پيكره پروتئین درب تغذیه

[ad_1]

مطلب ها > خبر مرجع شفا > عكس پروتئین مدخل سرپوش تغذیه
به منظور با اعلام روابط عمومی ياري خوردني و داروی دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز، تعریف پروتئین

کلمه پروتئین ریشه یونانی دارد، پروتئو بوسيله سوگند به معنای گام سازش كردن است، همچنین پروتئین از ۴ بسيط کربن، هیدروژن، ازت و اکسیژن تشکیل شده است و جزیی از ترکیب تمام ياخته بند محسوب می شود که داخل گیاهان و حیوانان به منظور با ارتباط ديگرسان نابودي دارد و نابودي حين برای استمرار حیات ضروری است.

کمبود پروتیین سبب بیماری می شود

کارشناسان معتقدند که لاوجود سود از پروتئین اغتشاش درب غي و تابودي پروتئین از نسوج تنه را درون پی دارد، همچنین کمبود حين تو تغذیه کودکان می تواند موجب ایجاد بیماری شود.

گيرا است بدانیم که گیاهان قادرند با كاربرد بهره جويي از سرچشمه ها ماخذ ازتی همچون آمونیاک و نمک های نیترات و نیتریت دروازه اندر روبرو انرژی خورشید پروتئین تولید کنند ليك دد و سایر حیوانات اهلی برای برطرف كردن دفع احتیاجات پروتئینی هرروز ناگزیر به قصد تمتع از منبع ها خارجی پرو تئین هستند.

ناگفته نماند که برطبق پیشنهاد بنگاه رذل و وعده کشاورزی(FAO) و تشكيلات حفظالصحه جهانی(WHO) یک كس می تواند ۵۰ درصد پروتئین مصرفی روزمره نفس را از پروتئین گیاهی و ۵۰ درصد بقیه را از پروتئین حیوانی تامین کند.

کارشناسان خوبي این عقیده اند که اگر جیره غذایی آدم تحديدشده به منظور با پروتئین گیاهی همچون حنط و بلال شود، تنه با کمبود شدید اسید آمینه ضروری روبرو خواهد شد که موجب ایجاد آفت های بسیاری می شود که بیماری هایی همچون کواشیور کور و مارسموس همسان تعزيه هایی از کمبود پروتئین است. 

نرخ ارج بیولوژیکی پروتیین

استعمال لحم، ماهی، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، بلال با لوبیا، شیر با نغن خوراك یا قاطي کردن شیر خشک و آرد حنط مورث برطرف كردن دفع کمبود لیزین حنط و زياد كردن و كاهش دادن قيمت بیولوژیکی پروتئین می شود.

صلاح طاعت بخشش بالذات فرموده کارشناسان تغذیه، نگار پروتئین ها باب كندي تندروي كمال صلاح نوزادان از شروع ولادت بسیار فراهم آورنده اهمیت است بطوریکه مدخل سرپوش قيافه جمع آوري نشدن این مهم نوزاد با كسالت هایی همچون پشت سر افتادگی، نمو بلوغ نکردن اصل و تن روبرو می شود که عوض ناپذیر است.

به قصد فرموده محققان نگاره اثر پروتئین ها تو پيكر محتوي تامین غي، تولید ترکیبات ضروری، تنظیم ترازمندي عصير حل، قرص نگه منصرف كردن PHدم خوناب و محرک هم نهاد پادتن ها است.

 حتماً دروازه اندر پایان باید حرف که پروتئین های کامل محرك ایجاد تعادل قرينه و موازنه بین هشت اسید آمینه ضروری که منسوج سلول های پيكر را می سازد می شود و مدخل سرپوش ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی با منشاء حیوانی همچون لحم، طیور، آبزیان و غذاهای دریایی و تخمه طاير هويت عرضه دارد. همچنین پروتئین های غیرکامل فاقد اسید آمینه ضروری است و ورا آنگاه از تغذیه کامل دروازه اندر پيكر مثمر نیستند ولي اگر با کمی پروتئین حیوانی ترکیب شوند به منظور با هيئت فرم کامل درب می آیند.

نویسنده: حسین عبدالعزیزی- کارشناس سلامت ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی 

 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده: