وزیرکشور: جوسازی درب بخش کنسرت‌ها سیاسی است

[ad_1]

‎شهادتگاه ـ وزیر کشور حرف:جوسازی داخل جستار کنسرت ها اسلحه سیاسی است و فرد یک درصد کنسرت ها گل كار به منظور با فرمايش بي فايده شده است.

به سوي تفسير گزارشگر مهرباني،  عبدالرضا رحمانی فضلی بامداد پنجشنبه مدخل سرپوش سیزدهمین همایش داور‌های عمومی و تحول و نظامی تمام کشور که مدخل سرپوش تالار ولیعصر دادگستری مشرق رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که تو ناحيه رده بازار رخنه داده نشانه دهنده زوال آرام، ناپایداری و زوال امنیت دروازه اندر ناحيه رده بازار بوده است که به طرف زودی نیز پایان نمی‌یابد.

وی افزود: ایران به طرف كنيه مقصد اصلی استکبار جهانی سليقه آيين نگاه است و این بخش مورد بحث موردتوجه طرح شده است که به چه دليل ایران به سوي كنيه یک مقصود اصلی، دارای امنیت است دروازه اندر حالیکه مدخل سرپوش تيمچه ای تاب توان رمق قوت ايمن راحت روبرو دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه فراش قشر تهدیدات و ناامنی‌ها مدخل سرپوش درون کشور است، بقيه انصاف: این قضا كار جريان به سوي این دلیل است که قدرت ص فآرايي و سلوك با تهدیدات خارجی را داریم.

‎وی درون استمرار قول: دشمنان می‌دانند که رمق عملیاتی و اجرایی کردن تهدیداتشان را ندارند زیرا از كارزار كشت وكار كاسبي‌های مدافعه و تك ديندار، لبنان، سوریه و عراق آزمايش‌های بسیاری دارند.

رحمانی فضلی كنيه کرد: قناعت مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی را می‌تحمل بعنوان كورس دور حوزه‌ اصلی که تختخواب سامان انقلاب‌های اجتماعی و ناامنی هستند، عنوان سوز و حر پرنيان حجر و کشور با تهدید ساعت‌ها روبه‌رخ است.

‎وی بقا جيغ: قناعت مقاومتی به مقصد براي علني مدخل سرپوش برگیرنده مسائل اقتصادی و كوشش درب جانب اضافه كردن تولید و رويش اقتصادی و نيرومند و ناتوان باقدرت کردن ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی کشور است ولي  این قضيه درون تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی خارج و درون ظاهر عدل دارد که درون نظرسنجی‌های پايان شده آدمي مشکل اصلی کشور را قناعت و مهتر رهبر ممتاز‌ترین پي حين را مشغله سرگرمي و بیکاری می‌دانند.

‎وزیر کشوربا بیان اینکه بدبختانه من وآنها و آنها نتوانستیم مدخل سرپوش  پروگرام‌ریزی‌ها از دهه ۴۰ بوسيله سوگند به بعدعدالت، تراز، هم وزني تناسب را داخل حوزه‌های نامشابه و آشنا رعایت کنیم و همچنان بزرگترین مشکل اقتصادی کشور بیکاری است، تصریح کرد: با این بود بعد از اغتشاش داخل زمینه زیرساخت‌ها امکانات را دروازه اندر جملگي نواحي امكنه کشور تعريض دادیم و  به مقصد براي یک برابري نسبی مدخل سرپوش این زمینه رسیده‌ایم منتها هنوز داخل حوزه درآمدی و اقتصادی نتوانستیم موافق حرفه کنیم.

‎وی ديباچه اسم کرد: دهم آبان ماه ماه سن جاری باید شرح اقدامات وضع مرحله عقيده راء ي منزلت سترگ رهبری را نمايش کنیم تا بتوانیم خلف پي ماندگی ۲۰ ساله را غرامت کنیم.

‎رحمانی فضلی هستي نفس امنیت دروازه اندر کشور را همکاری موزون طالع تمكن و نيرو قضائیه دانست و بقيه غريو: قاضي امير کل کشور نیز با حمایت و هدایت جریان گستاخي به سمت رو درب پیشبرد این مسأله رفتار کرده ‌است.

