هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد

[ad_1]

هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد

آخرین انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران برگزار شد و باب این انتخابات هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد.

به سوي بيانيه گزارشگر نرمي، برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر تهران درب چهارمین واحد زمان ( روز از فعالیت شورای چهارم امروز به سمت وجه علنی برگزار شد.

داخل این ميتينگ مهدی چمران با ۱۶ رای بیشترین آرا را کسب کرد و مجدداً نيكي صندلی ریاست جلسه.

همچنین دروازه اندر این انتخابات، احمد مسجد جامعی ۱۴ رای کسب کرد و یک رای سفید باز باب این میان بوده است.

همچنین با پایان رای گیری برای گلچين برگزيدن نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی طلایی توانست داخل انتظار با احمد حکیمی‌پسر و رافت رب حافظی پیروز شود و با کسب ۱۷ رای به منظور با خطاب نایب رئیس شورای شهر تعيين شد. احمد حکیمی ابن مدخل سرپوش این انتخابات ۱۳ و حافظی یک رای کسب کردند.

همچنین گزينش تاخت منشی و اندام ابوابجمعي هیات رییسه شورا دروازه اندر عام چهارم با نامزدی ابوالفضل قناعتی، محسن پیرهادی، محمد مهدی تندگویان و محسن سرخو برگزار شد. که مدخل سرپوش این رای گیری میگرن
محسن پیرهادی و ابوالفضل قناعتی هرکدام با کسب ۱۷ رای به طرف نام آدرس خيز منشی هیات رییسه گزينش شدند، همچنین سرخو ۱۳ رای و تندگویان، ۱۵ رای کسب کردند.

درون پایان رای گیری، مجاب تقی‌فرزند با کسب ۱۶ رای اعضای شورای شهر تهران، به طرف نام آدرس سخنگوی شورای شهر تهران باقی ماند. اسماعیل دوستی نیز باب این رای گیری، ۱۴ رای کسب کرد و تو این میان یک رای سفید نیز كارآيي داشت.

هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد

[ad_2]

هیئت رئیسه اصولگرای شورای شهر تهران ابقا شد