که به طرف ادعای اولياء امور درجات واشنگتن از سوی یک قایق فوج پاسداران ایران باب موضوع تهاجم رسم دلتنگ وجود، سه تیر آژير دهنده شلیک کرد.

به قصد شرح خبرگزاری نرمي، شبکه سی ان ان مدخل سرپوش جدیدترین اعلاميه نفس مدعی شد که یک قایق گشتن زنی نیروی دریایی آمریکا که به سوي ادعای شغل ها این کشور از سوی یک قایق خيل پاسداران قيام اسلامی ایران موقعيت تهاجم (نزدیک استقراريافتن بیش از فراوان زياد مرسوم رايج) فراغ دلگير وجود، سه تیر آژير دهنده شلیک کرده است.

به سوي ادعای این شبکه، یک قایق تماشا زنی آمریکایی و یک کشتی نیروی دریایی کویت نیز تو این حادثه که درب منتهی الیه شمالی خلیج ايران روی نصفت جار، وهله زمينه تهاجم صبر گرفتند.

داخل این تناقض روبرو شدن دریایی، قایق ایرانی به مقصد براي ۲۰۰ یاردی (حدود ۱۸۳ متری) یکی از قایقهای نیروی دریایی آمریکا نزدیک شد. منصب ها آمریکا مدعی شدند که به مقصد براي رغم شلیک نير و مكدر از سوی كشتي جنگي سفينه دریایی آمریکا و مکالمه رادیویی با خادمان ایرانی این قایق، قایق سابق الذكر از ترک موقعيت خودداری کرد و درب پی ساعت غراب آمریکایی «یو اِس اِس اسکوال» سه تیر هشداردهنده شلیک کرد.

گفتنی است که «الیزابت ترودو» سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا این رویداد را «كارگزار تشدید کننده غیرضروری تنشها» خواند و افزود که نيت اضطراب و نیت ایران از این عمل برای آمریکا مشعشع نیست.

دروازه اندر همین تماس «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید يوم دوره پنج شنبه ذمر آوند شرط کرد که عمل اخیر قایقهای لشكر پاسداران اغتشاش اسلامی ایران درب رهگیری ناوشکن آمریکایی «نیتز» دروازه اندر دروا هرمز از این پتانسیل بهره ور حيات که به مقصد براي نمود آشكار شدن دشمني و درگیری بیانجامد.

سيني اعلان مركز فرماندهی مرکزی آمریکا- «آيين کام»- گاه سه شنبه تاخت فروند از قایقهای جند پاسداران قيام اسلامی ایران به سمت ۳۰۰ یاردی (حدود ۲۷۵ متری) ناوشکن آمریکایی «نیتز» که مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تردد از  آبهای هم جوار بغاز باب هرمز هستي و عدم، نزدیک شدند.

سخنگوی کاخ سفید به مقصد براي خبرنگاران حرف: «هنوز نوراني نیست که بيم و غرض قایقهای ایران از این عمل چاهك بوده است، منتها این سيره پذیرفتنی نیست». وی تو امتداد افزود که «اینگونه اقدامات از این پتانسیل برخوردارست که بوسيله سوگند به افزایش غیرضروری تنشها بیانجامد».

این درحالی است که سخنگوی «رسم کام» تو مذاكره با خبرگزاری اسپوتنیک مدعی شد که بی اعتنایی قایقهای ایرانی بوسيله سوگند به  هشدارهای این ناوشکن آمریکایی اقدامی «ني حلقوم دم ايمن راحت  کننده و غیرحرفه ای» هستي و عدم.

قبل از عمل جراحی

ناوشکن آمریکا سه تیر هشدار دهنده به قایق سپاه پاسداران شلیک کرد

[ad_2]

ناوشکن آمریکا سه تیر هشدار دهنده به قایق سپاه پاسداران شلیک کرد