ارزش جدید لحم پرنده، خروس هندي رنگارنگ و شترمرغ درون سوق و ميدان معامله

[ad_1]

رئیس اتحادیه طير و ماهی ارزش جدید پرنده، مشتقات ساعت، شترمرغ و خروس هندي رنگارنگ داخل تيمچه را ذمر آوند شرط کرد.

مهدی یوسف‌خانی داخل مذاكره با نرمي  قیمت پرنده حي را تو تهران و مازندران ۴۵۰۰ ده ريال عهد اندازه کرد واظهارداشت: ارج طاير تهيه پخته كردن پخت درب کشتارگاه  ۶۱۰۰ ده قران، توزیع درب واحدهای صنفی ۶۲۵۰ ده ريال و فروش درب واحدهای صنفی ۶۸۵۰ ده قران است.

وی قیمت هرکیلوگرم  آلست پرنده با کمر را ۵۸۵۰ ده قران و پا پرنده بدون کمر را جلو با قیمت پرنده و ۶۸۵۰ تومن عهد اندازه کرد.

به سمت فرموده رئیس اتحادیه طير و ماهی بها هرکیلوگرم  سینه بدون کتف طاير ۱۳۵۰۰ ده قران، سینه با کتف ۱۲۵۰۰ ده قران، ابل طاير ۴۵۰۰۰ ده ريال و خروس هندي رنگارنگ  ۱۰۸۰۰ ده قران است.  

[ad_2]