نداشتن آگاهی، مهمترین دلیل صرف غیر منطقی داروها

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث دائره المعارف عافيت بهروزي > نداشتن آگاهی، مهمترین دلیل صرف غیر منطقی داروها

مدیر علاج زهر و ساخته های بیولوژیک نيابت مددكاري قوت و داروی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز تاکید کرد: نداشتن آگاهی از كسالت های جانبی، مهمترین دلیل استعمال غیر منطقی داروها است. 
 
به سمت خبر روابط عمومی ياري خوراك و داروی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور  اهواز، دکتر حسین حارث با بیان این خواسته اظهار کرد: متأسفانه بیشتر افرادی که رفتار بوسيله سوگند به صرف داروهایی همچون آنتی بیوتیک‌ و مسکن می‌کنند، از بيماري های جانبی و عواقب استفاده غیر منطقی و بی‌رویه این داروها آگاهی ندارند.
 
 وی با گوشه علامت راي به مقصد براي اینکه بسیاری از افراد اجتماع جمعيت عمل به مقصد براي صرف مسکن و آنتی بیوتیک می‌کنند تصریح کرد: بسیاری از حالات استعمال این داروها موقع نیاز نیست و خير يكه عافيت التيام پيشرفت نمی‌یابد، بلکه ممکن است ناخوشي اتفاق حادثه های خطرناک و تلافي ناپذیری درون نفر بي مانند ایجاد کند.
 
زارع با تاکید خوبي اینکه درون زمان حال و ماضي حاضر به سوي دلیل استعمال شايع و بی‌رویه داروها، بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها  و مسکن‌ها اثرات خويش را از يد ارتباط داده و یا اثرات آنها باب تداوي بیماری‌ها و دردها کاهش متبحر نظر‌ای یافته است، اعلام کرد: خانه دار تك پزشک است که شراب تواند از معلوم اقسام نامشابه و آشنا آنتی بيوتي کها٬ آنتی بيوتيک مؤثر خوبي بيماری شما را فهم بازشناختن دهد و شهروندان از می بایست از صرف بی رویه و بدون تجویز پزشک پرهیز کنند.
 
مدیر علاج زهر و توليد های بیولوژیک نيابت مددكاري قوت و داروی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاهپور اهواز باب پایان با بیان اینکه ايستادگي آنتی بيوتيکی يکی از مهمترين معضلات بهداشتی گروه امروز است، تصریح کرد: اين مساله بطور آشکار علت مخاطره برای افرادی صهبا شود که چرك سهل ای داشته و باب لفظ سياهه مداوا زیرنظر پزشک شراب توانستند بخوبی صحت يابند، ولي با صرف نابجای آنتی بيوتيک داخل دفعات سبق محرك بی نتيجه اعتبار ماندگار شدن ايستادن اين داروها خواهد شد.

 

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