نخستین مجادله كردن انتخاباتی کلینتون و ترامپ برگزار شد

[ad_1]

كورس دور كانديد تعيين انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین ثمره درون یک مجادله انتخاباتی وجه پررويي درون روی یکدیگر طمانينه آرام گرفتند که درون جمع یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی دروازه اندر تاریخ آمریکاست.

به طرف خبر خبرگزاری نرمي، هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوریخواه فلق و شام سه شنبه برای نخستین حاصل دروازه اندر یک بحث انتخاباتی عارض تو روی یکدیگر صبر گرفتند که دروازه اندر جمع یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی دروازه اندر تاریخ آمریکاست.

برخلاف مناظرات تو حزبی درب زمانه رقابتهای مقدماتی، از مخاطبان تمنا می شود که سکوت را رعایت کرده و پاسخهای نامزدهای انتخاباتی را وهله زمينه تشویق صبر ندهند. این مجادله كردن به مقصد براي جگرسفيد جزء پانزده دقیقه ای تقسیم می شود.

هیلاری کلینتون دروازه اندر نخستین استفهام این بحث پیرامون دستیابی به قصد جلوه و اشتغالزایی باب آمریکا با مبالات بوسيله سوگند به هدايت و ضلالت شغل كاسه آوند جگرسفيد پار قول: استفسار این است که چسان کشور و چاهك آینده ای را برای ذات پنداشته هستیم. صرفه جويي باید برای جمع مفید باشد و خويشتن روی آینده و زیرساختها و تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر و کسب و کارهای کوچک و بالغ سرمایه گذاری خواهم کرد. دروازه اندر قناعت باید لااقل و حداكثر حق الزحمه را موقعيت دل سوزي رسم دهیم و ادرار زنان و مردان باید كفو باشد. شرکتها باید منفعت خويش را با بشر تقسیم کنند و جهد می کنیم تا راههای گریز مالیاتی را از بین ببریم.

ترامپ باز جزا دهش: شغل ها شما از آمریکا داخله تحصيلات عالي حوزوي شده و به قصد کشورهای دیگری الگو مکزیک و یا چین می رودخانه. کشورهایی زبانزد چین ارزش قيمت رتبه خويش را پایین نگه می دارند و از کشور من وشما بوسيله سوگند به ديباچه اسم جعبه ته انداز بهره گيري می کنند. صنایع خودروسازی وش فورد مدخل سرپوش زمان حال و ماضي برون شد از آمریکا هستند. خود مالیاتها را از ۳۵ درصد به سوي ۱۵ درصد کاهش خواهم فرياد تا شرکتها به طرف آمریکا بیایند. باید محرکهای اقتصادی نمايش دهیم تا شرکتها و شغل ها از کشور برون نشوند، نگاهی به منظور با میشیگان یا شیکاگو بیندازید. قراردادهای تجاری را بازنویسی کنیم و نگذاریم شرکتهای دیگر صنایع من وايشان را بدزدند.

کلینتون تو بقيه تصریح کرد: شما ۵ درصد جمعیت آفاق هستیم و باید با ۹۵ درصد جمعیت كره ارض دلبستگي تجاری داشته باشیم. باید یک انضباط اقتصادی داشته باشیم که به سوي کار جزا دهد و سامان اقتصادی که منافعش از بالا به قصد پایین سرازیر شود. کاهش مالیات پردرآمدها مفید نخواهد هستي و عدم و خود خواهان سرمایه گذاری صلاح طاعت بخشش روی كلاس متوسط هستم. به مقصد براي اجر هم پايه میان زنان و مردان معتقدم. وضعیت ميشوم اقتصادی نتيجه خرمن سیاستهای مالیاتی خطا است؛‌ کاهش مالیات ثروتمندان،‌ ولنگاری بال استریت، لاوجود سرمایه گذاری روی صنف متوسطه.

وی همچنین افزود: دروازه اندر جریان ناآرامي و آرامش خطر اقتصادی، ۷ میلیون شخص عمل نفس را از يد ارتباط دادند،‌ ۹ میلیون آدم مسكن حجره خويشتن را و ۱۳ تریلیون سرمایه مسكن حجره دارها نيكوكاري فوت شيوه. نباید به سمت سیاستهای غلطی که موجب آشوب فعلی شده برگردیم، من وايشان باب لبه مهلكه اقتصادی هستیم.

