هیئت رئیسه اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران ابقا شد

[ad_1]

هیئت رئیسه اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران ابقا شد

میگرن
آخرین انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد و تو این انتخابات هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد.

به طرف اعلام گزارشگر مهرباني، برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران داخل چهارمین دانشپايه طول عمر از فعالیت شورای چهارم امروز به منظور با روي علنی برگزار شد.

تو این ميتينگ مهدی چمران با ۱۶ رای بیشترین آرا را کسب کرد و مجدداً نيكوكاري صندلی ریاست جلسه.

همچنین دروازه اندر این انتخابات، احمد مسجد جامعی ۱۴ رای کسب کرد و یک رای سفید بازهم مدخل سرپوش این میان بوده است.

همچنین با پایان رای گیری برای تعيين نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی طلایی توانست دروازه اندر انتظار با احمد حکیمی‌پسر و بخشش خدا حافظی پیروز شود و با کسب ۱۷ رای بوسيله سوگند به شهرت نایب رئیس شورای شهر تعيين شد. احمد حکیمی ابن باب این انتخابات ۱۳ و حافظی یک رای کسب کردند.

همچنین گزينش تاخت منشی و اندام ابوابجمعي هیات رییسه شورا داخل كلاس چهارم با نامزدی ابوالفضل قناعتی، محسن پیرهادی، محمد مهدی تندگویان و محسن سرخو برگزار شد. که درب این رای گیری محسن پیرهادی و ابوالفضل قناعتی هرکدام با کسب ۱۷ رای به مقصد براي خطاب كورس دور منشی هیات رییسه گزينش شدند، همچنین سرخو ۱۳ رای و تندگویان، ۱۵ رای کسب کردند.

دروازه اندر پایان رای گیری، خوشدل تقی‌فرزند با کسب ۱۶ رای اعضای شورای شهر تهران، به سوي كنيه سخنگوی شورای شهر تهران باقی ماند. اسماعیل دوستی نیز تو این رای گیری، ۱۴ رای کسب کرد و درون این میان یک رای سفید نیز بود داشت.

هیئت رئیسه اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران ابقا شد

[ad_2]

هیئت رئیسه اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران ابقا شد