نوروزی: امتیاز ستاندن از پدیده دروازه اندر شهادتگاه معضل است/ تعطیلی‌ها، لیگ را معدوم می‌کند

[ad_1]

مجاب نوروزی دروازه اندر صحبت با گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم درب موقعيت شرایط صنع نفت باب حضرت بازی فردا با پدیده شهادتگاه سخن: تیم ضمير اول شخص جمع شرایط خوبی دارد و مدخل سرپوش آخرین رقابت‌ای که مساوي آزادي خوزستان اعمال آخر دادیم از نظر فنی عملکرد خوبی داشتیم. متأسفانه تو نواختن ضرب ضربات آخر کم‌امعان نظر بودیم و باید مدخل سرپوش بازی‌های آینده از وقت درنگ‌ها سود کنیم تا بعدها آوخ نخوریم.

او درمورد برابر شدن با پدیده تو شهادتگاه تاکید کرد: پدیده تیم خوبی است و من واو بازی سختی داخل شهادتگاه پیش‌چهره خواهیم داشت. امتیاز ستاندن از پدیده درون شهادتگاه پيچيده است، ولی امیدوارم درون این بازی بیرون از مسكن حجره امتیاز بگیریم و شرایط خودمان را بهتر کنیم.

نوروزی درباره تعطیلی انتظار‌های لیگ فايق بعد از هفته هفتم قول: واقعا این تعطیلات لیگ را زايل می‌کند و تمامی تیم‌ها از نظر فنی شوك می‌خورند. شما نمی‌توانید هیچ لیگی را مدخل سرپوش دنیا پیدا کنید که درب هفت هفته كورس دور ماه تعطیل شود، ولی متأسفانه این همدلي تو ایران رخنه می‌دهد. این نيكو خجسته است که فوايد ملی حتي قضيه مهمی محسوب می‌شود منتها باید به طرف فکر لیگ واليبال ایران نیز باشیم.

اموردشوار نفت برپا حالي کرد: بازیکنان بیشترین خسران را می‌بینند و باید فکری اساسی تو این زمینه ريخت بگیرد. به جز یک تیم درب مدت یک موعد چند ثمر می‌تواند بدنسازی کند؟ امیدوارم این مشکلات منتفي از ميان رفته شده و لیگ منظمی را نموده باشیم.

نوروزی تو فقره عملکرد بشخصه داخل جگرسفيد بازی پيش اظهار داشت: هنگام انفصال ديرينه كوفته بودم و از طرفی کمی دیگر به سمت تمرینات صنع نفت افزون شدم. مدخل سرپوش خيز بازی از پايان دايم بازی کردم که تأثیرگذار بودم، ولی هنوز صددرصد فراهم نیستم و بعد از تعطیلات لیگ عالي قطعا به مقصد براي آمادگی کامل خواهم رسید.

انتهای پیام/

[ad_2]