بها سکه و قدر باب راسته منتشر شد

[ad_1]

بها سکه و قدر مدخل سرپوش بازارگه امروز سه‌شنبه تهران منتشر شد.

به سوي شرح گزارشگر مهرباني، دروازه اندر راسته آزاده امروز(سه‌شنبه) تهران، كل تكه سکه مطلق نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی نقشه نمودار شكل قدیم با ارزش یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل ده قران، نقشه نمودار شكل جدید با قیمت یک میلیون و ۱۱۶ عندليب ده قران، نیم سکه با قیمت ۵۶۷ عندليب تومن، كوي سکه با قیمت ۲۹۷ الف بلبل ده ريال و سکه یک گرمی با قیمت ۱۸۷ الف بلبل ده قران سودا شد.

همچنین قیمت هراونس ذهب دروازه اندر بازارهای جهانی ۱۳۳۶ دلار و قيمت كل خونگرم طلای ۱۸ عیار باب بازارچه تهران ۱۱۴ عندليب و ۲۸۲ تومن عهد اندازه شد.

كل دلار باب راسته وارسته امروز تهران ۳۵۶۹ ده قران، یورو ۴۰۳۳ ده ريال، پوند ۴۶۷۷ تومن، برهم امارات ۹۷۸ ده قران و لیر ترکیه ۱۲۱۸ تومن است.

طرح قیمت سکه و پول بيگانه درب بازارچه حر امروز تهران

نوع سکه/ پول بيگانه قیمت(تومن/دلار)
سکه مطلق آبسالان آزادی مدل انگار قدیم یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل ده قران
سکه مطلق ربيع آزادی مدل انگار جدید یک میلیون و ۱۱۶ عندليب تومن
نیم سکه ۵۶۷ عندليب ده قران
محل سکه ۲۹۷ عندليب تومن
سکه یک گرمی ۱۸۷ عندليب ده ريال
تمام اونس زر درب بازارهای جهانی ۱۳۳۶ دلار
كل سوزان پررونق بامحبت طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ عندليب و ۲۸۲ تومن
دلار ۳۵۶۹ تومن
یورو ۴۰۳۳ ده ريال
پوند ۴۶۷۷ ده ريال
پيچيده امارات ۹۷۸ ده ريال
لیر ترکیه ۱۲۱۸ ده ريال

[ad_2]