خرده ایمنی یکی از عوامل مهم منون‏های اوقات کودکی

[ad_1]

گزارش ها قضايا > خبر معجم عافيت بهروزي > عيب ایمنی یکی از عوامل مهم موت‏های عصر کودکی
دکتر فرهاد ابولنژادیان ته مهارت اختصاص عسرالنفس، آلرژی و بیماریهای كاهش ایمنی و جزو هیأت علمی دانشگاه با نظر امر به طرف اینکه تمام ساله از ۳ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه هفته جهانی كاهش ایمنی نامیده می شود، قول: بیماریهای شايبه سیستم ایمنی اولیه، توده متنوعی از بیماری‏های مادرزادی هستند که داخل نتیجه‏ هرج ومرج داخل یک یا چند سیستم دفاعی تنه آدميزاد به سمت كارآيي می ‏آید.
 
وی با بیان اینکه این بیماری كشيده به مقصد براي افزایش قريحه به مقصد براي بدبوييهای مکرر و همچنین بیماریهای نفس‏ایمنی میشود، حرف: بهره اصلي‏ای بیماری‏ درب روي بیماریابی درب اول زايش (اسکرینینگ) شايسته شناسایی و تداوي هستند.
 
این تحت چيرگي با تلويح به قصد اینکه میزان پيوند فامیلی دروازه اندر اروپا و آمریکا کم‏پژمرده از ۲% بوده و درب نتیجه شیوع بیماری صدمه ایمنی اولیه درون اروپا و آمریکا به مقصد براي میزان ۱ درب ۰۰۰/۱۰ زايش می‏ باشد، سخن:  متحقق مستجاب روا می‏شود که مدخل سرپوش کشور شما که میزان عروسي فامیلی ۳۰ تا ۳۹ درصداست، شیوع بیماری‏های خرده ایمنی اولیه خیلی بیش‏پژمرده باشد. مسلماً به مقصد براي عقيده راء ي می‏گروه بهره میزان تزويج فامیلی مدخل سرپوش استان خوزستان از متوسط کشوری نیز بیشتر باشد.
 
وی سخن: لنگه خبر‏ها و نوشته گفتار‏ های استحصال شده از دستور كار‏ ی ضبط بیماران كاستي ایمنی دروازه اندر ایران ((IPIDR) Iranian Primary  (Immunodeficiency Registry   تاکنون منحصراً بس ۹% از بیماران مبتلا بوسيله سوگند به كمي ایمنی درب ایران شناسایی شده‏ و ۹۱% بیماران هنوز از بیماری خويش وقوف ندارند که بعد از بستری‏ استقراريافتن‏ دروازه اندر بیمارستان‏ مقيد برخورد مشکل می شوند.
 
جزو هیأت علمی دانشگاه افزود: نکته ‏ی گيرا تدقيق این است که برخی از بیماری‏های خرابي ایمنی داخل سنین کودکی و بزرگسالی خويش را امارت می‏دهند، به استثنا این که از طریق دستور كار بیماریابی (اسکرینینگ) مدخل سرپوش ابتدای ميلاد مشهود شوند.
 
ابول نژادیان افزود: سيني گرد بزرگ برگ بررسی و پژوهش‏ های عاقبت شده جهات انگيزه ها تشخیص ندادن ۹۱% بیماران را می‏تحمل فاکتورهای زیر دانست:

۱-فقدان اجرای پروگرام‏ ی بیماریابی باب خاتمه زادروز متولد زادن و وفات پيدايش باب کشور (شایان ذکر است پروگرام ‏ی اسکرینینگ شناسایی بیماران نارسايي ایمنی چند سالی است که باب کنار پروگرام ‏ی اسکرنینگ بیماران هیپوتیروئیدی، فنیل‏کتونوری و … مدخل سرپوش کشورهای عمران یافته ادا می‏شود).

۲-ليس آگاهی پزشکان درون زمینه‏ ی شناسایی و علایم بالینی بیماران عيب سیستم ایمنی اولیه و ليس ارزیابی اولیه‏ ی كاستي ایمنی دروازه اندر بیماران با پروندهی تعفن‏های مکرر.( بررسی‏ ها امارت داده ميزان جنبه دانايي ابهام پيچيدگي پزشکان ایرانی درمورد‏ ی بیماری‏های كمي ایمنی اولیه همانندپزشکان کشورهای درون آينده عمران پایین است که این دستور علت تاخیر تشخیص تو بیماران مبتلا به منظور با صدمه ایمنی و یا تشخیص ندادن مبتلایان می‏ گردد).

۳- فنا امکانات آزمایشگاهی سو بررسی آزمایشهای اولیه و تکمیلی بیماران كاهش ایمنی درون بسیاری از كوره‏ها.

۴- ليس بود دستور كار‏ ی محول تعریف شده بیماران از كوره‏ها به قصد مراکز استان‏ها.

۵- هزینه‏ ی زیاد آزمایش‏ های بیماران كمبود ایمنی و همچنین هزینه‏ ی زیاد مداوا و نگهداری این بیماران برای خانواده‏ ها.

وی دنباله عدالت:  بدیهی است كوشش و کوشش درب دليل عافيت التيام پيشرفت وضعیت تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به سوي عيب ایمنی شايسته مدافعه حل مانع ها و عوامل ذکر شده است.
 
ابول نژادیان داخل پایان با بیان اینکه یکی از اولویت‏های سیستم حفظالصحه و دوا کشور کاهش رحلت و میر باب کودکان زیر یک و پنج سن می‏ باشد، قول: بايست است درون علاقه به قصد این مساله بهداشتی و درمانی اهتمام جمهور جانبه‏ ای برای مقدمه اسکرینینگ بیماران كاهش ایمنی داخل کشور و همچنین مجاهدت برای تشخیص پيشرس و ديررس و دوا این بیماران به سمت اقدام آوریم.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

سیگار کشیدن و استرس سبب پرکاری تیروئید می شود
رگ زني و خالکوبی خيز كارپرداز مهم ابتلا به سمت هپاتیت C باب کشور است
صوم امساك‌داری و بیماری‌های گوارشی و کبدی
کم خونی، ناشی از آشفتگي درب صنع و تخریب گلبولهای سرخ است
زهره پیچه بعد از غذاخوردن از مارك های شایع بیماری کرون
نارسايي ایمنی یکی از عوامل مهم موت‏های عصر کودکی
چسان از مردن غریق جلوگیری کنیم؟
ره آورد حفظالصحه باب نقل مكان
رقابت تعداد ۱۷، از سلامتی بدانید تا تندرست و شفا بمانید
چطور از مصايب و سانحه ها ترافیکی پیشگیری کنیم
آشنایی با آفت "آسیت"؛ دلایل و علاج یک ته ويژگي خبرگي گوارد و کبد، سیروز کبدی را نماينده مامور اصلی آسیت آغاز کرد و قول: برای تداوي این ناخوشي اتفاق حادثه باید واسطه اصلی بیماری را نيكي سمت تاریخ : ۲۶ برف دسته : خبر واژگان عافيت بهروزي بازدید: ۲۴۷">آشنایی با كسالت "آسیت"؛ دلایل و علاج
تاخت دانه ۱۶، از سلامتی بدانید تا تندرست و عافيت بهروزي بمانید
علائم سیروز كبدی را جدی بگیرید
دلایل شایع دم خوناب‌ریزی بینی دروازه اندر کودکان و میانسالان
نظريات و مدیریت سرمايه توجیبی کودکان چطور باید باشد؟

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*