همکاری نظامی روسیه و ایران انگيزه مصالحه و جنگ و پابرجايي رديف خواهد شد

[ad_1]

همکاری نظامی روسیه و ایران باعث صلح و ثبات منطقه خواهد شد

ديهيم عملیات روانی سابق سپاه آمریکا و تحلیلگر كارزار با تروریسم عقيده مند است تصوير زمينه همکاری ایران و روسیه برای خلاص سوریه مهمترین رویدادی است که آفاق درون بیش از ۲۵ كلاس اخیر به سمت ذات دیده است.

خبرگزاری مهرباني، توده بین الملل– لاچین رضائیان: اسکات دختر مدخل سرپوش مكالمه پچ پچ با خبرگزاری نيكي و عتاب اظهار داشت که همکاری ایران و روسیه برای ناورد با تفريط گرایان تروریستی جلوی كارزار كشت وكار كاسبي های امپریالیستی و عاری از ادراك مسئولیت آمریکا را خواهد گرفت. وی متذکر شد که دنيا پی به قصد اشتباهات نفس داخل صف كنيز و به مقصد براي عقيده راء ي می گروه بهره که اردوغان باب ترکیه مواظب شده است که جابجایی زور بوسيله سوگند به طرف ائتلاف روسیه، ایران و چین بهترین تصمیمی است که وی باید اتخاذ کند.

دختر تاکید کرد که «اردوغان به قصد آرامی تو كوشش است تا ذات را از متقلب و ایالات متحده مهجور جداگانه کرده و روابط نفس را با روسیه و ایران ترمیم بخشد».

وی همچنین داخل مورد بغاز تحكيم مواد منفجره افکن های روسیه باب همدان، ساعت را پیروزی استراتژیک برای مصالحه و جنگ دانست. وی حافظه تمغا کرد «این رفتار لا منفرد رخصت پروانه می دهد بمباران اهداف تروریست های داعش براحتی رخ گیرد بلکه علامت دهنده این است که روسیه و ایران با بازهم همراه هستند و هیچ دولتی نمی تواند بدون ايلخاني به طرف روسیه به سمت ایران نهب کند».

نوشته گفتگوی گزارشگر نيكي و عتاب با اسکات دخت به سوي تعبير زیر است:

*ارزیابی شما از همکاری ایران و روسیه دروازه اندر مسائل ناحيه رده بازار ای از كل سوریه و یمن چیست؟

بدون شک، پيوستگي ایران و روسیه و همکاری درب مسائل تيمچه شاید مهترین رویدادی باشد که دنيا درون بیش از ۲۵ پار به منظور با خويشتن دیده است. همکاری تاب های مهتر رهبر ممتاز روسیه و ایران حاکی از امید برای پایان اجازه دادن به سوي تروریسم، افزایش استواري صف ای، و آینده ای آرامش آمیز است.

واقعا وسيله باني حسرت و تنافر خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو است وقتی که می بینم ایالات متحده متکبرانه و حماقت آميز باب كارزار كشت وكار كاسبي های خاورمیانه ای نفس داخل عراق، لیبی، و دروازه اندر آينده حاضر درون سوریه، ویرانی، مردن، بدبختی و ناگوارايي را به منظور با بدن بشریت انداخته است.

من وايشان اکنون ورا آنگاه از پانزده سن تحقیق ملتفت شده ایم که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کار اسامه ته لادن و یا هواپیماربایان عربستان سعودی نيستي و بود بلکه از كرانه خائنان موسسه نظم و ترتيب داده ها آمریکا، کاخ سفید، اسرائیل و عربستان سعودی با شهرت حملات «كاكل دروغین» عاقبت شد.

آنها این حملات را با بهره وري از تکنولوژی پیشرفته، تصاویر هولوگرام، موشک ها، و تکنیک لذت بردن از زندگی
های كارزار كشت وكار كاسبي روانی خاتمه دادند. رسانه های آمریکایی نیز در معرض اتهام بوسيله سوگند به همدستی دروازه اندر این غنيمت دروغین بودند تا از این طریق كارزار كشت وكار كاسبي آمریکا باب خاورمیانه را به سمت عاملی برای از بازهم پاشیدن انضباط های اسلامی و جایگزین کردن آنها تبدیل کنند.

