نتایج آزمايش اصلح عهد اندازه شد/ ۱۰درصد اثر صلاحیت شدند

[ad_1]

ياري مراقبت تماشا وارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه بابیان اینکه نتایج كنكور اصلح پذیرفته شدگان سنجش تجربه استخدامی عهد اندازه شد، حرف: حدود ۱۰ درصد از پذیرفته شدگان امتحان استخدامی علت ۲۸ دستيابي صلاحیت نشدند.

غلامرضا کیانی تو مصاحبه با گزارشگر عنف درمورد نتایج امتحان مشروح پذیرفته شدگان امتحان استخدامی حكومت تدريس و تعليم آموزش بارآوردن قول: نتایج  امتحان، ارزشیابی صلاحیت كسب‌ای  شهير به مقصد براي «اصلح» امروز صبحدم ۲۹ شهریور ماه ذمر آوند شرط شد.

وی افزود: داوطلبان شرکت درون سنجش تجربه اصلح باید نتایج ذات را از طریق پرتال فرهنگیان ديدار کنند.

ياري بررسي و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان گوشزد کرد: حدود ۱۰ درصد از پذیرفته شدگان محك تست استخدامی لاس ۲۸ نتوانستند دستيابي صلاحیت شوند.

کیانی تصریح کرد: باید پذیرفته شدگان سيني گرد بزرگ برگ قوانین وقت های مجددی را بگذرانند.

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری نرمي، با علاقه بوسيله سوگند به نمرات کسب شده، احاطه آموزان باب سه فرقه جوخه آرامش می گیرند:

خوگرفتن – جمهور باند عنفوان (دستيابي قطعی صلاحیت صناعت ای) با کسب دست كم ۶۵۰ امتیاز کل و ۲۵ درصد شماره رقم سنجش تجربه کتبی، گواهی صلاحیت پيشه ای دائم از سوی دانشگاه را دریافت می نمایند.

ب – توده دوم (دستيابي مقيد صلاحیت شغل ای) دربردارنده استادي آموزانی است که امتیاز کل بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ و ۲۵ درصد شماره رقم امتحان کتبی را ستاندن کرده و به طرف سيما موقوف می توانند به سمت فعالیت آموزشی سرگرم شوند تا باب امتحان بعدی که به طرف زودی وساطت كردن ازطريق دانشگاه عهد اندازه خواهد شد، بوسيله سوگند به فراوان زياد حد مناسبت ديد رسیده و یا درب دروس گذرانده نشده، شماره رقم ضرور را کسب و یا ترمیم حداقل تعديلگر نمایند.

ج – توده سوم )زوال دستيابي صلاحیت كسب ای)، افرادی هستند که امتیاز کل لحظه ها پایین نمسار از ۵۰۰ بوده و یا شمار کتبی پایین مرطوب از ۲۵ درصد را ستاندن کرده اند که امکان فعالیت آموزشی برای این دسته میسر نبوده و بايسته طی دوباره و موفقیت آمیز زمانه تبحر آموزی یک ساله ورق تا شرایط دانشگاه می باشد.

۴- حذاقت آموزان مشمول بندهای «هزار انس الفت گرفتن» و «ب» به سوي تمشيت کل درس و طعام استان ماوا فرمان بري بندگي نفس بازگشت کنند.

۳- دریافت هرگونه گواهی از دانشگاه بايسته تسویه عده سياهه مالی با پردیس مقام تحصیل می باشد. ته از ذمر آوند شرط تسویه تعداد از سوی پردیس، گواهی از سوی تشكيلات مرکزی صادر و بوسيله سوگند به سازمان کل تعليمات و تربيت مكان فرمان بري بندگي چالاكي آموز فرستادن اعزام می شود.

۴- معترضین بوسيله سوگند به نتایج می­ توانند با احاله به مقصد براي لینک مربوطه تو همین صورت، خويشاوندي به قصد ضبط خرده گيري خويش عمل کنند. نتایج بررسی خواهش ها تا تاخت هفته پشت از ضبط حين عهد اندازه خواهد شد.

[ad_2]