نیروهای سلاحدار باید دايماً فراهم ایفای نگاره اثر باب قيافه نیاز باشند

[ad_1]

درگاه آیت رب خامنه ای تاکید کردند:امروز مردم و حكومت ایران با جبين وسیعی از دشمنان برابر است و نیروهای تفنگدار باید مدام آراسته ایفای ترسيم خويشتن، درون لفظ سياهه نیاز، باشند.

به منظور با شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به سوي شيريني گزك از پایگاه علم رسانی رساله منصب بزرگ رهبری، قرب آیت خدا خامنه ای سپهسالار بزرگ کل توان سپيده دم امروز (چهارشنبه) درون آيين دانايي ابهام پيچيدگي آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاههای افسری گند جمهوری اسلامی ایران مدخل سرپوش دانشگاه دانش ها هوایی شهید ستاری عند یافتند.

قيادت اغتشاش اسلامی درب این سنن با تأکید نيكويي و سيئه صدق لزوم آمادگی های متزايد «ایمانی و اعتقادی»، «علمی و فنی» و« سازمانی و انضباطی» نیروهای تفنگدار و نقل سرايت احاله تجربیات گرانبهای مدافعه و تك متدين به مقصد براي نیروهای خردسال، تاکید کردند: امروز روش ایران به طرف دلیل پافشاری نيكي اسلام، آزادي، ارزشهای والای نفس و ايمان به سوي حاکمیت دین رب، با جبين وسیعی از دشمنان مصادف است و نیروهای تفنگچي باید علي الاتصال آراسته ایفای عكس نفس، درون لفظ سياهه نیاز، باشند.

جناب آستانه آیت دادار خامنه ای نیروهای خردسال، مؤمن و کارآمد را خوراك برجسته و واقعی کشور خواندند و با ايما به منظور با عصر مدافعه و تك منزه و ناپاك گفتند: عصر مدافعه و تك ديندار، آزمونی بلندمرتبه وجود که درب لمحه مدت، گهر قشون جمهوری اسلامی ایران آشکار، و کارهای ممتاز و درخشانی به مقصد براي رابطه تسلط نیروهای جيش خاتمه شد.

ایشان یکی از اقدامات ضروری مدخل سرپوش دانشگاه های نیروهای تفنگدار را آشنایی با زمانه تدافع پاك و تبیین دم شرایط برای نیروهای خردسال دانستند و افزودند: كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی هشت ساله داخل حقيقت یک كارزار كشت وكار كاسبي بین المللی و تهاجم عامه جانبه قوت های برجسته و ادامه روهای جهانی و تيمچه ای آنها به سوي مرزها، هویت، ارزشها، نظم ارتش اسلامی و تنش آيين ایران حيات.

قدوه اغتشاش اسلامی تأکید کردند: درون این قیامت کبری و معرکه عظیم، روش برجسته ایران و نیروهای سلاحدار با اتکاء به سوي نیروی ایمان و ابرام و تكيه به سوي ايزد و متکی به مقصد براي روان امر خدا، قیامِ مربي کردند و توانستند نيكويي و سيئه صدق جمله نيرو استطاعت ها سلطه کنند.

قرب آیت خدا خامنه ای بازخواست به سمت دانشجویان دانشگاه های افسری قشون گفتند: دودمان ماسبق شما چنین دودمان پرافتخاری حيات و اکنون شما جوانان میراث‌بَر آنها هستید.

ایشان با تجلیل از جلادت‌ها و جانفشانی‌ها و اهتمام‌های سرداران و امیران فوج همچون صیادها و بابایی‌ها، فكر دل رد کردند: امروز كلاً دنیا اعم از صحابه و عدو و غيرعادي، نيكويي و سيئه صدق لسان كلام و باب ميان نفس به طرف سطوت، هوشمندی، رشادت و توانايي كيش ایران و نظم ارتش اسلامی اعتراف كننده هستند.

قيادت قيام اسلامی خلال تشکر از فرماندهان قشون و فرماندهان دانشگاه های سپاه، باب پایان سخنان ذات تاکید کردند: به سوي مرحمت و توفیق الهی، فردای کشور به قصد پايه ها بهتر و منور‌تازه و پلاسيده از امروز حين خواهد وجود.

درب ابتدای این آيين، سلسله جنبان شورش اسلامی با درحضور مدخل سرپوش یادمان شهدا، به منظور با شهیدان مفتخر و سرافكنده گردن ____________فراز ادای رعايت و با تلاوت اول رفعتّ پايه ها آنان را از ذي حق عالي مسألت کردند.
آمر امير کل نيرو توانايي، پس از یگانهای حاضر دروازه اندر میدان قاعده دیدند.

درون این رسوم، یک روحانی همانند، یک ایثارگر همانند، سه تنه از فرماندهان، كورس دور كالبد از اساتید و پژوهشگران و جگرسفيد آدم از دانايي ابهام پيچيدگي آموختگان همانند دانشگاههای گند هدایای نفس را از تباني سالار سترگ کل نيرو توانايي دریافت کردند. همچنین سردار دانشگاه شهید ستاری مدرك انسيكلوپدي دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگان دانشگاه را دريافت کرد و نماینده دانايي ابهام پيچيدگي آموختگان و نماینده دانشجویان دانشگاه شهید ستاری نیز بالنده به قصد دریافت منصب و سردوشی شدند.

تلاوت حلف مراسله دانشجویان جدید، اجرای نغمه دسته جمعی، و رزمایش میدانی «مدافعان حریم ولایت» از دیگر پروگرام های تشريفات امروز حيات.

مدخل سرپوش این تشريفات، همچنین امیر سرلشکر عطاءالله صالحی سركرده کل قشون با تاکید نيكوكاري آمادگی گند، گوشزد کرد: جند انقلابی شريعت ایران صلاح طاعت بخشش تهدیدات استکبار جهانی به طرف سرکردگی آمریکا و زمينه سازي‌های انگلیس و رژیم صهیونیستی به سوي‌خوبی اغنيا دارد و فراهم پاسخگویی و دفع كل نحو تخطي و تهدید عدو و غيرعادي داخل دورتر از مرزها هستیم.

امیر سرتیپ دوم هادیان سالار دانشگاه دانش ها هوایی شهید ستاری نیز گزارشی از طريقه تحصیلی و آموزشهای تخصصی، علمی و دستور كار‌های تربیتی دانشجویان و دانايي ابهام پيچيدگي آموختگان دانشگاههای افسری لشكر بیان کرد.

تو بقيه رسوم، یگانهای حاضر دروازه اندر میدان از معادل پيش جایگاه سان رفتند.

[ad_2]