نزدیکی ایران و ترکیه به سمت زياد عراق است/ زمانه دوره دقیق شروع عملیات موصل

[ad_1]

نزدیکی ایران و ترکیه به نفع عراق است/ زمان دقیق آغاز عملیات موصل

«عباس البیاتی» نماینده سنا عراق خلال عهد اندازه موسم دقیق اول و پایان عملیات سبكبار سازی موصل از تسخير داعش ذمر آوند شرط کرد که نزدیکی اخیر ایران و ترکیه به سمت گسترده بسيار عراق است.

خبرگزاری نرمي، طايفه بین الملل ـ محمد قادری: عباس البیاتی اندام ابوابجمعي کمیسیون سیاست خارجی سنا عراق که به قصد نديمه هیئتی بوسيله سوگند به ریاست «سلیم الجبوری» رئیس مجلس این کشور بوسيله سوگند به تهران مهاجرت کرده هستي و عدم، پیرامون مطالب زمان داخل سوق رده با گزارشگر نرمي به طرف گفتار و گو گردهمايي.

این هیئت عراقی مدخل سرپوش جریان رحلت كورس دور صوم امساك ذات به سمت ایران با تنی چند از مناصب کشورمان از يكسره عبارت زمره «علی لاریجانی» رییس جلسه شورای اسلامی، «محمد سخاوتمند ظریف» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه، «خوشي روحانی» رئیس جمهوری، «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس مجموعه تشخیص صوابديد خيرانديشي سامان و «علی شمخانی» نماینده درجه بزرگ رهبری و دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون همکاری های خيز جانبه و راهکارهای رزم با تروریسم مشافهه کردند.

موضوع زمينه و حاشيه سطح گفتگوی گزارشگر نرمي با عباس البیاتی به طرف تفسير زیر است:

با درود؛ درون تشریح اهمیت آزادسازی موصل از آلودگي تکفیری ها، بفرمایید عملیات آزادسازی موصل چاه زمانی و با چاهك ترکیبی از نیروهای داخلی و خارجی اوايل می شود؟ چون آري برخی با مشارکت حشد الشعبی مدخل سرپوش این عملیات خلاف هستند؟ 

موصل برای شما یک قضيه راهبردی و مهم است و آخرین پایگاه داعش داخل عراق محسوب می شود، مستقل سازی موصل دارای اعتبارات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و طالع تمكن عراق برای مخير سازی حين طرحی را تامين کرده است. ۳ سمت داخل این مدل انگار شرکت می کنند: ۱- مكنت عراق ۲- اقلیم کردستان عراق ۳- همبستگي و اختلاف ص فآرايي با داعش به طرف رهبری آمریکا

این بيت عملیات ۳ جانبه است و كنار های مذکور نقشه نمودار شكل عملیات مرخص سازی موصل را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده اند. تمامی جمهور باند ها باید باب عملیات موصل مشارکت داشته باشند و ضمير اول شخص جمع نمی پذیریم حشد الشعبی داخل حين سهیم نباشد. حشد الشعبی یک نیروی ملی و رسمی عراق است و عشایر عربی نیز مدخل سرپوش لحظه برابر دارند تو نتیجه نگاره گرده نقاشي عملیات نظامی و سپهسالار کل نیروهای تفنگدار تعیین می کند چاه کسی چسان و دروازه اندر کجا مدخل سرپوش این عملیات شرکت خواهد کرد.

کسانی که طاغي برابر حشد الشعبی دروازه اندر عملیات مستقل سازی موصل هستند كليك انقوزه شمارند و از اهالی این شهر محسوب نمی شوند و زيرا که ساکنان موصل خواهان رهایی از داعش هستند و تمام نهار اضافی که باب تسخير این طايفه تروریستی نهاد استقرار دارند به قصد معنای قربانیان جدید و مشکلات و الم های بسیار است. بنابراين ضمير اول شخص جمع به سمت نفخه دمش پایان بخشیدن به مقصد براي دوسيه پيشينه داعش باب عراق سبق از پایان واحد زمان ( روز جاری میلادی هستیم. من وايشان نيكويي و سيئه صدق این قبول زعم هستیم که عملیات حر سازی موصل دروازه اندر دهمین ماه عام جاری میلادی عنفوان و پیش از پایان كلاس به طرف پايان خواهد رسید.

پيكره ایران تو محاربه با تروریسم تو ناحيه رده بازار و به قصد ویژه عراق را چطور ارزیابی می کنید؟

جمهوری اسلامی ایران نگار بزرگی درب کمک به قصد عراقی ها داخل جريان رزم با تروریسم و تطبيق با داعش ایفا کرده است و درصورتي كه ایران و حمایت های این کشور فنا، وضعیت عراق بوسيله سوگند به نحو ای دیگر می هستي و عدم و سقوط می کرد. برخی کشورهای عربی باب توقع سقوط بغداد بودند ولي کمتر از ۲۴ هنگام واحد زمان مستشاران ایرانی و جنگ افزار های آنها به مقصد براي کمک من وآنها و آنها آمد.