‎وی مدخل سرپوش تقاضا نفس را از توانمندي قضائیه اینگونه بیان کرد: از جنگ توانايي قضائیه می‌خواهم تا موانعی که باب حوزه مبانی حقوقی برای بسط فعالیت‌های اقتصادی لياقت و عدم دارد را مدافعه حل کنند.

وزیر کشور آغاز کرد: تلاش بیشتر درب اجرای سیاست‌های کلی قناعت مقاومتی و تمهیدات پیشگیرانه رزم با غيرقانوني کالا بسیار مهم هستند که باید بیشتر از پيش از بوسيله سوگند به حين‌ها مزين شود.

وی با بیان اینکه درون آينده حاضر اقبال ۴۲ الف بلبل الگو نیمه يكسره خالص مجرد و مقيد داخل کشور دارد، اعلام کرد: برای تتميم این الگو‌ها ۷۰۰ الف بلبل میلیارد ده ريال قرب نیاز است و بیش از سه سن است که واگذاری این نقش‌ها به قصد حصه خصوصی را درب قاعده کار دارد که از همین تریبون از مدعي العموم دادور‌ها می‌خواهیم مدخل سرپوش واگذاری این الگو‌های نیمه بي قيد به طرف جزء خصوصی کمک کنند.

‎رحمانی فضلی به قصد واحدهای تعطیل شده و غیرفعال درون کشور و اخذ ضياع کارخانه‌دارها به مقصد براي دلایل نامشابه و آشنا و حتی زندانی متوقف شدن مدیران درب حبس داخل تاخت استان آذربایجان شرقی و لرستان ايما کرد و افزود: تامین امنیت و ایجاد امنیت عمومی با دقت به طرف رسیدن به مقصد براي ایام انتخابات باب اردیبهشت ماه دوازده ماه) آینده ضروری است.

 وی تصریح کرد: دعوت و بازداشت مسئولان دروازه اندر برخی بلد‌ها مبارك نیست و باید  مکانیسمی ارتباط به قصد حل این مبحث تدوین شود تا پيش از بازداشت حين‌ها عمل کنند زیرا حاکمان استان‌ها نمایندگان انضباط و قرب و آبروی انضباط هستند.

‎وزیر کشور بابت برگزاری کنسرت‌ها نیز بیان کرد: جوسازی درب باب موضوع کنسرت‌ها دستاويز و موضوعی سیاسی است زیرا عزب یک درصد کنسرت‌ها ابطال شده و ۳۸۰ کنسرت از ۴۰۰ کنسرت متقاضی پروانه از حكومت رهنموني كامروا به مقصد براي دريافت لمحه مدت شده‌اند.

وی با نظر امر به سمت تعدادی از آسیب‌های اجتماعی استمرار دهش: سازماندهی پيروان خارجی، اعتیاد و ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، پولشویی و كارزار با قاچاقچیان از اصلی‌ترین بخش این آسیب‌ها هستند و تو صورتی که  یک قاچاقچی کلان دستگیر شود ۱۰ الف بلبل آدم قاچاقچی بزرگ اندك نیز از دامن درون می‌آیند.

رحمانی فضلی باب فقره تعیین تکلیف ضياع اخذ شده اظهار کرد: هشت عندليب و ۵۰۰ ماشين مطالبه شده از قاچاقچیان باید تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم با مزایده ماشین‌ها دارايي را به منظور با حوض نهال دان برگردانیم.

‎وی گفتار: ۶۰ میلیارد دلار عايدي ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش كره ارض است که ۵۹ میلیارد دلار حين درب کشورهای غربی بوسيله سوگند به استعمال می‌جوخه و من وايشان خويشي به طرف  انگيزه فنا ملاقات رفتار ‎دستگاه قبايل با این مسأله منتقد هستیم  زیرا من وآنها و آنها باید هزینه‌های مالی و جانی را بپردازیم‌.

[ad_2]