ارج سکه و سعر ارج درب سوق و ميدان معامله منتشر شد

[ad_1]

قیمت امروز سکه و پول بيگانه دروازه اندر بازارچه رها منتشر شد.

بوسيله سوگند به رپرتاژ گزارشگر نرمي، مدخل سرپوش راسته فارغ امروز(چهارشنبه) تهران، تمام تكه سکه آزاد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی مدل انگار قدیم با ارزش یک میلیون و ۱۱۳ عندليب ده ريال، مدل انگار جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۵ عندليب ده ريال، نیم سکه با قیمت ۵۶۴ عندليب ده قران، منزل برزن سکه با قیمت ۲۹۴ عندليب ده ريال و سکه یک گرمی با قیمت ۱۸۵ عندليب تومن دادوستد شد.

همچنین قیمت هراونس شخص بسيارارزشمند شراب باب بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و بها كل داغ طلای ۱۸ عیار دروازه اندر سوق و ميدان معامله تهران ۱۱۳ الف بلبل و ۷۶۴ ده ريال حيات.

كل دلار دروازه اندر بازارگه حر امروز تهران ۳۵۷۸ ده قران، یورو ۴۰۲۶ ده ريال، پوند ۴۶۸۵ ده قران، قاطي پاطي امارات ۹۷۸ تومن و لیر ترکیه ۱۲۱۷ تومن دادوستد شد.

نمودار جو قیمت سکه و سعر ارج باب بازارگاه وارسته امروز تهران

نوع سکه/ قيمت رتبه قیمت
سکه مطلق بهاران آزادی نگاره گرده نقاشي قدیم یک میلیون و ۱۱۳ الف بلبل ده قران
سکه كامل يكدست بهاران آزادی مدل انگار جدید یک میلیون و ۱۱۵ الف بلبل تومن
نیم سکه ۵۶۴ الف بلبل تومن
سرا سکه ۲۹۴ الف بلبل ده ريال
سکه یک گرمی ۱۸۵ عندليب ده قران
كل اونس زخرف درب بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار
تمام خونگرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ عندليب و ۷۶۴ تومن
دلار ۳۵۷۸ ده قران
یورو ۴۰۲۶ ده ريال
پوند ۴۶۸۵ ده قران
پيچيده امارات ۹۷۸ تومن
لیر ترکیه ۱۲۱۷ ده ريال

[ad_2]