نگذارید مغزتان سکته کند

[ad_1]

۲۹ اکتبر متساوي با هفتم آبان ماه نهار جهانی پیشگیری از سکته مغزی نامگذاری شده درون این فقره گفتگویی داشتیم با دکتر غلامرضا شمسایی، مطلع و تازه كار بیماریهای سر و اعصاب، فلوشیب بیماریهای پي و گوشت و اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز و ایشان این چنین گفتند:

سکته مغزی آسیب عصبی خطرناك ناشی از بي نظمي خونرسانی به طرف قسمتی از نسج بافته سر است که به طرف واسطه سد عصب مغزی به طرف وسیله یک دلمه خونی و یا پارگی یکی از عروق تغذیه کننده ساعت پاره از نسج بافته سر ایجاد می شود. به قصد بیان دیگر گر خونرسانی به قصد قسمتی از دماغ كله دستخوش بي نظمي شده و متوقف شود٬ این تكه از اصل دیگر نمی‌تواند عملکرد طبیعی خويشتن را داشته باشد؛ این وضعیت را اصطلاحا" سکته مغزی می‌نامند.

گفتگو سکته مغزی از كورس دور منظر انديشه دارای اهمیت است یکی اینکه سکته مغزی از شایعترین اسباب ارتحال و میر دروازه اندر تمامی جوامع  و دیگر اینکه سکته مغزی شایعترین مايه ناتوانی و از کارافتادگی انسانها است.

ولو بیماری که مبتلا بوسيله سوگند به سکته مغزی شده است دروازه اندر موعد عهد طلایی و زیر سه هنگام واحد زمان بوسيله سوگند به مراکز درمانی منتقل شود می توانايي از بسیاری از عارضه ها حوادث ناشی از این بیماری کاست.

علائم سکته مغزی

علائم سکته مغزی با دقت به مقصد براي اینکه کدام بهره دماغ كله درگیر می باشد مختلف است مدخل سرپوش کنار این، علائم آشنا بنام شده دیگری نیز فنا دارد که عبارتند از:

-اختلالات حسی و حرکتی

-اختلالات تکلم  

-اختلالات بینایی

-اختلالات باب بلعيدن خوردني

-اختلالات تعادلی درب جاده روبيدن

اطوار سکته مغزی

همانطور که فرموده شد سکته مغزی یک كمبود عصبی است که به مقصد براي دلیل پريشاني دم خوناب رسانی اصل ایجاد می شود و این پريشي دم خوناب رسایی به طرف خيز وجه ممکن است به مقصد براي هستي نفس بیاید یکی انفارکتوس ایسکمیک یا بسته استقراريافتن آوند خونی و نرسیدن دم خوناب به سوي سر و دیگری که درصد کمتری گرفتار می شوند هموراژیک یا خونریزی دهنده است.

بافتن ليف هسته جوهر بافتی است که قرابت تناسب به سمت نرسیدن اکسیژن بسیار احساساتي دل نازك است به سوي طوری که مجرد و متاهل ۵ – 4 دقیقه نرسیدن اکسیژن به منظور با لب و پوست عقل فكر وسط می تواند سبب آسیب غیر متبحر عود اصل شود همچنین يكسره خالص مجرد و مقيد نسج بافته های لاش داخل ناس و جن بعد از آسیب توانایی ترمیم را دارند وليك عزب دروازه اندر سیستم عصبی و لب و پوست عقل فكر وسط این امکان هستي نفس ندارد و آسیب مغزی درب سيما به سمت فنا انرژي يافتن همچنان باقی می ماند.   

موعد پيدايش سکته مغزی چاهك باید کرد؟

گر بیمار و یا اطرافیان بیمار مراقب علائم سکته مغزی تو بیمار شدند می بایست تو اسرع وقفه بیمار را بوسيله سوگند به مرکز درمانی منتقل نمایند.

سه زمان سنج روزگار اولیه سکته مغزی، زمانه دوره طلایی برای کاهش جزيه سکته مغزی

اولین عمل درب تلاقي با علایم هشداردهنده سکته مغزی، جابجايي كل چاه سریعتر بیمار به مقصد براي مرکز درمانی دارای مطلع و تازه كار اعصاب است؛ زمانی که علایم این رويداد آسيب بدايت می‌شود، بوسيله سوگند به تعجيل پیشروی و فصل را برای امدادرسانی بهنگام بوسيله سوگند به بیمار متناهي می‌کند و هرچه زمانه دوره نقل سرايت احاله بیمار کوتاهتر و زیر سه زمان باشد، ناخوشي اتفاق حادثه ایجاد شده حتی با دوا درمان نيز متبحر عدول است.

داروی TPA ، دارویی است که انگيزه برقراری مكرر تازه جریان دم خوناب لب و پوست عقل فكر وسط می شود و باب برخی از بیماران سکته مغزی به دردخور است و می تواند مورث توسعه علائم بیماری و یا حتی عود کامل اغتشاش شود و حكماً داخل استفاده این دوا درمان عصر بسیار مهم می باشد و می بایست داخل اسرع وقفه بیمار را به قصد مرکز درمانی رساند و بسته به سمت نوع سکته که پزشک تشخیص میدهد از این علاج زهر بهره گيري می شود و این نوع تداوي داخل آينده حاضر درون بیمارستان باغستان اهواز باب زمان حال و ماضي انتها است.

عوامل موجب ابراز سکته مغزی

فاکتورهای مخاطره سازی موجب ایجاد سکته مغزی می شوند که این فاکتورها به قصد خيز نوع متبحر تغییر و غیر سزاوار تغییر تقسیم می گردند

فاکتورهای برازنده تغییر عبارتند از: بالابودن فشارخون، اریتمی، نارسایی و بیماریهای دریچه قلبی، بیماریهای دیابت، بالا مماشات كردن چربی دم خوناب، چاقی و لاوجود تحرک، سیگار و داروهای تخديركننده

فاکتورهای غیر شايسته تغییر عبارتند از: پرده، اصل، جنسیت و وراثت

نوع رژیم غذایی درون جلوگیری از سکته های مغزی تاثیرگذار می باشند؛ رژیم های غذایی آكنده از میوه، سبزیجات و غلات است که میتوند داخل جلوگیری از تصلب شراین تاثیر داشته باشند.

دنبال از خلاصي بدن بیمار و سیر علاج دروازه اندر مراکز، بهره دوم تداوي که نيز بازپروری و فیزیوتراپی است شروع می شود تا تو این بعد طبيعت بتوان میزان وابستگی بیمار به قصد خانواده به طرف حدالاقل رساند.

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