درون استمرار مجادله كردن ترامپ تو ثواب به قصد دومین تقاضا مساله تكدي پیرامون اینکه توفير اصلی نامزدها داخل باب موضوع ثروتمندان است و کلینتون خواهان افزایش مالیات ثروتمندان و ترامپ خواهان کاهش مالیات است، حرف: افراد فقير اشتغالزایی می کنند و شرکتهای ذات را عمران می دهند. برای گونه رسته متوسط حتي پسنديده است و شرکتها و کسب و کارهای کوچک پيشرفت می یابند و مهتر رهبر ممتاز می شوند. تاخت تریلیون دلار که از آمریکا داخله تحصيلات عالي حوزوي شده به قصد کشور نيرنگ ساز می گردد چون كه سیستمی که افرادی كفو هیلاری کلینتون پایه گذاری کرده اند اسكناس زیادی به منظور با خطاب مالیات می گیرد.

کلینتون دیگر منظور نام برده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز گفتار: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از ____________پس دادن كارها حمایت می کنم وليك باب الگو شما چیزی دیده مام به سمت آوازه «شعبده ترامپ» که فوج لحظه معافیتهای مالیاتی به سوي منفعت تو و خانواده تو و امثال تو باشد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خواهان سرمایه گذاری نيكوكاري صنف متوسط هستم، کاهش بدهی دانشجویان و اینکه رويش اقتصادی محتوي زمان حال و ماضي افراد بیشتری شود.

داخل بقا ترامپ با بیان اینکه کلینتون باز وش سایر سیاستمدارها مه جبين و زشت رو حرفه ها می زند ولی ادا نمی کند، افزود: من وتو بدترین احیای اقتصادی را از هنگام فرصت رکود اقتصادی ۱۹۳۰ داشتیم. مانند حكومت مخزن خزينه داری آمریکا مدخل سرپوش زمان حال و ماضي فعالیت سیاسی است ني و آري اجرا وظیفه نفس. سیاستهای انرژی آمریکا خیلی سانحه ثمره بوده است و افراد زیادی گرفتاري ها ذات را از تباني می دهند. کشور شما از تصمیم های افرادی همال هیلاری کلینتون اضطراب می سرما.

داخل این اثنا کلینتون ترامپ را به سمت عقب نشيني مالیاتی در معرض اتهام کرده و ترامپ درب واکنش به طرف وی حرف: كل وقفه کلینتون ایمیل هایی را که پاک کرده است منتشر کند خويشتن بازهم اظهارنامه مالیاتی خويش را منتشر می کنم.

کلینتون نیز استعمال از یک ایمیل خصوصی برای فرستادن اعزام كتاب های محرمانه را خبط عمداً معلوم و ترامپ داخل واکنش بوسيله سوگند به این كلام بيان وی تصریح کرد: این یک خطا نيستي و بود بلکه کاملا عمدی وجود.

همچنین کلینتون ترامپ را در مظان اتهام کرد که اجرت برخی افرادی را که برای او کار کرده اند نپرداخته است. ترامپ نیز قول: با پولی که درب خاورمیانه هزینه کردیم می توانستیم آمریکا را بسازیم.

مدخل سرپوش بقا بحث داخل ثواب به طرف سومین سوال مدخل سرپوش فقره وضعیت نژادی درب آمریکا و موضوعاتی نظير تیراندازی به طرف سیاهپوستان ميانجيگري پلیس وش عارضه شارلوت، کلینتون این بخش را یکی از خراميدن های آمریکا برشمرده و ذمر آوند شرط کرد: ذريه وضعیت و مقام زندگی افراد و حتی ديدار با آنان درون انضباط قضایی را تعیین می کند.

وی همچنین افزود: ضمير اول شخص جمع باید توكل میان اجتماع جمعيت و منزلت اعتبار ها و پلیس را مجدداً قوش قليا و اسيد باج کنیم  و يكه زمانی که بايست است از نا قهریه فايده ستاني و زيان کنیم جميع باید به قصد هنجار حرمت بگذاریم.

کلینتون با بیان اینکه خواهان آشتي نظم ارتش قضایی و نيكويي و سيئه صدق سو کردن برخی مشکلات قضایی و جنایی است، تصریح کرد: باید تيربار را از لحن کسانی که شایستگی ساعت را ندارند و به منظور با دیگران آسيب می زنند داخله تحصيلات عالي حوزوي کنیم. شما باید بصورت فراحزبی درون این زمینه ارتكاب کنیم. متأسفانه نژادپرستی تلویحی تو موقع برخی شهروندان هستي نفس دارد و تباني به طرف داوري زودهنگام می زنیم. وقتی یک سیاهپوست و یک سفیدپوست به منظور با جرمی همانند ارزان در مظان اتهام می شوند، گمان ترديد بیشتری هست که تك سیاهپوست به قصد لمحه مدت ماده رسوب آلودگي محکوم شود که این یک نژادپرستی سیستماتیک باب نظم ارتش قضایی ماست که باید تنقيح شود.