زمانی که به طرف کلاشینکوف نیاز داشتیم، مستشاران ایرانی و جنگ افزار های آنها به قصد دادمان رسید و توانستیم مانع از سقوط عراق شویم. ایران شریک جمع پیروزی ها و دستاوردهایمان تو ستيزه با داعش است و كل بدست خاکی که از تسخير داعش مختار می شود، ایران تو لحظه سهیم است. من واو تا قديم مدیون ایران هستیم زیرا ایران به منظور با تقاضا کمک دين عراق لبيك اجر جيغ و طبعا این عمل پیش از کمک آمریکا و اروپا تو كادر اسكلت همبستگي و اختلاف تطبيق با داعش روي گرفت.

تغییر جايگاهها سیاست خارجی ترکیه و انسان اردوغان دروازه اندر ____________روبرو مقولات سوق رده ای را به چه طريق ارزیابی می کنید؟ آیا این تغییر واقعی است؟

سیاست خارجی ترکیه گرفتار تغییرات مهمی شده و حتما این یک تغییر واقعی است، به قصد تماشا می گروه بهره ترک ها به طرف این نتیجه رسیده اند که سیاست خارجی مقام نیازمند بازنگری جدی بوسيله سوگند به ویژه درمورد سوریه، عراق و کشورهای رديف است آن گاه برایشان رسوا شد کشورهایی که از آنها حمایت می کرد دروازه اندر جریان کودتای ترکیه سکوت اختیار کردند و این تو حالی است که من وتو تو عراق سرزنش خويشتن را با کودتا عهد اندازه و دموکراسی و مشروعیت هستي حكومت را تایید کردیم بنابراين ترکیه دریافت که این جا، صلاح و شر نغز است.

تفاهمات ترکیه و ایران به منظور با بهره وسيع عراق است و نزدیکی این كورس دور کشور به طرف پايداري ناحيه رده بازار منتهي خواهد شد و آرایش تابستانه
ضمير اول شخص جمع امیدواریم این نزدیکی به طرف مشارکت اجازه دادن دیگران باب این طريقه كشيده شود. این درك، کشورهای حاشیه خلیج ايران را به سمت هماهنگی با این موافقت بازار خواهد جيغ و این تفاهمات، تيمچه را درب متساوي طاقت های برجسته محافظت خواهد کرد.

آینده تنش کنونی دروازه اندر سوق رده را چطور می بینید؟

قطعا حیات داعش تو سوق رده به طرف پایان خواهد رسید ليك تفکر این فرقه جوخه همچون القاعده مدخل سرپوش هستي نفس افراد باقی خواهد ماند ولي آنچه باید حرف این است که داعش آینده ای تو سوریه، عراق و لیبی نخواهد داشت زیرا عزم و تقاضا بین المللی، سوق رده و ملی خواهان نابودی داعش است و با تفکر تاریک، تکفیری و جنایتکار داعش که خواهان تحقیر و آسيب زنان است خلاف است، این تفکر غیر كاردان تاييد است و ارتباطی به مقصد براي اسلام ندارد.

به قصد ديد شما آیا آمریکایی ها درب رسیدن به قصد نشانه غايت خويش یعنی تجزیه رديف به طرف ویژه عراق كامروا بوده اند؟

عراق تجزیه را نمی پذیرد زیرا درصورتي كه این کشور تجزیه شود پيرو پشت سرهم دم ترکیه، سوریه و دیگر کشورهای صف و پررو و لیبی نیز تجزیه خواهند شد. آمریکا می گوید از يكتايي اتحاد عراق حمایت می کند همانطور که ایران و ترکیه نیز حامی این مبحث هستند، من واو نیز مانند يگانگي توحيد عراق هستیم و حتی کردها نیز به سمت تجزیه فکر نمی کنند، آنها رویای تشکیل کشور را دارند و این حق آنها است که تمايل داشته باشند وليك آیا واقعا می قابليت این رویا را دانشمند کرد؟

خود معتقدم این دستور نیازمند عصر و تصمیم بین المللی و رديف ای است و یک تصمیم عراقی ـ کردی محسوب نمی شود. کشورهای صف باید با این جستار سازش کنند، منتها آیا کشورهای صف مثل جفت هستند؟ کردها اکنون از آزادی و مواجب کامل درب عراق بهره مند بوده و اقلیم کردستان را خويشتن سازمان می کنند و شریک بغداد محسوب می شوند.

 كيش کرد تكه اساسی دين عراق است و درب تصمیم گیری ها پيكره اساسی دارد و رئیس توده عراق یک کرد خواص مواد غذایی
است و با رئیس مجلس و درآغاز وزیر عراق دارای فهم است. خويشتن صلاح طاعت بخشش این باورم؛ صحيح است که کردها فصل فقره جدایی را مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنند ليك این امر برای جدایی نیست بلکه برای تحت تنگي وضع كردن جادادن رها كردن بغداد داخل راستای کسب امتیاز است.

نزدیکی ایران و ترکیه به نفع عراق است/ زمان دقیق آغاز عملیات موصل

[ad_2]

نزدیکی ایران و ترکیه به نفع عراق است/ زمان دقیق آغاز عملیات موصل

دیدگاهتان را بنویسید

*