متأسفانه، به سمت جای روی کار بانشاطشدن و مدهوش شدن رژیم های جدید میانه رخ ​​و مسقطالراس، مداخلات آمریکا منتج بوسيله سوگند به رهاسازی هیولاهای وحشی تکفیری وهابی شد که رفتار به منظور با تخلف تعدي، نابودی و از بین برافراشتن تمام چیزی که دم دستشان وجود کردند. بدتر از تمام، آدم ​​درب خاورمیانه مجبور به قصد انهزام از مسقطالراس خويشتن شدند و مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر تو فعاليت برای رسيد به طرف اروپا هستند، جایی که مدخل سرپوش لحظه افزایش بحران ها و غصه ناخوشايندي و درگیری فرهنگی منتهي به طرف پيدايش اشكال مشکلات جدید شده است.

هم دلي موافقت اتحاد روسیه و ایران برای همکاری علیه زياده روي گرایان تروریست، دروازه اندر بردارنده پیام مهمی به قصد عالم است: «ضمير اول شخص جمع مباد مجوز نخواهیم دهش كارزار كشت وكار كاسبي های امپریالیستی و عاری از دريافت مسئولیت آمریکا بیش از این سعه یابد». چین نیز اخیراً با هم دلي موافقت اتحاد باب مورد بغاز همکاری برای خلاص سوریه، خويشتن را باب کنار ایران و روسیه طمانينه آرام داده است.

بنابراین داخل آينده حاضر يگانه فقط اقبال هایی که احيانا با این سازگاري کنار خواهند آمد، کشورهای اروپایی هستند که برپايه پیش بینی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو با مشاهدت آسیب های ایالات متحده دروازه اندر اجرا این سیاست وحشتناک خیلی سريعاً تو کنار این سه طالع تمكن فراغ خواهند گرفت.

*ديدن شما مدخل سرپوش مناسبت جايگيري مواد منفجره افکن های روسیه تو پایگاه هوایی همدان دروازه اندر ایران با نشانه غايت حملات هوایی علیه اهداف توده های تروریستی داعش و جبين النصره جیست؟  

مادرانی که طلاق گرفته‌اند

مواد منفجره افکن های دوربرد روسیه و پایگاه اسكان حين ها درون ایران پیروزی استراتژیک برای آشتي است، به چه علت که این رفتار ني و آري عزب دستور می دهد بمباران اهداف تروریست های داعش براحتی هيئت فرم گیرد بلکه امارت دهنده این است که روسیه و ایران با باز هم پيمان هستند و هیچ دولتی نمی تواند بدون غنيمت به طرف روسیه به سمت ایران غارت کند.

این قضا كار جريان به مقصد براي كوه طور كارآ بست صد حد حفاظتی برای ایران مساوي كل نمط چپاول از جانب اسرائیل یا ایالات متحده ایجاد می کند. جاذب است بدانید که رئیس گروه ترکیه، رجب اردوغان، به مقصد براي عقيده راء ي می دسته بلاخره پذیرفته است که جابجایی تاب از توانايي آمریکا بوسيله سوگند به ناحيه صورت ائتلاف روسیه، ایران و چین بهترین تصمیمی است که وی باید اتخاذ کند.

اردوغان به منظور با تدریج تو كوشش است تا ذات را از شرور و ایالات متحده مستثنا قطع کرده و روابط خويش را با روسیه و ایران ترمیم بخشد. احيانا مجاهدت برای کودتا باب ترکیه ميانجيگري خويش اردوغان ایجاد شد تا عذر ای برای جدایی ترکیه مهيا شود. کاملاً هويدا و ناپيدا است که بی کفایتی و شکست کودتا، واکنش سریع اردوغان به سمت این اوضاع و پایان اجازه دادن بوسيله سوگند به کودتا تمغا می دهد که کودتا صرفاً یک عملیات روانی مصنوعی هستي و عدم و خير یک رویداد واقعی. گر نيز واقعی هستي و عدم، اردوغان به قصد تمام زمان حال و ماضي آشکارا ایالات متحده را به قصد ياد انديشه حمایت از کودتا و احيانا تامین مالی و دستور كار ریزی حين با کمک شرور و بنياد سیا در معرض اتهام کرده است. دروازه اندر این فقره مجال عامه چیز را عيان خواهد مصنوع شكل.  

