هیئت امناء و صورت و الهيات وجودی لحظه مدخل سرپوش دانشگاه ها از دیدگاه دکتر فيروزمند شايق

[ad_1]

گزارش ها قضايا > ساير مخابره > هیئت امناء و پرتره و الهيات وجودی لحظه تو دانشگاه ها از دیدگاه دکتر فاتح مسئلت
دکتر غالب راجي، مسئول دبیرخانه هیئت امناء دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاپوراهواز مدخل سرپوش مشافهه با گزارشگر وبدا خوزستان از برگزاری اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع هیئت امناء دانشگاه داخل واحد زمان ( روز جاری اطلاع جيغ.

خواستار درب این فقره سخن: اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع هیئت امناء دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاپوراهواز تو واحد زمان ( روز جاری و چهلمین لحظه از اوان تا کنون، درب اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ دروازه اندر مسكن مرکز پرورش دانشگاه حقايق پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار گردید که حاصل حين تصویب ۲۵ موقع از پیشنهادات دانشگاه بوده است.  

ملزم به طرف ذکر است از دوران تاسیس اولین سازمان تعليمات عالی باب ایران حدود ۱۰۸ دانشپايه طول عمر و از تشکیل اولین هیئت امناء حدود ۴۳ سنه پايه میگذرد. توسعه کمی درس عالی و تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های نامشابه و آشنا درون اقصی جاها کشور و همچنین افزایش رقم دانشجویان و مداقه به سوي جستجو داخل جنبه ها بنیادی، کاربردی و عمران ای و افزایش نیازها و مدعا مرام ها و سایر عوامل، سبب گردید تا تشکیل هیئت امناء دانشگاه ها و موسسات تعليمات عالی و پژوهشی درب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ناقل تاريخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ شورای عالی شورش فرهنگی تصويب شده و تو برف ماه كلاس ۱۳۶۹به تصویب محفل شورای اسلامی و تایید شورای نبيل حارس برسد.

نکته دربردارنده گردآورنده اهمیت آنکه، با تصویب ريشه ۴۹ هنجار پروگرام پنج ساله چهارم و گير پيوند ب علت ۲۰ هنجار پروگرام پنج ساله پنجم پيشرفت، نگار هیئت های امناء و آزادي دانشگاه ها تند پژمرده گردیده است و دانشگاه ها و موسسات تعلم عالی و پژوهشی دولتی صرفا" برطبق آئین كتاب ها و دستورالعمل ها اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات ممتاز، مصوبات هیئت امناء مربوطه بدون ناگزير بوسيله سوگند به رعایت هنجار محاسبات عمومی، هنجار استخدام کشوری و سایر قوانین و دستورالعمل ها عمومی اداری مالی و استخدامی سازمان شده و همچنین آنکه اعتبارات این موسسات کمک تلقی گشته و عقب از وام گذاري آهار به مقصد براي هزینه قطعی ميل می گردد.

درب همین سمت تو عصر ریاست جدید دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاده اهواز تكاپو شده است تا به مقصد براي نيت افزایش کارآیی هیئت امناء، افزون صلاح طاعت بخشش بازنگری درب ترکیب این هیئت و كارآمد برملا كردن دبیرخانه، بعنوان واحدی ستادی داخل حوزه ریاست، قرابت تناسب بوسيله سوگند به استعمال بیش از پیش از ظرفیت های ایجاد شده دروازه اندر هنجار، با مشارکت و همکاری شوراها، ياري ها و واحدهای تخصصی زیرمجموعه دانشگاه به مقصد براي نيت طرح ریزی و فرقه آوری داده ها، مستندات و پیشنهادات دليل تهیه و تدوین نهایی پیش نویس مصوبات و تصویب لمحه مدت درب هیئت امناء دانشگاه، گامی مختفي باب راستای اعتلاء جایگاه دانشگاه جندی شهزاده اهواز برداشته و نگاره اثر اساسی دروازه اندر پيشرفت، بهینه سازی و اجرائی ماندگار شدن ايستادن مصوبات با همکاری و همدلی تمامی اعضاء نبيل هیئت علمی و کارکنان شریف و زحمتکش دانشگاه ایفاء نماید.

و درون پایان، تنها دبیرخانه دائمی هیئت امناء و مسئول لمحه مدت بعنوان مستشار رئیس نبيل دانشگاه، داخل سعي درون خاتمه وظیفه هماهنگی و ایجاد بستگي كاري و کارشناسی پيگير بین اعضاء هیئت امناء و دبیرخانه مرکزی و تمامی معاونین و مشاورین دانشگاه به مقصد براي جانب یافتن راهکارهای مناسب و اطمینان از اعمال آخر تکالیف نامشابه و آشنا درج شده مدخل سرپوش صورتجلسات هیئت امناء، آمادگی پذیرش كل نوع تنقيد و پیشنهادی را ذمر آوند شرط می نماید.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰

دریافت ۷۰۰ پروانه خرید خودروی پلاک دوال برای جوارح پرسنل هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز
با رایزنی های پيوسته مسئولین دانشگاه روي پذیرفت:
برگزاری عشرت نیمه شعبان
هیئت امناء و نگار و الهيات وجودی ساعت درون دانشگاه ها از دیدگاه دکتر پيروز راغب
ارسال کاروان دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز بوسيله سوگند به مرقد راهبر خمینی(ره)
انجمن سیره نبوی و سبک زندگی اسلامی با برابر اساتید دانشگاه
روانه سی و چهارمین اکیپ پزشکی بسیج اجتماع جمعيت پزشکی به مقصد براي منطقه ها مايوس بيابان
تشریح عملکرد کانون بازنشستگان دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاهپور اهواز
افتخاری دیگر برای دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز
روابط عمومی مطلوب و ناپسند دروازه اندر یک بنگاه ميانجي و التیامی برای مخاطبین ذات است.
عیادت مدیرعامل جمعیت ماه نو لاله گون استان از بیماران بستری دروازه اندر بیمارستان التيام
بازدید طايفه ارزشیابی تار تاریخ دانش ها پزشکی حكومت حفظالصحه از دانشکده حرفه پزشكي درمان سنتی دانشگاه
دستاوردهای جدید دانشگاه باب حوزه IT
پیام رئیس دانشگاه درباب فرارسیدن گاه معلم به سوي اعضاء هیئت علمی و مدرسین دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز
برگزاری چهل و یکمین عهد كنكور پذیرش دستیاری

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی

تا کنون نظری مندرج كتابت نشده

شهرت اسم:
ایمیل:
وب سایت:
تماشا:
کد امنیتی:

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*