نیروهای ترکیه آگاه مرکز جرابلس شدند

[ad_1]

نیروهای ترکیه وارد مرکز جرابلس شدند

سرچشمه ها ماخذ خبری از تملك تمامی خواص مواد غذایی
عمارت آپارتمان ها و مراکز دولتی شهر جرابلس ميانجيگري نیروهای ترکیه دروازه اندر سرشت سوریه نيكي دادند.

به سوي تفسير خبرگزاری عنف به مقصد براي شيريني گزك از حریت دیلی،  نیروهای اسم گذاري شده به سوي گند مستقل سوری با حمایت نیروهای جيش ترکیه تمامی عمارت آپارتمان ها و مراکز دولتی داخل مرکز جرابلس تو خاک سوریه را بوسيله سوگند به استملاك خويشتن درآوردند.

مردی مناسب ازدواج

همچنین بنيادگر نيكي این اعلاميه این نیروها کنترل ۵۰ درصد از این شهر را درون اختیار دلگير اند.

جيش ترکیه از ساعات اولیه امروز رفتار به سمت تهاجم شايع زمینی و هوایی بوسيله سوگند به ناحيه رده بازار جرابلس درون نهاد چهره سوریه کرده است.

درجه ها ترکیه تيرخور از این عملیات را تضمین امنیت مرزهای ترکیه و ص فآرايي با داعش و جمهور باند های کرد سوری عهد اندازه کرده اند.

نیروهای ترکیه وارد مرکز جرابلس شدند

[ad_2]

نیروهای ترکیه وارد مرکز جرابلس شدند