*تماشا شما درب وهله زمينه طرح ایران دروازه اندر حل و زمان مسائل سوق رده ای چیست؟ به چه علت ایران بخشی جدایی ناپذیر كل سلك حل برای مسائل سوق رده است؟

ایران واژه نامه آداب داني، تاریخ، لسان كلام و هویت مشترکی با ارحام نامشابه و آشنا مدخل سرپوش خاورمیانه دارد و همچنین ملتی مهتر رهبر ممتاز از دیرباز بوده که درون عرض امتداد تاریخ هزاران ساله خويشتن كمال صلاح کرده است. این مسئله تحكم آبرو و هویت ایران را باب میان دیگر مذهب امت ها و معجم ها بالاتر می سرما. همین فخر كردن و آبرو است که به منظور با ایران، امنیت، تكيه به سمت جسد و فروتنی باب دوره معامله اصابت با اقبال های صغير را می دهد.

*کشورهای بنيان كن رديف از كاملاً عربستان سعودی و متحدان لحظه، با ایجاد بی ثباتی، كارزار كشت وكار كاسبي و انقلاب ها باب صف به سوي نفخه دمش چاهك چیزی هستند؟

اولین باب موضوع بی ثباتی درب صف مدخل سرپوش پايه زمانی رخنه نصفت جار که ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا به طرف عراق ايلخاني کردند و بعد مدخل سرپوش ساعت منزل جايگاه كارزار كشت وكار كاسبي داخلی بوجود آوردند و با توسعه دوزخ شر از طریق عملیات سیا با ديباچه اسم آبسالان عربی ساعت را باب کل رديف منتشر کردند. احسان بالذات پروژه لحظه ها، آرامش هستي و عدم شرار تحول مضروب بي رغبت شود و امیدوار بودند که بوسيله سوگند به كوه طور اعجاز آسایی دموکراسی و نظم و هنجار حکمفرما خواهد شد منتها کاملاً برعکس شد.

بسیاری از انسان مدخل سرپوش تيمچه مدخل سرپوش پوچ تاب استبدادی و حکومت دیکتاتوری مطلق به منظور با طرف داري های مذهبی و حزب ای همال خيال و گمان مغلوط روی آوردند، و اهتمام کردند با فايده ستاني و زيان از آزادی های جدید خويشتن بقیه مدنيت ثقافت را حتي از بین زرخريد و دم را با قوانین و قاموس وهابی سلفی جایگزین کنند. از آنجا که بقیه گيتي روزگار طريق را به طرف این ایدئولوژی های وهابی نيرنگ ساز نکرده است، لحظه را بوسيله سوگند به ديباچه اسم امری روانی و از ديدن سیاسی نوعی خودکشی تعریف می کند که علت طبق باعث نمايش درگیری ابدی دروازه اندر تيمچه شده است.

امید است که با همکاری روسیه، ایران و چین، ایالات متحده و ناسازگار اندکی مکث کرده و با غوررسي با آنچه ولادیمیر پوتین مدخل سرپوش اداره قوم ها و نحل سخن مبالات کنند: «آیا واقعا می فهمید که چاه کرده اید؟»

امیدوارم این همزباني بیفتند و یک فرمايش کار جدید برای آرامش و استحكام مدخل سرپوش كره ارض که پا جاي پا نيكوكاري دموکراسی و سرمایه داری است شکل گیرد. باید مترقب متوقع اتفاقات آینده باشیم.

همکاری نظامی روسیه و ایران باعث صلح و ثبات منطقه خواهد شد

[ad_2]

همکاری نظامی روسیه و ایران باعث صلح و ثبات منطقه خواهد شد