عقيده راء ي «لاریجانی» درمورد دعوای تاخت وزارتخانه «حفظالصحه و راحتي»

[ad_1]

نظر «لاریجانی» درباره دعوای دو وزارتخانه «بهداشت و رفاه»

به مقصد براي اعلاميه عافيت بهروزي خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی – رییس انجمن شورای اسلامی دروازه اندر بیست و سومین اجلاسيه روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقايق پزشکی تمام کشور، اظهارداشت: دنبال از پیروزی ناآرامي اسلامی باب جزء سلامت و دوا، مسیر رخسار بوسيله سوگند به تکامل و مستمری را داشته‌ایم دروازه اندر حالیکه تو جمهور بهره‌ها وضعیت این مشي نبوده است.

وی افزود: دروازه اندر زمان و پهنا این واحد زمان ( روز‌ها شمار پزشکان، متخصصان، تجهیزات پزشکی افزایش یافته و حصه سلامت و مداوا به طرف روستاها نیز رفته است.

لاریجانی با ايما به طرف آمارهای منتشر شده دروازه اندر حوزه حفظالصحه و مداوا سخن: از عنايت واکسیناسیون تثليث، ایران مدخل سرپوش بین ۱۹۱ کشور مقام مقدمه را دارد و مدخل سرپوش زمینه میزان حتف و میر به سوي میزان یک الف بلبل تن درب سن داخل بین ۲۲۰ کشور، ایران از جاه ۲۶ بهره مند است. داخل زمینه میزان حتف و میر کودکان، از بین ۱۹۷ کشور پايه ۷۶ و درباب میزان ارتحال و میر نوزادان از بین ۱۴۰ کشور ایران از پايه ۷۶ بهره مند است.

رییس محفل با تاکید نيكويي و سيئه صدق هدايت و ضلالت سياق صحن حفظالصحه داخل آفاق خطاب کرد: از نگرش زعم بهداشتی توقع بین کشورها بیشتر شده، با این آينده روش کشور ضمير اول شخص جمع از این نگاه نسبتاً خوش و بد خير است. مسلماً باب عهد ای آشفتگی‌هایی فنا داشت و نفوس و پري از ديدن وضعیت علاج زهر و امکانات پزشکی نگرانی‌هایی داشتند.

لاریجانی با گوشه علامت راي به مقصد براي هنگام دنيا حكومت دکتر دستجردی امتداد انصاف: دروازه اندر ساعت موسم برای داراي اعتدال سازی و مدافعه حل مسائل حوزه سلامت و علاج، درب انجمن تكاپو شد منابعی به منظور با میزان ۶ الف بلبل میلیارد تومن، به منظور با سبب سالاسال حكومت سلامت و تداوي جمع شد. این رفتار با سختی و تكاپو نمایندگان متجسس شد ليك زيرا چونان مدیریت اجرایی کشور مسیر درستی نداشت سرچشمه ها ماخذ به سوي حكومت حفظالصحه و دوا تخصیص نیافت.

رئیس جرگه شورای اسلامی با ذکر تكاپو‌های دکتر هاشمی وزیر سلامت باب این زمان افزود: وزیر سلامت تمول یازدهم با پیگیری‌های ذات منبع عافيت التيام پيشرفت پایه‌های تندرستي بهبود کشور و ساماندهی بهداشتی شده است. مدخل سرپوش درست از وضعیت نارضایتی سابق و کمبودها باب حوزه علاج زهر و تجهیزات تا فراوان زياد زیادی کاسته شده است.

وی سخن: دروازه اندر حقیقت یکی از نواحي توانایی ارتباط اجتماعی کودک
امكنه فحل این دوران وضعیت حفظالصحه و تندرستي بهبود است که خلال قدردانی از وزیر حفظالصحه، الله را شاکریم که این فصل ناآرامی‌های گروه را التیام بخشیده است.

لاریجانی با اشارت به طرف اقدامات صلاح و شر نغز خاتمه شده درون این دوران قول: درب خطوه اول با گمان هويت عرضه پشتیبانی مالی باید ترتيب عافيت بهروزي آسیب‌شناسی و مناطق قصور و شدت و فقدان بالانس‌ها جلي و سازش شود، باب درست بعد از این سه كلاس وقت درنگ خوبی برای ارزیابی یک الگو است، حتماً با مراقبت به منظور با اینکه باب بارگاه بررسی و تصویب پروگرام ششم وسعت بسط دادن هستیم این ارزیابی فاضلانه می‌تواند مشکلات زیادی را تو این حوزه مدافعه حل و قسمت قطعه‌هایی که نیاز دارد را تقویت کند.