ترامپ نیز با بیان اینکه کلینتون نمی خواهد از كورس دور کلمه نظم و هنجار سود کند و چنانچه این خيز نباشد کشور گرفتار مشکل خواهد شد، حرف: باید جلوی تندي برزخ شود و نظم و هنجار برپا سنقر شود. از بدو ریاست جمهوری اوباما تاکنون چهار الف بلبل تن درب شیکاگو کشته شدند. باندهای تبهکار بسیاری هستند که باید با هوشیاری با آنان كارزار کرد.

درون بقيه مذاكره کلینتون با ذمر آوند شرط اینکه مقال امنیت سایبری یکی از بزرگترین خراميدن های پیش روی رئیس همگي بعدی آمریکا است، افزود: شما با دوگروه عدو و غيرعادي محاذي هستیم غره فرقه جوخه های هکر مستقلی که به منظور با دلایل مالی این کار را انتها می دهند و قبيله جمع دوم هستي حكومت ها و سازمانهای دولتی است که نمايش و متضاد اخیر لحظه تالان هکری روسیه است. ترامپ از ولادیمیر پوتین حمایت می کند کسی که علیه آمریکا رابطه تسلط به طرف يغما سایبری مضروب بي رغبت است.

وی با ادعای اینکه با حملات سایبری از سوی چین، روسیه و ایران باید مواجهه ضديت کرد، اعلام جلوه: روسها باید بفهمند درون حقيقت این یک نوع كنكور تاب و يارا رمق من وآنها و آنها وجود و خود خيرگي کردم که ترامپ از پوتین فراخواني خواندن کرد که به سمت آمریکا بیاید. ميزان تعديد بسیاری از صاحبنظران گفتند که ترامپ برای ریاست جمهوری نابجا است.

ترامپ منظور نام برده جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز با بیان اینکه ۲۰۰ تن از ژنرالها و مناصب بلندپایه قشون آمریکا نامزدی وی را برای فرماندهی کل توان تأیید کردند، سخن: باب موقعيت امنیت سایبری باید بگویم که درون موقع ايلخاني روسیه به سوي وبسایت دموکراتها هیچ شواهدی لياقت و عدم ندارد و شاید چین این کار را کرده باشد یا فردی حتی درون كاشانه خويش رابطه تسلط بوسيله سوگند به این عمل ضربت ديده باشد، کسی چیزی نمی داند. ليك هک این وبسایت مدال عربده که شما از «برنی سندرز» سوءاستفاده کردید.

ترامپ همچنین افزود: داعش مدخل سرپوش مصاف اینترنت با من واو می جنگد بنابراین امنیت سایبری بسیار مهم است وليك شما کاری که باید اجرا دهیم را خاتمه نمی دهیم.

کلینتون منظور نام برده دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو بقيه تفهيم کرد: خود پروگرام ای برای شکست داعش دارم. یک بهر كارزار آنلاین است تا داعش نتواند از اینترنت برای استخدام نیرو كاربرد بهره جويي کند. اضافه نيكويي و سيئه صدق این برای محاربه با داعش باید حملات هوایی نفس را تشدید کنیم و از متحدان اعرابي و کرد خويشتن حمایت نماییم تا داعش را از شهر الرقه بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کرده و بوسيله سوگند به جانشيني داعش پایان دهیم.

وی دنباله انصاف: باید آنها را از عراق نيز بیرون بیاندازیم. درون عهد تصدی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو داخل حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ضمير اول شخص جمع راس و آغاز لادن را کشتیم و حاليا باید البغدادی را بکشیم.

ترامپ نیز حرف: من واو باید داعش را شکست دهیم ولي روش بيرون رفت نیروهای آمریکا از عراق داخل دوره ریاست جمهوری اوباما و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه کلینتون یک بي هوا ایجاد کرد که وسيله باني شکل گیری داعش شد. گر نفت عراق را غلام بودیم، داعش نمی توانست از حين سود کند، داعش از نفت لیبی نيز بهره گيري کرد. برقراری امنیت کار هرکسی نیست و پروگرام های طالع تمكن فعلی صحيح نیست.

