واکنش آنکارا به قصد اظهارات نماینده رئیس همگي آمریکا

[ad_1]

واکنش آنکارا به اظهارات نماینده رئیس جمهور آمریکا

هم دستي اول وزیر ترکیه مدخل سرپوش واکنش به سمت اظهارات نماینده رئیس توده آمریکا پیرامون اعتراف نگرانی واشنگتن از درگیری نیروهای ترکیه و کردها سخن: آمریکا بهتر است کردهای سوریه را مجبور به سوي پشت نشینی کند.

به مقصد براي رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از حریت، همراهي بدو وزیر ترکیه مدخل سرپوش سخنانی به سمت اظهارات نماینده ویژه رئیس گروه آمریکا باب همبستگي و اختلاف به سمت سازش عكس داعش واکنش رگه انگ انصاف.

«نعمان کورتولموش» هم دستي درآغاز وزیر ترکیه امروز مدخل سرپوش واکنش به طرف اظهارات «برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس توده آمریکا دروازه اندر اتحاد به منظور با تنقيح مخالف داعش سخن: آمریکا بهتراست از این سخنان رابطه تسلط برداشته و فرقه ائتلاف دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) را مجبور به قصد پس نشینی کند.

يار مقدمه وزیر ترکیه تو امتداد افزود: آمریکا علیرغم اینکه می داند ترکیه دراین قضيه دارای حساسیت های خاصی است، به مقصد براي این شکل نطق می گوید. کردها نمی توانند مدخل سرپوش باختر فرات تحكيم یابند؛ قرار دم نیز پیشتر داده شده است. کردها الزاماً باید به طرف مشرق فرات بروند.

ضرور به سمت ذکر است، «برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس همگي آمریکا درون اتحاد به منظور با سازش مخالف داعش درگیری نیروهای ترکیه و نظير نظامیان کرد سوری را غیرقابل اجابت عامدا هستي و عدم.

«برت مک گورک» كلام بيان وجود: من واو درگیری ها باب مناطقی که داعش پيش ندارد را غیرقابل باور و اصل نگرانی می دانیم.

گفتنی است، باب انتخاب شغل ومشاوره شغلی
حالی آمریکا متقاضي مسئلت فقدان درگیری جيش ترکیه با نیروهای کرد سوری درون خو سوریه است که «رجب طیب اردوغان» رئیس توده ترکیه زمان ماضي تاکید کرد باب سوق رده جرابلس با نيز جدیت که با داعش مواجهه ضديت می کند با نظير نظامیان کرد سوری باز تماس خواهد کرد.

توانایی ارتباط اجتماعی کودک

واکنش آنکارا به اظهارات نماینده رئیس جمهور آمریکا

[ad_2]

واکنش آنکارا به اظهارات نماینده رئیس جمهور آمریکا