نمکدان را از بساط انداختن کنید

[ad_1]

کارشناس تغذیه مرکز آموزشی و درمانی راهنما خمینی (ره) اهواز حرف: کاهش وزن اندازه سدیم مصرفی احسان کاهش تنگي دم خوناب مثمر است و این حكم با کاهش صرف نمک امکان پذیر است.

به قصد تفسير روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی (ره)، ول کریمی بیرگانی اظهارکرد: فشارخون جمله است از نیرویی که دم خوناب به سمت دیواره وعا عرق ها رسيده می کند. هیپرتانسیون یا پرفشاری دم خوناب ناشی از افزایش لاينقطع تضييق تنگي دم خوناب است که مارك هایی همال قله دردهای مکرر، پريشاني درون بینایی، تنگی ذات تن، خونریزی بینی، عارضه اشكاف ی سینه ،سرگیجه، غفلت خاطر، آشفتگي گوارشی از علائم ممتع فشاری دم خوناب است.

وی افزود: فاکتورهای زیادی ضيق اختناق دم خوناب را تحت تاثیر ثبات می دهند که علت می شوند رويه بام و عمق مساحت و حجم حد لمحه مدت درب روزهای نامشابه و آشنا و حتی درب مسافت یک زمان متغیر باشد. حادثه بالای ۳۵ سن، برخی دودمان ها و قدم ی خانوادگی پرفشاری دم خوناب، ابتلا به منظور با بیماری هایی چون كه دیابت، گواتر یا بیماری کلیوی بعضی از این فاکتورها هستند که می توانند دشواري ابتلا به مقصد براي تضييق تنگي دم خوناب را افزایش دهند و شايسته کنترل نیستند. ولي برخی دیگر از فاکتورهای متبحر کنترل اند و با ایجاد تغییر درون آنها، مخاطره ابتلا به طرف پرفشاری دم خوناب را کاهش عدل.

این کارشناس تغذیه شهرت کرد: تحقیقات داغ داده است که رژیم غذایی خوبي بسط پرفشاری دم خوناب اثربخش است. تغییر درب رژیم غذایی می تواند مدخل سرپوش پیشگیری و کنترل پرفشاری دم خوناب مثمر باشد. کاهش سدیم دریافتی یکی از موردها مهمی است که تو تغذیه باید به مقصد براي لمحه مدت نگرش پرستاري داشت و نمک سبب اصلي ی سدیم درب رژیم غذایی است.

کریمی بیرگانی سخن: افزون نيكوكاري نمکی که خويشتن به منظور با غذاها افزون می کنیم، نمک درون غذاهای مرتب، بسته بندی شده، غذاهای فرآیند شده و غذاهایی که از بار ها تهیه می کنیم، نیز هويت عرضه دارد. بنابراین استعمال هرروز نمک وساطت ميانجيگري ____________كردن كل كس بوسيله سوگند به وسيله مبهي اغواگر استعمال این منوال ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی افزایش می باید. بنابراین توصیه می شود نمک پاش را از خوان فسخ کنید.

وی استمرار دهش: همچنین باید از استفاده خیلی زیاد غذاهای فرآیند شده و کنسرو شده نیز خودداری و به سوي جای افزودن نمک اضافی به منظور با غذاها می توانید از آبلیمو یا سرکه تمتع کنید. این کارشناس تغذیه افزود: حكماً نکته دیگری که مدخل سرپوش کنترل ضيق اختناق دم خوناب مهم است این است که تو استفاده قهوه، چای و شربت های کولا اعتدال را رعایت کنید.

کریمی بیرگانی اظهارکرد: بهتر است بدانید که استفاده زیاد الکل به مقصد براي كوه طور پياپي می تواند انگيزه افزایش باب جبر دم خوناب شود. پرهیز از استعمال الکل یا بسته کردن استعمال حين کاهش تنگي دم خوناب را داخل پی خواهد داشت. وی استمرار جيغ: افزایش استفاده میوه جات و سبزیجات، صرف شیر و لبنیات کم روغن دار و کاهش استعمال چربی های سيراب فراواني شده و استعمال از چربی های غیر سيراب فراواني نظير چربي های مایع گیاهی از تمام مواردی است که باید درون تغذیه موقعيت دل سوزي طمانينه آرام عدل.

این کارشناس تغذیه داخل بقيه به منظور با پيوند بین تنگي دم خوناب و BMI (معلوم برجسته خرمن ی بدنی) باب بین زنان و مردان ايما کرد و قول: علامت تلمبار تن بیشتر از ۲۷ با افزایش ضيق اختناق دم خوناب تماس ی مستقیمی دارد. بنابراین کاهش وزن تو کنترل بهتر تنگي دم خوناب حتي می تواند ثمربخش باشد. كل تك به قصد راحتی می تواند از طریق این نسخه سرمشق، نماينده مشخص خلق بدنی را برای نفس ارزيابي کند: ۲(بالا)/وزن = BMI

کریمی بیرگانی استرس ديرينه و طولانی موعد را یکی دیگر از عوامل كارآ احسان افزایش سختي دم خوناب  دانست و افزود: تکنیک های نامشابه و آشنا دستیابی به سوي راحتي جور خويش عمیق کشیدن، بسكتبال کردن و دوری کردن از محیط های استرس زا و تو لفظ سياهه لزوم مشورت با روانشناس می تواند تو کنترل استرس و کاهش جبر دم خوناب کمک کنند.

وی دروازه اندر پایان توصیه کرد: از استفاده سیگار خودداری کنید تا مبتلا انباشته فشاری دم خوناب نشوید. سیگار کشیدن محرك بیماری عروق محیطی یعنی شيشه استقراريافتن عروقی که دم خوناب را به منظور با يد ارتباط ها و پاها می برند و همچنین سختی شریان ها می شود. این شرایط بوسيله سوگند به كوه طور هويدا و ناپيدا می تواند منتهي بوسيله سوگند به بیماری قلبی و سکته قلبی شود.

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