واریکوسل شایع ترین مايه ناباروری درون مردان است

[ad_1]

كارمند هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز سخن: واریکوسل (واریس ناحیه تناسلی) شایع ترین دليل ناباروری دروازه اندر مردان است.
 
بوسيله سوگند به تفسير پایگاه دائره المعارف سازی عافيت بهروزي، دکتر محمدرضا دادفر حرف: ۵۰ درصد ناباروری ها به سوي دلیل كارآيي مشکلاتی درون مردان است و مدخل سرپوش این میان، واریکوسل یا نيز واریس ناحیه تناسلی مردان شایع ترین واسطه ناباروری است. این كسالت طبق معمول باب مردانی که مدخل سرپوش درازا زمان برای موعد طولانی باب بعد طبيعت ایستاده ثبات دارند و مدخل سرپوش مردان خپل بیشتر نظارت می شود.
 
وی افزود: بیش از ۳۰ درصد ناباروری ها درب مردان بوسيله سوگند به دلیل واریکوسل است. دم تجلي این بيماري وریدهای ناحیه بیضه متسع میشوند و به سمت همین دلیل جریان دم خوناب تو آوند ها کاهش می یابد. با کاهش تنگي دم خوناب، گرمي بیضه افزایش می یابد و حرکت اسپرماتوزوئيد ها و عده آنها کاهش می یابد و به منظور با این ترتیب ناباروری ایجاد می شود.
 
دادفر تصریح کرد: كسالت واریکوسل مدخل سرپوش افراد مردني تندرست و همچنین افرادی که پياده روي های سنگین خاتمه می دهند بیشتر ابراز می کند. همچنین ارثی سازش كردن این كسالت هنوز به منظور با محرز نرسیده است.
 
این مطلع و تازه كار اورولوژی تاکید کرد: عزب طريق دوا این آفت جراحی است و با علاج زهر نمی قابليت این بیماری را علاج کرد. كار جراحی نيز باید به سمت وقت خاتمه شود، زیرا تو ريخت طولانی ماندگار شدن ايستادن هنگام فرصت ابتلا بوسيله سوگند به این بیماری حبس های بیضه از بین می جريان و داخل نتیجه شفا امکان پذیر نخواهد وجود. درصورتی که این كسالت به منظور با هنگام فرصت تشخیص داده شود و كار جراحی اعمال آخر شود، تا ۸۰ درصد امکان سلامت هويت عرضه دارد.
 
آلت هیات علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز اظهار کرد: رويت یک مردم گروه وریدی درون ناحیه بیضه و عاطفه حس الم داخل این ناحیه ازجمله علائم این بیماری است؛ بیشتر بیماران رابطه اتصال به مقصد براي این علائم بی نگرش پرستاري هستند و سپس از پيوند برای مداوا بازگشت می کنند که ممکن است خیلی دیر باشد. کاهش وزن و جلوگیری از چاقی از مهمترین کارهایی است که از پديدار شدن این كسالت جلوگیری می کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

ايفاد به سوي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