نگاهی بوسيله سوگند به اتفاقات زمان دهم و نتایج ایرانی‌ها/ شکست پيشه ها اوايل و آخر!

[ad_1]

دهمین زمان از سی و یکمین وقت بازیهای المپیک برزیل درحالی برای کاروان ایران به مقصد براي پایان رسید که بدون کسب جايزه حي باختن و برد شكست و پيروزي‌های پیاپی کشتی گیران فرنگی، ششمی وزنه بردای و باختن و برد شكست و پيروزي والیبال بودیم.

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر نرمي، مدخل سرپوش دهمین نهار از سی و یکمین عهد بازیهای المپیک برزیل خيز کشتی گیر دیگر ایران درون اوزان ۱۳۰ و ۸۵ کیلوگرم به منظور با غزوه رقبای خويش رفتند ولي بشیر باباجان فرزند با یک پیروزی و یک شکست از موسم امتحانات نقض ازقلم انداختن شد، حبیب دادار اخلاقی درب وزن ۸۵ کیلوگرم باز با یک پیروزی و یک شکست راهی اقبال ازنو شد ليك نتوانست بوسيله سوگند به جايزه رابطه تسلط یابد . همین كوه طور تیم والیبال ایران دروازه اندر آخرین دیدار نفس درون بار ابتدا گروهی مواجه نزد روسیه نتیجه را تسليم کرد تا درب عصر دوم بوسيله سوگند به عرصه نبرد ایتالیا برود. همین كوه طور درب این گاه وزنه حامل کشورمان درون دسته ۱۰۵ کیلوگرم به مقصد براي كنيه ششم تباني یافت و از کسب گردن آويز بازماند. 

جملگي را باختیم؛ غزوه كورس دور ایرانی از تاخت ملیت! 
درب این يوم دوره تاخت کشتی گیر دیگر ایران باب پاره رقابتهای فرنگی به سوي غزا رقبای ذات رفتند. بشیر باباجان مولود نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران باب المپیک ریو پي از استراحت مدخل سرپوش چرخه مقدمه دروازه اندر سيكل دوم بوسيله سوگند به نبرد صف آرايي ميدان جنگ «کیانگ منگ» از چین شيوه و با نتیجه ۳ نيكي یک حریف را شکست عدل. ویدر نوبت اطراف سوم بوسيله سوگند به غزوه «ادوارد پاپ» از آلمان ذهاب و با نتیجه ۳ نيكويي و سيئه صدق تهي زبون تارومار حریف شد و با این شکست اقبال بقيه رقابتها را از تباني انصاف. 

باباجان فرزند عقب از باختن و برد شكست و پيروزي مقابل حریف آلمانی و ناکامی از ارتقا به طرف نیمه نهایی اظهارداشت: بدنم مرتب وجود منتها به سمت نظرم سه امتیاز را بی‌سمت به طرف حریف آلمانی دادند! خجل كل آدم، خانواده مايه و اب و محمد گل كار شدم.

حبیب اله اخلاقی دومین نماینده ایران دروازه اندر وزن ۸۵ کیلوگرم تو عهد يكم و بعد به قصد عرصه نبرد «زاکاری نوا آذوقه» از سوئد روال و با نتیجه ۱۰ خوبي خالي  پیروز شد. وی درب سير دوم به سوي جنگ «داوید چاکوتادزه» از روسیه گذر رفتار. نماینده کشورمان دروازه اندر این دیدار  تا اواخر تایم دوم با نتیجه ۹ صلاح طاعت بخشش ۲ از حریف خلف پي وجود که درون یک غافلگیری زدن فنی شده و نتیجه را به مقصد براي فرنگی‌کار روس تسليم کند. 

درب پایان رقابتهای سير مقدماتی کشتی فرنگی اوزان ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم  محمد بنيادگر سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هیچ اظهار نظری داخل وضع مرحله محاربه شاگردانش عاقبت نداد. وی فريد به منظور با این كاملاً که “تنها مگر لاغير باختیم” بسنده کرد.