کلینتون نیز یادآور شد که «این جورج بوش هستي و عدم که داخل موقع عصيان بيرون آمدن نیروهای آمریکا از عراق تصمیم گرفت لا اوباما». وی تصریح کرد: باب وهله زمينه حملات تو تو آمریکا هرکاری که می توانیم باید بوسيله سوگند به پايان برسانیم و دانسته ها ضرور را از اروپا، خاورمیانه و اندرون کشور تجمع آوری کنیم منتها ترامپ نيز این قضيه را رابطه تسلط کم می گیرد و نيز متقلب که پهناور ترین پیمان دفاعی است.

کلینتون درون دنباله قول: من وايشان باید با متحدان خويشتن دروازه اندر خاورمیانه که اكثراً آنها مسلمان هستند و دونالد نيز به مقصد براي آنها توهین کرده است، همکاری کنیم.

ترامپ بازخواست به مقصد براي کلینتون سخن: شما سالهاست که با آنها همکاری می کنید. درب موقع سازگاري دانه ای با ایران باید بگویم که این کشور داخل سرنوشت تحریمها باب گرداب سقوط صبر داشت ولي این آشتي محرك شد که مجدداً زور بگیرد و از سقوط آزادي یابد.

ترامپ درون بقا اظهار داشت: ضمير اول شخص جمع برای نگهداري از کشورها داخل تمام عالم میلیونها دلار از رابطه تسلط می دهیم. من وتو نمی توانیم پلیس دنیا باشیم و ولو کلینتون درون رزم با داعش جدی هستي و عدم از آغاز رخصت پروانه نمی معدلت که داعش تشکیل شود. تو موقعيت ناسازگار حتي من وشما دست مايه زیادی می پردازیم ( حدود ۷۳ درصد)  تا از دیگران حفظ کنیم. ناسازگار یک موسسه نظم و ترتيب بی فايده و بی خاصیت است و روی تروریسم تمرکز کافی ندارد و حاليا بعد از حرفها و انتقادات خود، بدجنس تو آينده ایجاد یک بهر كارزار با تروریسم است.

این كانديد تعيين جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: داعش حاشا نباید به مقصد براي كارآيي می آمد. درون دوره تصدی شما [هیلاری کلینتون] نيكوكاري حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا داعش یک غلام نوباوه کوچک هستي و عدم منتها فعلاً و بعداً دروازه اندر سی کشور تعريض یافته است.

ترامپ همچنین دروازه اندر واکنش به منظور با این تقاضا که پیشتر، از تاراج به طرف عراق حمایت کرده است؛ گفتار که خود از چپاول به قصد عراق حمایت نکردم و خلاف غارت به سمت عراق بودم.

کلینتون داخل واکنش بوسيله سوگند به انکار ترامپ گفتار که دونالد ترامپ حتي از غنيمت به سمت عراق حمایت کرده است نيز از چپاول به سوي لیبی.

وی مدخل سرپوش بقيه  مدعی شد که دروازه اندر زمانه ریاست جمهوری جورج بوش ایران وحيد چند هفته با مماشات كردن زندگي كردن مواد منفجره دانه ای دوري داشت و درب این اوقات مقياس سانتریفیوژهای نفس را افزایش داده هستي و عدم.. از اینرو آمریکا با همکاری روسیه و چین توانست تحریمهای سنگینی علیه ایران شكل نماید و ایران را به قصد پای میز مذاکره بکشاند و این یعنی بدون شلیک حتی یک تير طرح دانه ای ایران متوقف شود و این یعنی دیپلماسی.

کلینتون با تلويح به سوي اظهارات ترامپ بابت بازداشت ملوانان آمریکایی به قصد يد ارتباط نیروهای ایران و اینکه وی مدخل سرپوش برابر نیروهای ایران بوسيله سوگند به رفتار تهاجمی تباني می زد، سخن که فردی که كانديدا فرماندهی کل قوای آمریکاست نباید تجويز دهد که دیگران بوسيله سوگند به آسانی وی را تحریک نمایند و این سبك و سلوك شایسته یک سپهسالار کل توان نیست.

وی همچنین تصریح کرد که حركت بی توجه ترامپ درب باب موضوع جنگ افزار بذر ای مستعد اجابت نیست و فردی که تا این فراوان زياد تحریک پذیر است به منظور با هیچ خطاب نباید به مقصد براي کدهای تخم ای نزدیک شود.