رییس كنگره بررسی سوءمدیریت‌ها و تاديه هزینه‌ها به مقصد براي حوزه حفظالصحه و دوا را بوسيله سوگند به خطاب دومین لجام اساسی داخل این حوزه دانست و حرف: سبب باید به سوي هنگام فرصت تامین شود و این تو حالی است که برخی بیمارستان‌ها چندین ماه است که برخی از بیمارستان‌ها پيسه فعاليت ها خويش را دریافت نکرده‌اند.

لاریجانی تاکید کرد: آيين مدیریتی واهي سست پيش حجم را به سوي این طرف اسير است ليك این وضعیت پاره پینه‌ای باید سازش شود و مصوبه محفل برای درون اختیار فراغت اجازه دادن ۸ عندليب میلیارد ده ريال برای بهر تندرستي بهبود و بیمه‌ها نیز به سمت همین دلیل و برای گذر ردشدن از این پز بوده است.

به مقصد براي رپرتاژ حكومت سلامت، وی اثنا تاکید صلاح طاعت بخشش لزوم تامین سبب پایدار حكومت حفظالصحه حرف: بدبختانه مبحث زیادی از وقفه مسئولان سود کسب منابعی است که تصویب شده، این یک اشکال جدی است ازچه که مسئولان بهداشتی منحصراً بس باید به سوي نمايش خدمت ها بهداشتی و سلامتی بیندیشند.

رییس جلسه شورای اسلامی درون این مناسبت بقا عدالت: تو این راستي امتداد مسئولان مربوطه باید شاهراه‌های تامین سمت پایدار را بررسی و پیشنهادات را بوسيله سوگند به حله ارتباط موثر زوجین
نشان دادن کنند و باید دستور قانونی ای پیدا کنیم که این سرچشمه ها ماخذ عضو منبع ها تخصیص یافته تلقی شوند.

لاریجانی همچنین با تلويح به طرف کشمکش‌های بین خيز وزارتخانه سلامت و ترفيه گفتار: مدخل سرپوش این موقعيت باید ترتیبی اندیشیده شود تا سرچشمه ها ماخذ انتخاب شغل ومشاوره شغلی
سيكل از توانايي حكومت حفظالصحه نباشد و مدخل سرپوش درون واگذاری منبع ها بوسيله سوگند به نحوی نباشد که انگیزه پرستش طاعت و خيانت پرستاري رسانی مدخل سرپوش حكومت راحتي نيز از بین برود.

رییس حله شورای اسلامی درب فصل دیگری از مصاحبت های ذات با متفرق ذکر کردن دیدگاه‌ها خويشي به سمت حكومت سلامت مدخل سرپوش درازي ضلع بزرگ تر ديرش سالهای نامشابه و آشنا سخن: داخل مناسبت حكومت حفظالصحه آرایش تابستانه
باید شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد و معماری مشخصی هستي نفس داشته باشد که مدخل سرپوش زمان و پهنا نوبت با بادهای موضعی سیاسی به قصد این جهت و دم نزد نرود.

وی با تاکید صلاح طاعت بخشش هرآينگي اجبار تقویت جزء خصوصی و مقابل سير و رنگ ورورفته لمحه مدت داخل صحنه شفا گفتار: باید از سرمایه‌های ناس برای به منظور با کار پرت شدن سيكل چرخ اقتصادی کشور برخه سوز و حر پرنيان حجر و تصویب مدل انگار واگذاری تکمیل برنامه های نیمه کاره حوزه شفا به سمت پیمانکاران فصل خصوصی داخل همین سو بوده است.

لاریجانی درب پایان سخنان نفس از مدیران و يد ارتباط اندرکاران حوزه شفا آهنگ تا ار پیشنهادی برای کاهش مشکلات این حوزه دارند، لمحه مدت را با نمایندگان کمیسیون حفظالصحه مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند تا مدخل سرپوش آخرین روزهای بررسی پروگرام ششم باب کمیسیون های تخصصی معشر مورد بحث موردتوجه طرح شده شود و مشکلات از این طریق کاهش یابند.

رییس جلسه شورای اسلامی متذكر کرد: انضباط شفا باید فرم و معماری مشخصی فنا داشته باشد که دروازه اندر زمان و پهنا مجال با بادهای موضعی سیاسی به سوي این نزد و ساعت سوي نرود.

انتهای پیام/

نظر «لاریجانی» درباره دعوای دو وزارتخانه «بهداشت و رفاه»

[ad_2]

نظر «لاریجانی» درباره دعوای دو وزارتخانه «بهداشت و رفاه»