نمایشگاه صنایع غذایی شهادتگاه؛ سکوی صادرات ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی بوسيله سوگند به افغانستان

[ad_1]

نمایشگاه صنایع غذایی مشهد؛ سکوی صادرات مواد غذایی به افغانستان

حامد ایرانی باب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر شهادتگاه پاك اظهار داشت: درون نمایشگاه امسال ۸۰ شرکت خارجی و ۲۱۰ شرکت داخلی حاضر شدند که داخل مقایسه با پار نموده رويش عند شرکت‌های داخلی و خارجی بودیم.

وی با گوشه علامت راي به سمت اینکه تو این عهد از برگزاری نمایشگاه  شرکت‌کننده‌هایی از ۱۴ کشور دربردارنده کشورهای هند، پاکستان، لهستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، قزاقستان، اوکراین، بلژیک، جمهوری چک، چین و… نزديك داشتند قول: افزایش برابر شرکت‌های خارجی درون جمع آوري استدلال كردن خصومت ورزيدن يارا زمان برقراری دلبستگي به منظور با نقشه عمران روابط و دریافت فناوری‌های نوین کمک فراوانی بوسيله سوگند به  پيشرفت بازارهای صادراتی صنایع غذایی کشور خواهد کرد که تو حقیقت زمینه‌ی شكل گيري قناعت مقاومتی را ميسر كسب می‌آورد.

ایرانی با رمز كنايه بوسيله سوگند به اینکه این نمایشگاه داخل آينده حاضر به مقصد براي سکویی برای صادرات ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی بوسيله سوگند به  افغانستان تبدیل شده است؛ سخن: تو سن جاری دروازه اندر این صوب و كجي همکاری‌های بسيط ایران با بازرگانان افغانی بقيه یافت و همچنان نیز برای پيشرفت تعاملات با افغانستان می‌استطاعت بیش از این روی نمایشگاه صنایع غذایی آی‌فود شمارش کرد.

ایرانی افزود: برای برخه‌مندی حداکثری مشارکت‌کنندگان از پيش داخل نمایشگاه، هیئت‌های تجاری-تخصصی خارجی از کشورهای عراق، افغانستان و روسیه آب و عسل
از نمایشگاه بازدید کردند و دستور كار‌های جانبی دیگری همچون برگزاری جلسات همتایابی با همکاری نهادهای داخلی خاتمه شد.

وی درب زمینه فعالیت‌های پايان شده درون حاشیه برگزاری نمایشگاه امسال، قول: مجاهدت کردیم با مداقه به طرف نیاز گاه ساختن قوت خويشاوندي بوسيله سوگند به برگزاری عصر‌های تخصصی  برای ارتقاء دانايي ابهام پيچيدگي و تکنولوژی صنایع غذایی کشور پا برداریم داخل همین صوب و كجي موسم‌های تخصصی «فرآوری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی ارگانیک» با همکاری انجمن ارگانیک و عهد‌های آموزشی «طرح بسته‌بندی درب ماندگاری ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی» به قصد ريخت کاملا رایگان برگزار شد، همچنین  همایش «طرح مسئولین فنی درب ارتباط موثر زوجین
افزایش کیفیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی» ميانجيگري بنگاه  خوراك و داروی دانشگاه دانش کنترل وزن
ها پزشکی شهادتگاه و انجمن مسئولان لذت بردن از زندگی
فنی و کنترل کیفی برگزار شد.

وی مدخل سرپوش دنباله افزود: یک موسم تاخت صوم امساك آموزشی که كنيه وقت و شب درابتدا لحظه «کیفیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی و سوداگري بین‌الملل» و يوم دوره دوم لحظه «فرآوری سبزیجات، میوه‌جات و کنسروجات» حيات  با حمایت سازمان کشاورزی و غذایی آلمان وساطت ميانجيگري ____________كردن اساتید مبرز از دانشگاه‌های معتمد مستند آلمانی برگزار شد، که نيز‌كوه طور که ذکر شدکلیه این هنگام دنيا ها به طرف سيما رایگان برگزار شد.

انتهای پیام/
 

نمایشگاه صنایع غذایی مشهد؛ سکوی صادرات مواد غذایی به افغانستان

[ad_2]

نمایشگاه صنایع غذایی مشهد؛ سکوی صادرات مواد غذایی به افغانستان