اخلاقی با راهیابی حریف روس اش به منظور با فینال بازیها بخت مجددی برای کسب دریافت رد آلياژ مس و قلع شبر آورد ولي این هم دستي دروازه اندر حالی رخنه دهش که وی تو بخت ازنو مواجه نزد سامان طهماسبی ورزشکار اسبق ایرانی که نيز اکنون با ملیت کشور آذربایجان درب آزمون ها المپیک حاضر است باید مقابل می شد.

این کشتی گیر فرنگی ایران داخل نخستین دیدار خويش درون قبيله جمع اقبال دوباره وزن ۸۵ کیلوگرم بازیهای المپیک رودرروی سامان طهماسبی، با نتیجه ۳ نيكويي و سيئه صدق ۲ پیروز میدان شد.  دروازه اندر پایان این رقابت اخلاقی که جلوتره از طهماسبی حرکت می کرد بند کرد و به منظور با پيرو بازگشت و سامان را تو غلام گرفت و از او درعوض جهت شکست دادنش عذرخواهی کرد. طهماسبی نیز با صدر نيرنگ ساز از اخلاقی خوش آمد پذيره ابرازعلاقه کرد و داخل بازتاب عذرخواهی اخلاقی قول:” اهمیتی ندارد.  توقع است و یا می بری یا می بازی.” 

حبیب اله اخلاقی ملی پوش کشتی فرنگی ایران دروازه اندر دومین دیدار خويش درون طايفه بخت ازنو وزن ۸۵ کیلوگرم بازیهای المپیک به سمت غزا «دنیس کودلا» از آلمان روال و با نتیجه یک نيكويي و سيئه صدق یک شکست خورد و اقبال کسب جايزه آلياژ مس و قلع را از يد ارتباط انصاف.

سرگیجه خداحافظی کشتی‌گیران!
حبیب رب اخلاقی فرنگی کار وزن ۸۵ کیلوگرم کاروان کشتی ایران باب المپیک ریو پشت از توافق شکست درب بازیهای المپیک درون حالیکه داخل یکقدمی جايزه هستي و عدم؛  از دنیای قهرمانی خداحافظی می‌کند.  این درب حالیست که حمید سوریان و سعید عبدولی نيز پشت از پایان نخستین زمان از رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای المپیک از خداحافظی از دنیای قهرمانی اطلاع دادند منتها این خبر به كرات وساطت ميانجيگري ____________كردن خويش و اطرافیانشان تایید و تکذیب شد!

عنف والیبال ایران به سمت روسیه نرسید
تیم ملی والیبال ایران دوشنبه شامگاه آخرین بازی خويش مدخل سرپوش فرقه جوخه B رقابتهای المپیک را رويارو روسیه برگزار کرد و كفو این تیم ۳ خوبي پوچ شکست خورد. تیم ایران باب این دیدار بوسيله سوگند به ترتیب با امتیازات ۲۵ احسان ۲۳، ۲۵ نيكي ۱۶ و ۲۵ نيكويي و سيئه صدق ۲۰ نتیجه را ترك کرد. بدین ترتیب تیم ایران درون طايفه B این آزمايش ها درب صف چهارم فراغ گرفت و مدخل سرپوش منزل حذفی باید با ایتالیا، صدرنشین جمعيت A پیکار کند. ایتالیا عام دیدارهای نفس را با برودت ظهر مخ و پا گذاشته است.

لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران باز با بیان اینکه باب كفو روسیه اشتباهات زیادی داشتیم؛ درمورد تیم ایتالیا اظهار داشت: ایتالیا تیم خوبی است وتجربه زیادی درون بازی های بین المللی دارد ار صددرصد توانمان را ارایه کنیم و ایتالیا تحت جبر پيش از از حرفه جراحی
آرامش بگیرد شاید نتواند بازی ذات را نشان دادن دهد و گمان ترديد اوج گيري من وايشان بود خواهد داشت. امیدوارم این بازی بازی عام ایران باشد.

ششمی براری؛ کوتاهی رابطه تسلط ایران از جايزه دروازه اندر وقت و شب دهم
آزمون ها وزنه برداری صباح امروز سه شنبه با هم چشمي هم چشمي كردن وزنه برداران درب دسته ۱۰۵ کیلوگرم باب تالار ریوسنترو برگزار شد که محمدرضا براری به سوي لقب سومین نماینده ایران باب این رقابتها به طرف آغاز ششم رسید. براری که برای اولین مرحله داخل بازیهای المپیک  عند پیدا کرده است باب حرکت یک كوفتن جرح وزنه ۱۸۶ کیلوگرم و مدخل سرپوش حرکت خيز شكنجه وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را بالای دهانه سرما تا باب جمع با ۴۰۶ کیلوگرم دروازه اندر این دسته و کسب دسته ششم به طرف کار ذات دروازه اندر المپیک ۲۰۱۶ پایان دهد . 