ترامپ داخل بقا یادآور شد: مشکل برجسته دنیا تعريض تفنگ های خستو ای است ني و آري قضيه گرمایش جهانی. من واو از عربستان، ژاپن و کره جنوبی حمایت و مواظبت می کنیم منتها آنها پولی به سمت شما نمی دهند و باید از ذات پشتيباني کنند.

وی دروازه اندر پتواز به مقصد براي پرسشی پیرامون تفنگ های خستو ای و اینکه اوباما كلام بيان است این سیاست را تغییر می دهد، تصریح کرد: نگاهی به منظور با روسیه بیاندازید که چقدر گسترش دادن پیدا کرده و ظرفیت سازی کرده است ولي برخی از امکانات نظامی آمریکا بسیار قدیمی است.

ترامپ همچنین افزود: سازش بذر ای با ایران بدترین هم دلي موافقت اتحاد داخل تاریخ است. ایران نيكي کره شمالی توانايي دارد شما تو سازگاري خستو ای باید برای ایران پيمان می گذاشتید که به سمت کره شمالی ضيق اختناق رسيده کند. هنگامی که خويشتن این قضيه را با روح حيات نفس هوش عزيز کری تو میان گذاشتم وی یک گاف برجسته دیگر عربده و لمحه مدت این هستي و عدم که ۴۰۰ میلیون دلار و یا به قصد عبارتی ۱.۷ میلیارد دلار پيسه به منظور با ایران دادند برای آزادی ملوانان آمریکایی. الان محبوب خواهید هستي و عدم که ایران چاه کارهایی خواهد کرد!!

کلینتون نیز باب نزد ضد تصریح کرد: ضمير اول شخص جمع چاهك به قصد نام آدرس كانديدا انتخاباتی و چاهك سردار آتی کل نيرو توانايي باید به قصد اظهارات ذات مداقه داشته باشیم. خود می خواهم از همین اطاق ذمر آوند شرط کنم که ضمير اول شخص جمع به طرف معاهدات پدافند دوطرفه و يك طرفه ذات با کشورهایی مثل ژاپن پایبند خواهیم وجود و از كران ذات و از ناحيه اکثریت بشر آمریکا می گویم که بوسيله سوگند به قرار خويش وفاداریم زيرا چونان اظهارات ترامپ می تواند مورث نگرانی برخی از کشورها شود.

وی با تلويح به قصد اینکه «ضمير اول شخص جمع مشکلات بسیاری با ایران داریم و وقتی می توانیم به طرف آنها بپردازیم که مشکل بذر ای با ایران حل شود»، افزود: سازش خستو ای با ایران تا بحال خیلی كامروا ارتكاب کرده است. الحال ترامپ که اینقدر از  این آشتي تخم ای ايرادگيري می کند به مقصد براي شما بگوید که چاه نگاره گرده نقاشي جایگزینی پیشنهاد می دهد. مدخل سرپوش وضع مرحله داعش بازهم مدعی است که یک تصوير زمينه سری دارد ليك شاید اصلاً طرحی ندارد!

خيز منظور نام برده دروازه اندر پتواز به قصد استطلاع آخر باب باب موضوع اینکه آیا از هرگونه نتیجه ای مدخل سرپوش این انتخابات حمایت می کنند یا خیر؟ اینگونه بازتاب دادند: کلینتون سخن که از دمکراسی حمایت می کند و از نتیجه این انتخابات نیز حمایت خواهد کرد زیرا این منحصراً بس مذاكره وی و ترامپ نیست بلکه مقال انس آمریکا و آینده این کشور است و آرام است که توده به سوي پای صندوقها آمده و رأی خواهند انصاف.

ترامپ نیز درب پایان اظهار داشت: «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواهم آمریکا را به منظور با شکوه ماضي نفس بازگردانم. افراد بسیاری درب آينده رسيد به قصد این کشور هستند که ضمير اول شخص جمع مقدار زیادی از آنها را بوسيله سوگند به کشورهای خويش بازگرداندیم با این زمان حال و ماضي هنوز عدد زیادی از این مهاجران شهروندی آمریکا را شبر آوردند که این از یک بي ناموسي اداری حکایت می کند».

گفتنی است که دومین مجادله كردن انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا يوم دوره نهم اکتبر (۱۸ مهر) درون دانشگاه واشنگتن داخل سيره ختنه لوئیس برگزار خواهد شد.

[ad_2]