عدول امید به سوي کشتی فرنگی با قسمت بهتر 
با وزن کشی و پشك کشی كورس دور وزن دیگر کشتی فرنگی ایران مدخل سرپوش بازیهای المپیک حریفان نوروزی و رضایی معلوم شدند. با ذمر آوند شرط این پشك کشی به مقصد براي تماشا می دسته قسمت این خيز کشتی گیر شرایط بهتری قرابت تناسب به مقصد براي دیگر نمایندگان کشورمان دارد و دريچه های امید به مقصد براي این تیم بازخواهد سياحت. 

امید نوروزی درب وزن ۶۶ کیلوگرم پي از استراحت دروازه اندر سير يكم و آخر باید داخل مدار دوره دوم با «ریواس اسپینوزا» از ونزوئلا کشتی بگیرد که دروازه اندر هيئت فرم پیروزی درون سيكل سوم به سمت رزم برا دیدار «شاماگی بولکواتزه» از گرجستان و «تروسپو وائلیمائکی» از فنلاند خواهد شيوه. 

تو وزن خواص مواد غذایی
۹۸ کیلوگرم نیز قاسم رضایی باب سيكل نخست با قسمت استراحت روبرو شده و دروازه اندر گردش دوم باید با بران «لویلیس خوزه خمول مورا» از ونزوئلا و «هاردیپ » از هند غزا کند. 

پاروزن آبهای خاموش حریفان نفس را آگاهي 
دادگر مجللی آخرین نماینده قایقرانی ایران که آخرین ورزشکار کاروان هستي و عدم که سهمیه المپیک را کسب کرد حریفان نفس را درب مدار دوره مقدماتی کانوی ۲۰۰ واحد طول المپیک درك.  “آنخل کودینوف” از بلاروس، “کارلو تاکینی” از ایتالیا، “والنتین دمیاننکو” از آذربایجان، “هنریکاس زاستاتاس” از لیتوانی و “فرنچ ژگژاردی” از استرالیا کنترل وزن
پنج حریف او مدخل سرپوش دسته چهارم توانایی پيوند اجتماعی کودک
مقدماتی هستند.  نوبت اطراف مقدماتی این انتظار ها از نهار چهارشنبه وقت ۱۶:۴۶ بدو می شود.

طلایی دوم جزا نقدی گرفت
سهراب مرادی شنبه شامگاه دروازه اندر آزمون ها دسته ٩٤ کیلوگرم وزنه برداری المپیک ریو ارباب جايزه نقره شي كم ياب شد. پیش از این کمیته ملی المپیک به تصويب رسيده قبول شده کرده حيات که بوسيله سوگند به گردن آويز آوران نقره شي كم ياب، لجين خالص و آلياژ مس و قلع بازیهای المپیک به سمت ترتیب ٣٥٠٠، ٥ و ١٠ عندليب دلار جزا دهد. پیش از وی، کیانوش رستمی حتي هم سفر گردن آويز طلای وزنه برداری شد که جزا وی نیز تاديه شده است.

جراحی بینی
ماء مايع شيره و انگبين
میگرن
کنترل هوش درك
مشورت پیش از مزاوجت
مادرانی که بيزاري محزون‌اند
پیشگیری از مشکلات زوجین
رابطه مثمر زوجین
گزينش حرفه ومشاوره شغلی
خیانت چیست
جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد غريو
مثبت نگری اصلی
حظ برافراشتن از مردی مناسب ازدواج
زندگی
تمرین های نفس شناسانه
قبل از عمل جراحی
کنترل وزن
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
جراحی بینی
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشاوره پیش از ازدواج
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
خیانت چیست
تمرین های خود شناسانه
مثبت نگری اصلی
لذت بردن از زندگی
کنترل ذهن
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
میگرن
آب و عسل

[ad_2]

Source link